Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

Først har jeg arbejdet med den rent fysiske placering af de 2 pengeinstitutter, her strækker det

ene sig mest i nord og det andet mest i syd i forhold til deres primære områder omkring

Mariager og Hobro. Dette er alt andet end lige en fornuftig sammensætning. I 4 byer er der

overlab i afdelinger. Dette kan ses som positivt, da der her potentielt vil kunne lukkes

afdelinger, og hermed spares omkostninger. De 2 pengeinstitutters værdier ligner meget

hinanden omkring at være lokal og troværdige, og støtte op om området. Så også her er der

sammenfald. Dog ses forskel i det at være bank og skulle lave overskud til sine aktionærer,

sat op imod at være selvejende sparekasse. Samtidig hermed kører de på 2 forskellige IT

systemer, som vil kunne gøre fusionen mere besværlig og omkostningsfuld. Men på andre

områder anvender de mange af de samme samarbejdspartnere. Jeg har til besvarelse af første

del af mit spørgsmål også analyseret hvorledes Østjydsk Bank præstere i dag økonomisk i

forhold til den mulige fusionspartner og andre sammenlignelige pengeinstitutter. Det er

interessant for aktionærerne også at kende til Sparekassen Hobro for at kende til det

pengeinstitut, de måske kan fusionere med, og om det er stærkt og solidt til fremtiden.

Min regnskabsanalyse viser mig at Østjydsk Bank de seneste 3 år præsterer dårligere end

sammenlignelige institutter på stort set alle områder. Især det store underskud i 2012, som

følge af deres store nedskrivninger har forringet mange af deres nøgletal betydeligt og betydet

et stort indhug i deres egenkapital, som er grundlaget for at drive pengeinstitut ud fra. Hermed

er deres situation over de 3 analyseret år forværret på både rentabilitet og kapitalgrund. De

præsterer samtidig dårligere end både Sparkassen Hobro, Djursland Bank, Nordjyske Bank og

på mange områder også gennemsnittet for gruppe 3 institutter. Dette viser alt sammen, at

Østjydsk Bank må siges at have nogle udfordringer for fremtiden, og et år mere med store

nedskrivninger kan true deres eksistensgrundlag. Dette er meget relevant viden for

aktionærerne og potentialet i deres aktiers værdi.

Samtidig har jeg analyseret, hvorledes et pengeinstitut bør køres videre efter en eventuel

fusion. Her er jeg kommet frem til, at hovedsageligt på grund af Sparekassens Hobro bedre

præstationer og kapitalbase, ses de som det stærkeste og det fortsættende institut. Samtidig

hermed ses i tiden med krisen en fordel i at være Sparekasse, frem for Bank der skal skabe

overskud til aktionærerne. Derfor vælges at der arbejdes videre med Sparekassen Hobro som

fortsættende institut og som en Sparekasse. Efterfølgende skal Østjydsk Banks aktionærer

have betaling for deres aktier. For at stille en kurs på denne, har jeg analyseret aktien.

Analysen har vist mig at fremtidspotentialet i aktien ikke anses som positiv. Dette ud fra

nøgletallene EPS, P/E og K/I. De har vist at markedets forventninger til aktien ikke er store

Side 79 af 85

More magazines by this user
Similar magazines