Views
4 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Polled modtagelse Polled

Polled modtagelse Polled modtagelse betyder, at din telefax kan hente faxmeddelelser, der ligger klar på en anden telefax. Funktion 22 - Polled modtagelse er enkel at benytte og yderst nyttig, da det hentede dokument er beskyttet med kode mod uautoriseret adgang. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 22. Tryk på tasten OK. Du vil blive bedt om en adgangskode, som tillader dig at hente det ventende dokument. Hvis den telefax, du ringer op, har denne facilitet, og hvis dokumentet rent faktisk er beskyttet med en kode, taster du koden og bekræfter med OK. Er der ikke brug for en kode, trykker du blot på tasten OK. Tryk på tasten OK. Indtast telefonnummeret. START COPY Tryk på tasten START. Lynpolling – 44 – 22 POLL. MODTAG. KODE: _ KODE: 1234 INDTAST NUMMMER 12345_ RINGER... FORBINDER ... Pollingkoder fungerer i overensstemmelse med den internationale ITU-standard. Der findes imidlertid producenter, der benytter andre procedurer, hvorfor disse telefaxer ikke er kompatible. Hvis polled modtagelse ikke virker på et bestemt nummer, kan du prøve med manuel polling. Løft røret, og indtast det ønskede nummer. Tryk derefter på tasten START. Tasten OK giver dig mulighed for at hente informationer hurtigt og nemt, uden at du behøver løfte røret. a) 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # b) 1-9 / c) A-Z / ved brug af tastaturet 1 4 7 ∗ 1 4 7 d) ved brug af tasten GENOPKALD. Tryk derefter på tasten OK ( ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # 3 6 9 # ). ved brug af lynopkaldstasterne ved brug af tasten TELEFONBOG eller

Telefax til underadresser Nogle telefaxdatabaser har underadresser, som du kan tilføje til telefonnummeret. Hvis du ønsker at sende telefaxer til faxdatabaser eller hente telefaxer herfra, kan du spare på telefonomkostningerne. Indtast først telefonnummeret på databasen, og tryk derefter på tasten R. Indtast derefter den ønskede underadresse. Hvis du ikke ved, om din faxpolling-tjeneste understøtter underadresser, skal du kontakte din polling-tjenesteudbyder. Polling-afsendelse Du kan give tilladelse til, at dokumenter polles fra din telefax. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # OK FUNCTION Vælg funktion 23. 23 polling send Tryk på tasten OK. Du bliver bedt om at indtaste en kode. Derefter kan dokumentet kun polles af en telefaxbruger, der har kender denne kode og med en telefax, der understøtter denne funktion. Indtast en kode. Koden kan være på op til 20 tegn. Bekræft indtastningen med OK. Hvis du ikke vil bruge kode, skal du blot trykke på OK. – 45 – KODE: _ KODE: 1234 Tryk på tasten OK. DOKUMENT IND Sæt dokumentet i arkføderen. Nu er telefaxen klar til at blive pollet. Funktionen afbrydes, så snart du fjerner dokumentet. POLL. SEND KLAR Bemærk, at du stadig kan foretage telefonopringninger, når denne funktion er aktiveret. Pollingkoder fungerer i overensstemmelse med den internationale ITU-standard. Der findes imidlertid producenter, der benytter andre procedurer, hvorfor disse telefaxer ikke er kompatible. Udskudt afsendelse Hvis du vil gøre brug af billigere telefontakster, eller hvis en faxmodtager kun kan kontaktes på bestemte tidspunkter, kan du indstille afsendelse af telefaxen til et senere tidspunkt (indenfor 24 timer). OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 24. 24 SEND SENERE Tryk på tasten OK. Det aktuelle klokkeslæt vises. TID: ƒ6:00 Indtast det klokkeslæt, du ønsker telefaxen afsendt. Tryk på tasten OK. TID: 23:3¡ DOKUMENT IND FAXEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
GPSMAP® 700-serien brugervejledning - Garmin
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Hent Sensseed brugervejledning - dlg
Hent Senssilage brugervejledning - dlg
Clicker 5 Brugervejledning - PU- Randers
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Hästens
NXT 2.0 Brugervejledning - LEGO Lab, University of Aarhus
Brugervejledning til HRCA Quick Check - Human Rights ...
Brugervejledning - Hästens Sängar