Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

NAT-tilstand - for

NAT-tilstand - for telefaxer MED indbygget telefonsvarer I NAT-tilstand kan du regulere ringesignalet for din telefonsvarer. Faxmodtagelse sker altid lydløst. I denne tilstand er telefonsvareren altid aktiveret. I TIMER-tilstand skifter telefaxen automatisk mellem DAG- og NAT-tilstand. Hvis du kun vil bruge telefaxen i NATtilstand (TIMER-tilstand deaktiveret), skal du trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og TIMER-pilen forsvinder. Tryk hurtigt på tasten DAG/NAT/TIMER, indtil NAT-pilen vises på displayet. Følgende valgmuligheder er til rådighed ved faxmodtagelse: tlf.sv: ring 3 Du kan vælge fra 1 til 4 ringetoner. tlf.sv: stille TEL.SV: ekspert – 30 – 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM Faxmeddelelser modtages automatisk og lydløst. Ved telefonopringninger ringer telefaxen 1 til 4 gange (alt efter opsætning), og telefonsvareren aktiveres. Eksterne telefoner fungerer på samme måde som telefaxen. Fordele: Du har også mulighed for at besvare telefonopkald om natten. Faxmeddelelser modtages automatisk og lydløst. Ved telefonopringninger aktiveres telefonsvareren med det samme. I denne tilstand er højttaleren slået fra. Eksterne telefoner ringer ikke. Fordele: Du bliver ikke forstyrret – heller ikke af telefonopkald. Den indbyggede telefonsvarer optager alle beskeder lydløst. Bemærk, at du ikke kan kontaktes telefonisk i nødstilfælde (medmindre funktion 53 VIP er aktiveret). Her kan du angive dine egne indstillinger. Se kapitel 8 Andre funktioner/Faxmodtagelse: EKSPERT. Konfiguration/kontrol af NAT-tilstand på telefaxer med telefonsvarer OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 32. 32 nat Tryk på tasten OK. Du kan vælge en af ovennævnte indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. tlf.sv: ring 3 tlf.sv: stille

Konfiguration: PARALLEL I dette afsnit beskrives, hvordan telefaxen fungerer, når den er indstillet til parallel tilstand. Du kan kontrollere, om telefaxen er indstillet til parallel tilstand af LYNINSTALLATION, ved at udskrive en funktionsliste (tryk 3 gange på tasten OK/FUNCTION). Listen angiver den aktuelle indstilling af telefaxen i "Aktuel indstilling" under "KONFIGURATION". I modsætning til ved seriel konfiguration udnytter en parallel konfiguration ikke den fulde funktionalitet af den intelligente faxknap. For eksempel modtager du under parallel konfiguration telefaxer lydløst, mens eksterne enheder ringer mindst en gang. Det er desuden også kun muligt at viderestille opkald til og fra telefaxen, hvis de eksterne enheder er forbundet serielt. Hvis du kun kan benytte de eksterne enheder i parallel tilstand, skal du anvende den parallelle konfiguration. I dette tilfælde er viderestilling og lydløs telefaxmodtagelse umulig. Forbind dine ekstra telefoner, trådløse telefoner mv. direkte til telefonstikkene (se kapitel 4 Faxknappen/Brug af eksterne enheder), og genstart LYNINSTALLATION. Standardkonfiguration: DAG-tilstand TIMER-tilstand er aktiveret og for telefaxer uden indbygget telefonsvarer gælder følgende indstillinger: DAG-tilstand: FAXMODTAGELSE NORMAL NAT-tilstand: FAX RINGER for telefaxer med indbygget telefonsvarer gælder følgende indstillinger: DAG-tilstand: FAXMODTAGELSE NORMAL TELEFONSVARER TIL/HØJT NAT-tilstand: TELEFONSVARER RINGER 3 GANGE De følgende sider beskriver, hvilke muligheder du har med PARALLEL konfiguration, og indeholder en vejledning i, hvordan du ændrer standardindstillingerne. I DAG-tilstand kan du bestemme, hvordan telefaxen skal reagere, når der indgår en faxmeddelelse. På telefaxer med indbygget telefonsvarer kan du med denne funktion tænde og slukke for telefonsvareren. I TIMER-tilstand skifter telefaxen automatisk mellem DAG- og NAT-tilstand. Hvis du kun vil bruge telefaxen i DAGtilstand (TIMER-tilstand deaktiveret), skal du trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og TIMER-pilen forsvinder. Tryk hurtigt på tasten DAG/NAT/TIMER indtil DAG-pilen vises på displayet. – 31 – 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM FAX- KNAPPEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Brugervejledning - Hästens Sängar
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3