Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

1 1. Åbn

1 1. Åbn blækfilmdækslet ved at trykke de blå håndtag bagud med begge hænder (1). 2. Træk forsigtigt blækfilmdækslet bagud (2). 6. Luk blækfilmdækslet ved at skubbe det fremad. Sørg for, at begge håndtag griber fast. 2 1 Fjernelse af den brugte blækfilm 4 3 3. Tryk den venstre side af den tomme blækfilmrulle mod fjederen (3). 4. Løft rullen opad i venstre side for at få den ud af låsemekanismen (4). – 14 – 7. Luk betjeningspanelet. 5. Fjern begge filmruller. De kan ikke genbruges. Smid blækfilmrullerne ud sammen med det almindelige affald. Sæt ny blækfilm i telefaxen. Den kan ikke fungere korrekt uden blækfilm. Hvis du bemærker, at de grå printervalser har ændret farve til sort, skal du rense valsen (se kapitel 9 Fejlfinding/Vejledning i pleje og vedligeholdelse) 1. Fjern omhyggeligt klæbestrimlen fra den nye blækfilm. Blækfilmen må ikke beskadiges. 3 Isætning af ny blækfilm 2. Hold filmen, så den store rulle er nederst og det blå tandhjul på den lille rulle er til højre. Sæt filmen i den bageste blækfilmholder ved at trykke på den højre blå ende af den store rulle ind i den blå fjederholder (2). 3. Sæt derefter den venstre sorte ende af den store rulle i den venstre holder (3). 2 4 5 4. Sæt nu den lille rulle i de forreste fordybninger i blækfilmholderen (4). 5. Drej tandhjulet på den lille rulle bagud for at stramme rullen. Sørg for, at filmen ikke er for stram (5). En sølvstrimmel er fastgjort til starten af blækfilmen, så kvaliteten af de første par sider kan variere.

Isætning og fjernelse af papir Isætning af papir Før du kan modtage eller kopiere dokumenter, skal der være papir i telefaxen. Brug kun formatet standard A4 - 210 x 297 mm. Telefaxen benytter normalt kopipapir og er optimeret til glat papir med en gramvægt på 80 g/m 2 . Jo mere jævn papiroverfladen er, des bedre bliver udskriftskvaliteten. CHECK DISPLAY Hvis der ikke er papir i telefaxen, blinker lampen CHECK DISPLAY, og følgende meddelelse vises: 1. Sæt papirbakken i åbningen bag papirføderen. Du hører et klik, når papirbakken er korrekt sat i. 3 4 3. Træk klappen på arkføderen fremad, indtil den låser (3). 4. Læg maks. 50 ark A4 papir (80g) til bagkanten af papirføderen (4). – 15 – 2. Slå forlængeren til papirbakken ud. 5. Luk klappen på arkføderen. INTET PAPIR INSTALLATION

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3