Øvelse i at sætte kildehenvisninger i en tekst samt i at lave en ... - Emu

emu.dk

Øvelse i at sætte kildehenvisninger i en tekst samt i at lave en ... - Emu

Øvelse i at sætte kildehenvisninger i en tekst samt i at lave en

litteraturliste, NF

1. side: Et godt eksempel på, hvordan man sætter kildehenvisninger i en tekst. Læg mærke til at der

skal mange henvisninger til. Her er det gjort med tal og selve kilden forneden. Alternativt kan man

sætte en parentes med forfatterens efternavn, årstal for bogens udgivelse samt evt. sidetal

(Hansen, 2009 s. 17).

2. side: En side fra samme synops som før, men kildehenvisningerne er fjernet. Sæt et mærke alle de

steder, hvor du synes, der skal være en kilde (du kan naturligvis ikke angive hvilken kilde, der skal

bruges). I boksen herunder kan du se, hvornår der skal være en kildehenvisning.

Hvornår skal der kildehenvisninger i en tekst?

Altid i forbindelse med citater.

"Citater kan f.eks. anvendes i forbindelse med historiske personers udtalelser, som indeholder

væsentlige oplysninger, eller hvis du mener at forfatterens egen formulering er væsentlig i

forhold til din opgave. Citaterne skal være korte - højest 4-5 linier. Citater skal skrives med

dobbelt margen, enkelt linieafstand, kursiv og citationstegn - som denne tekst " (forfatter,

årstal sidetal).

Når du i rapporten skriver en sammenfatning / referat af en forfatters

fremstilling. Dit forlæg fylder måske 5-10 sider, men du sammenfatter dette til

f.eks. en halv side, og angiver derefter, hvorfra oplysningerne er taget.

Når du i rapporten refererer til tolkninger / forklaringer eller vurderinger vedr. dit

emne, som ikke er dine egne.

Når oplysningerne er usikre. Der kan evt. være uoverensstemmelser mellem

oplysningerne i dit materiale.

Altid i forbindelse med faktuelle oplysninger, som ikke kan antages at være

alment kendte eller indiskutable.

3. – 5. side: Her er kolofonen, dvs. det opslag (typisk 1. side) i en bog med oplysninger om bogen, fra

tre geografibøger. Skriv en litteraturliste på grundlag af de tre bøger. I den sidste tekstboks kan du

se hvordan.

I litteraturlisten anføres - i alfabetisk orden - den litteratur, som er anvendt til

udarbejdelse af rapporten, med angivelse af forfatter efternavn, fornavn, bogens titel,

forlag og udgivelsesår. F.eks. således:

Sanden, Elsebeth m.fl. ”Alverdens Geografi” Geografforlaget, 1. udg. 2005.

Ved brug af websider som kildemateriale skal internetadressen angives f.eks.:

http://www.dst.dk/Statistik/ags/Statistiskaarbog.aspx

More magazines by this user
Similar magazines