Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

1 4 7 ∗ START COPY 2 5

1 4 7 ∗ START COPY 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION Sæt dokumentet i telefaxen. Indtast telefonnummeret. Tryk på tasterne START og OK. Telefaxen er nu klar til at sende, og displayet viser det indstillede tidspunkt for afsendelse. Hvis du fjerner dokumentet, afsluttes "send senere"-tilstanden. – 46 – INDTAST NUMMMER 12345_ SEND KL.: 23:30 Bemærk, at du stadig kan foretage telefonopringninger, mens denne funktion er aktiveret. Størrelseskomprimering Hvis du vil sikre, at modtagne faxmeddelelser, der er lidt større end A4, kan udskrives på en side, reduceres størrelsen på disse sider en lille smule i højden. Hvis du ønsker at modtage telefaxer i samme størrelse, som de er afsendt, skal du deaktivere denne funktion. OK FUNCTION OK 1 4 7 ∗ FUNCTION 2 5 8 0 3 6 9 # Faxjournal Vælg funktion 25. Foretag de ønskede indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL, og bekræft med OK. Komprimering i opløsningen PHOTO kan forårsage svage striber. 25 str. kompr. str.kompr.: ja Faxjournalen indeholder en liste over de sidste 10 modtagne eller afsendte faxmeddelelser. Du kan vælge, om du vil have den udskrevet med det samme eller efter 10 gennemførte overførsler. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 41. 41 fax journal Tryk på tasten OK. Foretag de ønskede indstillinger med tasterne VENSTREPIL eller HØJREPIL. journal: nej journal: Ja Tryk på tasten OK. udskriv: nu Foretag de ønskede indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. Tryk på tasten OK. udskriv: hver 10 15-MAJ-99 12:30

Ændring af overførselshastighed Din telefax justerer automatisk overførselshastigheden efter kvaliteten på telefonforbindelsen. Er forbindelsen dårlig, tager den automatiske justering lidt længere tid. Hvis du ved, at der er tale om en dårlig forbindelse, kan det være praktisk at indstille telefaxen til at sende i langsommere hastighed fra begyndelsen. Det sparer tid og penge. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 21. Tryk på tasten OK. Foretag de ønskede indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL, og tryk på tasten OK. Senderapport - fejlrapport – 47 – 21 LANGSOM(4800) 4800 BPS: NEJ 15-MAJ-99 12:30 Hvis du ønsker det, kan telefaxen udskrive en senderapport, hver gang du har sendt et dokument. På denne måde får du en bekræftelse på, at dit dokument er modtaget. Du kan deaktivere denne funktion, hvis du ønsker det. Hvis der opstår en fejl under en faxoverførsel, du se det på den fejlrapport, der udskrives, selv om funktionen senderapport er deaktiveret. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 43. Tryk på tasten OK. Foretag de ønskede indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL, og tryk på tasten OK. 43 senderapport senderapp.: nej 15-MAJ-99 12:30 Modtagelse af faxmeddelelser i hukommelsen - Papirløs faxmodtagelse (kun på telefaxer med indbygget telefonsvarer) Hvis der ikke er mere papir i papirholderen, eller hvis der ikke er mere blækfilm, modtages indgående faxmeddelelser i hukommelsen. DMM-pilen vises på displayet for at angive, at der er dokumenter i hukommelsen. Nummeret på den fax, der ringer op, vises på displayet. Hvis afsenderen ingen ID-oplysninger har, vises følgende meddelelse: Så snart der sættes papir/blækfilm i telefaxen, udskrives automatisk de dokumenter, der er gemt i hukommelsen. +43 1 12345 FINE PHOTO DMM MODTAGER ... FINE PHOTO DMM PRINTER ... FINE PHOTO DMM Når en faxmeddelelse er udskrevet, slettes den automatisk fra hukommelsen. Afbrydes udskrivningen, forbliver dokumenter, der ikke er færdigudskrevne, i hukommelsen. Hvis der ikke er mere plads i hukommelsen, blinker lampen CHECK DISPLAY, og meddelelsen HUKOMMELSEN FULD vises på displayet. Der er ikke plads til flere sider i hukommelsen. FAXEN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3
GPSMAP® 6000/7000-enheder brugervejledning
Brugervejledning - Optagelse.dk
D-303903 PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning - Visonic
M3900 Meridian-systemapparater - Globe Systems ApS
Brugervejledning - 478.45 KB
BRUGERVEJLEDNING - Christie Digital Systems
Brugervejledning til E51 - Nokia
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX