Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Følgende valgmuligheder er til rådighed ved faxmodtagelse: fax: normal fax: hurtig fax: manual fax: ekspert Konfiguration/kontrol af DAG-tilstand OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Faxmeddelelser modtages automatisk efter få ringetoner. Ved telefonopringninger virker telefaxen som en almindelig telefon og ringer straks. Eksterne telefoner ringer, indtil den indbyggede telefonsvarer aktiveres eller en faxmodtagelse starter. Fordele: Du har ca. 5 ringesignaler til at løfte røret på telefaxen eller andre enheder. Faxmeddelelser modtages automatisk efter mindst en ringetone. Ved telefonopringninger virker telefaxen som en almindelig telefon og ringer straks. Eksterne telefoner ringer mindst en gang. Hvis du under PARALLEL konfiguration vælger indstillingen FAX: HURTIG, ringer eksterne telefoner kun én gang. Løfter du røret på en af de eksterne telefoner, kan du stoppe telefaxen ved at taste ∗ to gange. Du kan nu tale med den, der ringer op, fra den eksterne telefon. Bemærk, at dette kun er muligt, hvis telefonen sender tonesignaler. Ved modtagelse af en faxmeddelelse fungerer telefaxen som en almindelig telefon. Hvis du løfter røret og finder ud af, at den, der ringer op, forsøger at sende dig en faxmeddelelse (tone eller ingenting), skal du trykke på tasten START og lægge røret på efter 2 sekunder. Faxmodtagelsen begynder. Ved telefonopringninger virker telefaxen som en almindelig telefon og ringer straks. Eksterne telefoner ringer både ved faxmodtagelse og telefonopkald. Du kan begynde faxmodtagelse ved at trykke på tasterne ∗ og 5 på den eksterne telefon. Dette er kun muligt, hvis telefonen sender tonesignaler. Fordele: Du kan vælge at modtage en telefax på din computer eller andre enheder (den indbyggede telefonsvarer er slået fra). Her kan du angive dine egne indstillinger. Se kapitel 8 Andre funktioner/Faxmodtagelse: EKSPERT. Vælg funktion 31. 31 dag Tryk på tasten OK. Med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL kan du nu vælge en af ovennævnte indstillinger. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. På telefaxer med indbygget telefonsvarer vises følgende meddelelse også på displayet: – 32 – fax: normal 15-MAJ-99 12:30 tlf.sv: til/h0yt FINE PHOTO DMM

tlf.sv: til/h0yt tlf.sv: smart tlf.sv: fra OK FUNCTION Du kan vælge en af ovennævnte indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne. – 33 – tlf.sv: smart 15-MAJ-99 12:30 Du kan besvare et telefonopkald fra en ekstern telefon, selv om telefonsvareren er aktiveret. Hvis du hører den udgående besked i baggrunden, kan du slå den fra ved at trykke på tasterne ∗ og ∗ . NAT tilstand - for telefaxer UDEN indbygget telefonsvarer I TIMER-tilstand skifter telefaxen automatisk mellem DAG- og NAT-tilstand. Hvis du kun vil bruge telefaxen i DAG tilstand (TIMER-tilstand deaktiveret), skal du trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og TIMER-pilen forsvinder. Tryk hurtigt på tasten DAG/NAT/TIMER, indtil NAT-pilen vises på displayet. Følgende valgmuligheder er til rådighed ved faxmodtagelse: fax: stille fax: ringer fax: ekspert Telefonsvareren aktiveres automatisk efter adskillige ringetoner. Ved telefonopringninger aktiveres telefonsvareren automatisk efter 5. ringetone. Når den første besked er indtalt på telefonsvareren, reduceres antallet af ringetoner til 2. Når du har afspillet den nye besked, sættes antallet af ringetoner, inden telefonsvareren aktiveres, igen til 5. Ved at benytte fjernbetjening har du derfor mulighed for at kontrollere, om der er lagt beskeder på telefonsvareren (hvis telefonsvareren aktiveres efter 2 ringesignaler, ved du med det samme, at der er en besked). Denne konfiguration er især nyttig, når du f.eks. er på ferie eller forretningsrejse. Telefonsvareren er deaktiveret. Faxmeddelelser modtages automatisk og lydløst. Ved telefonopringninger ringer telefax lydsvagt. Eksterne telefoner ringer mindst en gang. Fordele: Du hører højst 2 ringesignaler ved faxmodtagelse. 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO Faxmeddelelser modtages automatisk efter ca. 5 lydsvage ringesignaler. Ved telefonopringninger ringer din telefax fortsat lydsvagt. Eksterne telefoner ringer, indtil faxmodtagelse starter. Her kan du angive dine egne indstillinger. Se kapitel 8 Andre funktioner/Faxmodtagelse: EKSPERT. FAX- KNAPPEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3