Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Konfiguration/kontrol af

Konfiguration/kontrol af NAT-tilstand på telefaxer uden telefonsvarer OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 32. 32 nat Tryk på tasten OK. Med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL kan du nu vælge mellem ovennævnte indstillinger. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. NAT-tilstand - for telefaxer MED indbygget telefonsvarer – 34 – fax: ringer fax: stille 15-MAJ-99 12:30 I NAT-tilstand kan du regulere ringesignalet for din telefonsvarer. I denne tilstand er telefonsvareren altid aktiveret. I TIMER-tilstand skifter telefaxen automatisk mellem DAG- og NAT-tilstand. Hvis du kun vil bruge telefaxen i DAGtilstand (TIMER-tilstand deaktiveret), skal du trykke på tasten DAG/NAT/TIMER i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone, og TIMER-pilen forsvinder. Tryk hurtigt på tasten DAG/NAT/TIMER, indtil NAT-pilen vises på displayet. Følgende valgmuligheder er til rådighed ved faxmodtagelse tlf.sv: ring 3 Du kan vælge fra 1 til 4 ringetoner. tlf.sv: stille TEL.SV: ekspert 15-MAJ-99 12:30 FINE PHOTO DMM Faxmeddelelser modtages automatisk og lydløst. Ved telefonopringninger ringer telefaxen 1 til 4 gange (alt efter opsætning), og telefonsvareren aktiveres. Eksterne telefoner ringer mindst en gang. Fordele: Eksterne telefoner ringer mindst en gang. Faxmeddelelser modtages lydløst. Faxmeddelelser modtages automatisk og lydløst. Ved telefonopringninger aktiveres telefonsvareren med det samme. Beskeder optages lydløst. Telefaxen ringer ikke. Eksterne telefoner ringer mindst en gang. Fordele: Du hører højst 2 ringetoner. Faxmeddelelser modtages automatisk og telefonopkald besvares straks lydløst af telefonsvareren. Bemærk, at du i denne tilstand ikke kan kontaktes telefonisk i nødstilfælde (medmindre funktion 53 VIP er aktiveret). Her kan du angive dine egne indstillinger. Se kapitel 8 Andre funktioner/Faxmodtagelse: EKSPERT. Konfiguration/kontrol af NAT-tilstand på telefaxer med telefonsvarer OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 32. 32 nat Tryk på tasten OK. Du kan vælge en af ovennævnte indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. Tryk på tasten OK for at bekræfte indstillingen. tlf.sv: ring 3 tlf.sv: stille 15-MAJ-99 12:30

5 Telefonen Udgående opkald 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # Genopkald Indtast det ønskede nummer. Har du indtastet et forkert tal, kan du slette det ved at trykke på tasten VENSTREPIL. Løft røret. Telefaxen begynder at ringe op. Under telefonsamtalen vises samtalens varighed på displayet efter cirka 10 sekunder. – 35 – 12345_ 1234_ RINGER... 01:25 17:45 Hvis du løfter røret først og derefter taster telefonnummeret, kan du ikke rette indtastningen med tasten VENSTREPIL. Du kan foretage genopkald til de sidste 5 telefonnumre, du har ringet til, blot ved at trykke på en enkelt tast. Lynopkald Tryk på tasten GENOPKALD, indtil displayet viser det ønskede nummer. Løft røret. Telefaxen ringer op til det viste nummer. Du kan benytte lynopkaldstasterne til at lagre de telefonumre, du ofte ringer til. Lagring af et lynopkaldsnummer med navn 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 3 6 9 # 3 6 9 # 1-9 OK FUNCTION Tryk på tasten LYNOPKALD i mindst 2 sekunder, indtil du hører en bekræftelsestone. Vælg et tal fra 0 til 9. Indtast et navn. Tryk på tasten OK (også hvis du ikke vil indtaste et navn). 12345_ RINGER... 12345_ vÆlg 0-9 INDTAST NAVN BERGER INDTAST NUMMMER TELEFONEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning til HRCA Quick Check - Human Rights ...
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledning - Optagelse.dk
RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar