Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

2 Installation Korrekt

2 Installation Korrekt placering I dette kapitel beskrives, hvordan du installerer din telefax korrekt. 30 cm Telefaxen bør placeres tæt på telefonstikket og et lysnetstik. Telefaxen skal stå sikkert og stabilt på en glat, flad og vandret overflade (uden underlag som f.eks. tæpper osv.). Undgå at udsætte telefaxen for direkte sollys (blækfilmen er varmefølsom). Undgå også placering tæt på varmelegemer, radioer, fjernsyn, aircondition-anlæg, støv, vand og kemikalier. Placering af trådløse telefoners basestationer Hvis du påtænker at koble en trådløs telefon til telefaxen, og basestationen skal stå i umiddelbar nærhed af telefaxen, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer: Den ideelle placering af basestationen er altid på højre side af telefaxen. Hvis du ønsker at placere basestationen til venstre for telefaxen, skal den placeres mindst 15 cm fra telefaxen. Ellers vil du få akustisk støj i røret. 15 cm Da papirudgangen findes på forsiden af telefaxen, skal du undgå at anbringe genstande foran telefaxen. For at undgå papirstop skal du sørge for, at overfladen foran papirudgangen er glat. Gummiagtige overflader er ikke velegnede. Telefaxen opvarmes under brug. Undgå at tildække telefaxen, så den overophedes. Placer telefaxen, så der er fri luftcirkulation omkring den. – 10 –

Tilslutning af telefaxen Tilslutning til telefonstikket Vend bunden i vejret på telefaxen. Forbind telefonledningen til telefaxen ved at indsætte stikket i soklen mærket LINE. Før ledningen gennem den dertil indrettede rille. Sæt derefter telefonstikket i stikdåsen. Tilslutning af spiralledningen til røret Sæt den ene ende af spiralledningen i røret. – 11 – Tilslutning af røret til telefaxen Sæt den anden ende af spiralledningen i stikket mærket med symbolet for rør på undersiden af telefaxen. Før ledningen gennem den dertil indrettede rille. INSTALLATION

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - SanDisk
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledning til HRCA Quick Check - Human Rights ...
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto
GPSMAP® 700-serien brugervejledning - Garmin