Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

projekter.aau.dk

Opgave Fusion mellem Østjydsk Bank og Sparekassen Hobro

Mark Uggerholt Larsen HD FR Speciale 30/4-­‐2013

Studienr. 20111629 Aalborg Universitet 2013

og samtidig hermed er kursen faldet betydeligt den seneste periode, også efter årsregnskabet

2012. Herfor stilles en pris til aktionærerne på kurs 125, som var marginalt over kursen på

pågældende tidspunkt og anses som en fair pris. Prisen ses som fair da de på baggrund af min

analyse af det fremtidige potentiale, ikke bør kunne forvente en højere merpris i forhold til

kursen.

Efterfølgende har jeg valgt at 2/3 af aktionærerne betales med garantkapital både for at øge

Sparekassens kapitalbase, og for at holde kunderne som gode garantkunder, og de kan få de

fordele som ligger heri. 1/3 betales kontant da det antages at antallet af aktier ikke altid vil

stemme overens med ombytningsforholdet. Ombytningsforholdet passer med der bliver 8 stk.

aktier til et garantbevis af kr. 1.000.

For at belyse det samlede instituts fremtidige muligheder på baggrund af de besparelse og

synergier, der kan opnås er opstillet et forventeligt regnskab for 2013, samt udregnet udvalgte

nøgletal herpå. Dette viser med alt tydelighed at allerede det første år vil nogle besparelse slå

igennem, og betyde et pænt overskud på den samlede forretning på mio. kr. 92. Samtidig

hermed viser min efterfølgende nøgletal, at både egenkapitalens forrentning og ICGR

nøgletallet forbedres. Hermed står et samlet pengeinstituttet altså stærkere på disse områder

end de selv gjorde tidligere. Solvensprocenten vil falde i forhold til hvad Sparekassen havde

som følge af stigning i risikovægtede poster, samtidig med en forholdsmæssigt mindre

stigning i basiskapitalen. Det samlede institut vil herefter have en solvens på 17,72 %, hvilket

alt andet end lige ses som tilfredsstillende niveau, uden det samlede instituts individuelle

solvensbehov kendes. Sparekassen Hobro skal altså her være klar på en nedgang efter

fusionen med den forhåbning, at det kan tjenes igen i fremtiden som følge af det øgede

forretningsomfang samt besparelser og synergier. WACC tallet falder også efter

sammenlægningen, dog med meget lidt i forhold til Østjydsk Banks i 2012. For det samlede

institut gør det sig gældende at fremmedkapitalen trækker størstedelen af de samlede

kapitalomkostninger. Niveauet er fortsat over den nuværende ciborrente og er et område det

samlede institut bør have fokus på om kan nedbringes i fremtiden, fordi de nu står stærkere

som et samlet institut. Det skal hvert fald helst ikke stige da det vil udhule

indtjeningspotentialet.

Alt i alt viser min analyse altså der er et dårligt potentiale i Østjydsk Bank aktien, dette

sammenholdt med deres dårligere præstationer i regnskabsanalysen gør det bør være

interessant for aktionærerne at sælge deres aktier. Med min beregnede kurs på 125, får de en

pris over markedsprisen på tidspunktet, og er hermed sikker på at få betaling for deres aktie,

Side 80 af 85

More magazines by this user
Similar magazines