Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

SERIEL/PARALLEL

SERIEL/PARALLEL Telefaxen er specielt designet til at fungere sammen med andre telecom-produkter såsom trådløse telefoner, eksterne telefonsvarere og PC-modemer, der er tilsluttet den samme PTT-LINJE. Med konfigurationen SERIEL har din telefax fuld kontrol over virkemåden af de andre telecom-enheder. I konfigurationen PARALLEL har din telefax derimod begrænset eller ingen kontrol over de eksterne enheder. Med LYNINSTALLATION sikrer du, at såvel din telefax som eksterne enheder vil fungere korrekt under konfigurationen SERIEL eller konfigurationen PARALLEL. FAXKNAP Telefaxen er indstillet til at skifte automatisk mellem indstillingerne DAG og NAT. Det indbyggede ur sikrer, at skiftet sker klokken 22:00 til NAT og klokken 6:00 til DAG. Du kan selvfølgelig tilpasse disse tidspunkter til dine personlige behov. Hvis du vil skifte fra DAG til NAT manuelt, skal du blot trykke på tasten DAG/NAT. Et ikon på dispalyet viser den aktuelle status. Hvis du trykker på tasten DAG/NAT i mere end 2 sekunder, kan timerfunktionen aktiveres og deaktiveres. TILSTANDEN DAG Når installationen er gennemført, har din telefax konfigureret en separat DAG- og NAT-indstilling. Ved DAG antages det, at du er hjemme og ønsker at blive informeret om indgående opkald. Afhængig af konfigurationen modtages faxmeddelelser efter ét ringesignal, og du har tid nok til at besvare indgående telefonopringninger. Har din telefax indbygget telefonsvarer, aktiveres den først efter et større antal ringesignaler, hvis du ikke har tid til at besvare opkaldet eller har glemt at skifte til NAT. Telefaxen er fra fabrikken udstyret med en udgående meddelelse om, at den, der ringer op, kan indtale en besked. Du kan også selv indtale en udgående meddelelse. TILSTANDEN NAT Ved indstillingen NAT modtages faxmeddelelser uden ringesignal (bemærk: ved visse forbindelser kan eksterne telefoner ringe én gang. I kapitel 4 "Faxknappen" beskrives, hvordan dette kan ændres, så f.eks. eksterne telefoner ikke ringer ved indstillingen NAT, når der modtages en faxmeddelelse). Hvis nogen ringer til dig på telefonen, og du ikke har en indbygget telefonsvarer, vil telefaxen ringe med lav styrke. Dette kan tilpasses individuelt for DAG og NAT, så det svarer til dine personlige behov. TILSTANDEN NAT MED INDBYGGET TELEFONSVARER Hvis din telefax har en indbygget telefonsvarer, aktiveres den efter få ringesignaler i tilstanden NAT. Du har endda mulighed for overhovedet ikke at blive forstyrret ved at ændre i standardindstillingen for tilstanden NAT (se kapitel 4 "Faxknappen"). Både faxmeddelelser og indtalte beskeder modtages da lydløst, og du kan sove eller arbejde uden at blive forstyrret. Ved første installation af din telefax bør du følge vejledningen på arket "Hurtig og nem installation af din telefax", der er vedlagt i pakken! – II –

Indholdsfortegnelse Placering af taster på en telefax uden indbygget telefonsvarer ..................................................................... 2 Placering af taster på en telefax med indbygget telefonsvarer ..................................................................... 3 Generel oversigt over funktionerne .................................. 4 SIKKERHEDSINSTRUKSER .......................... 6 Vigtige forholdsregler ved installation: ........................ 6 Vigtige forholdsregler ved brug: .................................. 6 Andre instrukser:.......................................................... 6 1 Introduktion ................................................. 7 Vigtige oplysninger ........................................................... 7 Oversigt over telefaxen ..................................................... 7 Beskrivelse af telefaxen ................................................... 8 2 Installation ................................................. 10 Korrekt placering ............................................................10 Tilslutning af telefaxen ................................................... 11 Udskiftning af blækfilm ................................................... 13 Isætning og fjernelse af papir ........................................ 15 Funktionen Lyninstallation ............................................. 16 Tilslutning af ekstra enheder ..........................................17 Til samme telefonstik .................................................17 Til flere telefonstik ......................................................17 Tilslutning til et hjemmetelefonsystem ........................... 18 Tilslutning til en privatcentral ......................................... 18 3 Grundlæggende funktioner ..................... 20 Sprog på display og rapporter........................................ 20 Indtastning af klokkeslæt og dato .................................. 20 Indtastning af telefonnummer......................................... 21 Indtastning af navn ......................................................... 21 Rettelse af navne eller numre ........................................ 22 Ringesignaler..................................................................23 Ringesignalets styrke ..................................................... 23 Højttalerstyrke................................................................. 23 4 Faxknappen ............................................... 24 Faxknappens funktioner .................................................24 Valgmuligheder med faxknappen - DAG/NAT/TIMER ............................................................24 TIMER-tilstand ........................................................... 24 Manuel faxmodtagelse ................................................... 25 Aktivering og deaktivering af telefonsvareren (Gælder kun telefaxer med indbygget telefonsvarer) .... 25 Brug af eksterne enheder .............................................. 26 Konfiguration: SERIEL .................................................... 27 DAG-tilstand ............................................................... 27 NAT-tilstand - for telefaxer UDEN indbygget telefonsvarer ............................................. 29 NAT-tilstand - for telefaxer MED indbygget telefonsvarer ............................................. 30 Konfiguration: PARALLEL ............................................... 31 DAG-tilstand ............................................................... 31 NAT tilstand - for telefaxer UDEN indbygget telefonsvarer ............................................. 33 NAT-tilstand - for telefaxer MED indbygget telefonsvarer ............................................. 34 5 Telefonen .................................................... 35 Udgående opkald ........................................................... 35 Genopkald ...................................................................... 35 Lynopkald ....................................................................... 35 – 1 – Telefonbogen ..................................................................36 Sletning af lagrede oplysninger .....................................38 Opringning med røret lagt på ......................................... 39 Håndfri betjening (kun telefaxer med indbygget telefonsvarer) ..................................................................39 Deaktivering af mikrofonen ............................................39 Viderestilling ...................................................................40 6 Telefaxen .................................................... 41 Afsendelse af faxmeddelelser ........................................ 41 Forbedring af billedkvaliteten ......................................... 43 Afsendelse af faxmeddelelse under en telefonsamtale .................................................43 Samtale efter faxoverførsel ............................................43 Polled modtagelse .......................................................... 44 Lynpolling........................................................................44 Telefax til underadresser ................................................45 Polling-afsendelse .......................................................... 45 Udskudt afsendelse ........................................................45 Størrelseskomprimering .................................................46 Faxjournal .......................................................................46 Ændring af overførselshastighed ................................... 47 Senderapport - fejlrapport .............................................. 47 Modtagelse af faxmeddelelser i hukommelsen - Papirløs faxmodtagelse (kun på telefaxer med indbygget telefonsvarer) .................................................47 7 Telefonsvareren (kun telefaxer med telefonsvarer) ............................................................... 48 Tænd/sluk telefonsvareren ............................................. 48 Optagelse af din udgående meddelelse ........................48 Indstilling af optagetiden ................................................49 Afspilning af beskeder .................................................... 50 Lydstyrken på beskederne ............................................. 50 Sletning af beskeder.......................................................50 Automatisk videresendelse ............................................51 Optagelse af telefonsamtale ..........................................52 VIP-kode .........................................................................53 Optagelse af memoer .....................................................53 Kun meddelelse ..............................................................53 Internt memo / “Notesblok" ............................................. 54 Fjernbetjening.................................................................55 Klargør telefaxen til fjernbetjening ............................. 55 Fjernbetjening af telefonsvareren ..............................55 8 Andre funktioner ....................................... 57 Kopiering .........................................................................57 EASY LINK - Indstilling af ekstraudstyr .........................57 HJÆLP-funktionen ......................................................... 58 Lynopkald og telefonbogslisten ......................................58 Faxmodtagelse: EKSPERT ............................................59 Konfiguration: SERIEL (dag og nat) ..........................59 Konfiguration: PARALLEL (dag og nat) ..................... 61 9 Fejlfinding .................................................. 62 Servicekode ....................................................................65 Vejledning i pleje og vedligeholdelse ............................. 66 Urenheder under kopiering eller afsendelse af faxmeddelelser ...........................................................66 Urenheder i modtagne faxmeddelelser ..................... 67 10 Appendiks ................................................ 68 Tekniske specifikationer .................................................68 Ordforklaring ...................................................................69 Stikordsregister............................................................... 70 Din internationale garanti ............................................... 73

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning - SanDisk
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
GPSMAP® 6000/7000-enheder brugervejledning