Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Placering af taster på

Placering af taster på en telefax uden indbygget telefonsvarer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 START COPY FINE PHOTO STOP FINE/PHOTO OK FUNCTION CHECK DISPLAY HELP – 2 – 1 4 7 2 ABC 5 8 0 3 DEF 6 GHI JKL MNO 9 PQRS TUV WXYZ 11 12 13 14 15 16 17 1 Tasten DAG/NAT/TIMER: Hurtigt tryk: Skifter mellem indstillingerne DAG og NAT Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Vælger indstillingen TIMER (den nøjagtige indstilling foretages i funktionen 31 DAG, 32 NAT eller 33 TIMER - se kapitel 4 Faxknappen) 2 Tasten VENSTREPIL: Hurtigt tryk: Vælger indstillinger/regulerer lydstyrken/sletter et tegn Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Sletter en hel linje 3 Display: se kapitel 1 Introduktion/Beskrivelse af telefaxen 4 Tasten FUNCTION/OK: Henter funktioner/bekræfter indtastninger/giver hurtig adgang til telefaxrapporter 5 Tasten HØJREPIL: Vælger indstillinger/regulerer lydstyrken/indsætter et mellemrum ved indtastning af navn 6 Tasten HELP: Hurtigt tryk: Udskriver en oversigt over de vigtigste funktioner Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Udskriver en lyninstallationsvejledning 7 Tasten STILLE/VIDERESTILLING: Hvis der trykkes på denne tast under en samtale, vil mikrofonen midlertidigt blive deaktiveret. Tasten benyttes også ved viderestilling fra telefaxen til en ekstra tilsluttet telefon, der er serieforbundet med telefaxen. 8 Taster til indtastning af numre og navne 9 Tasten TELEFONBOG: Hurtigt tryk: Ringer til et registreret navn Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Gemmer et navn i telefonbogen 10 LYNOPKALD 1 - 9: Hurtigt tryk: Vælger et telefonnummer hurtigt Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Gemmer et telefonnummer 11 Tasten START/COPY: Starter overførsel eller kopiering 12 Tasten STOP: Standser igangværende handlinger 13 Tasten FINE/PHOTO: Vælger en højere opløsning ved kopiering eller overførsel (FINE – ved tekst og illustrationer; PHOTO – ved billeder) 14 Indikatorlampen CHECK DISPLAY: Læs meddelelsen på displayet, hvis denne lampe blinker 15 Tasten GENOPKALD: Hurtigt tryk: Gentager de sidste 5 numre, du har ringet til/indsætter en opkaldspause mellem to tal. 16 Tasten DIAL: Giver mulighed for opkald uden at løfte røret 17 Tasten R: Bruges til specielle funktioner, f.eks. privatcentral (i nyere installationer, omstilling til andre samtaler) samt til diverse tjenesteydelser fra din teleleverandør („banke på“ osv.) R DIAL 1-9 A-Z

Placering af taster på en telefax med indbygget telefonsvarer RECORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PLAY/PAUSE CLEAR START COPY FINE PHOTO DMM STOP FINE/PHOTO OK FUNCTION CHECK DISPLAY HELP – 3 – 1 4 7 2 ABC 5 8 0 3 DEF 6 GHI JKL MNO 9 PQRS TUV WXYZ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Tasten PLAY/PAUSE: Bruges til afspilning af beskeder. Tasten blinker, når nye beskeder og memoer er blevet optaget. 2 Tasten VENSTREPIL: Hurtigt tryk: Vælger indstillinger/regulerer lydstyrken/sletter et tegn Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Sletter en hel linje 3 Display: se kapitel 1 Introduktion/Beskrivelse af telefaxen 4 Tasten FUNCTION/OK: Henter funktioner/bekræfter indtastninger/giver hurtig adgang til telefaxrapporter 5 Tasten HØJREPIL: Vælger indstillinger/regulerer lydstyrken/indsætter et mellemrum ved indtastning af navn 6 Tasten HELP: Hurtigt tryk: Udskriver en oversigt over de vigtigste funktioner Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Udskriver en lyninstallationsvejledning 7 Tasten DAG/NAT/TIMER: Hurtigt tryk: Skifter mellem indstillingerne DAG og NAT Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Vælger indstillingen TIMER (den nøjagtige indstilling foretages i funktionen 31 DAG, 32 NAT eller 33 TIMER - se kapitel 4 Faxknappen) 8 Taster til indtastning af numre og navne 9 Tasten TELEFONBOG: Hurtigt tryk: Ringer til et registreret navn Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Gemmer et navn i telefonbogen 10 LYNOPKALD 1 - 9: Hurtigt tryk: Vælger et telefonnummer hurtigt Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Gemmer et telefonnummer 11 Tasten RECORD: Hurtigt tryk: Afspiller dine udgående meddelelser Vedvarende tryk (mindst 2 sekunder): Giver mulighed for at optage en ny udgående meddelelse 12 Tasten CLEAR: Sletter beskeder og indtastninger 13 Tasten START/COPY: Starter overførsel eller kopiering 14 Tasten STOP: Standser igangværende handlinger 15 Tasten FINE/PHOTO: Vælger en højere opløsning ved kopiering eller overførsel (FINE - ved tekst og illustrationer; PHOTO - ved billeder) 16 Indikatorlampen CHECK DISPLAY: Læs meddelelsen på displayet, hvis denne lampe blinker 17 Tasten STILLE/VIDERESTILLING: Hvis der trykkes på denne tast under en samtale, vil mikrofonen midlertidigt blive deaktiveret. Tasten benyttes også ved viderestilling fra telefaxen til en ekstra tilsluttet telefon, der er serieforbundet med telefaxen. 18 Tasten GENOPKALD: Hurtigt tryk: Gentager de sidste 5 numre, du har ringet til/indsætter en opkaldspause mellem to tal. 19 Tasten HØJTTALER: Giver mulighed for opkald uden at løfte røret og for håndfri betjening 20 Tasten R: Bruges til specielle funktioner, f.eks. privatcentral (i nyere installationer, omstilling til andre samtaler) samt til diverse tjenesteydelser fra din teleleverandør („banke på“ osv.) R 1-9 A-Z

Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
GPSMAP® 700-serien brugervejledning - Garmin
Hent Senssilage brugervejledning - dlg
Hent Sensseed brugervejledning - dlg
Clicker 5 Brugervejledning - PU- Randers
NXT 2.0 Brugervejledning - LEGO Lab, University of Aarhus
Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
hÅnDbog InstruktIons- - Utax
17” Widescreen TFT LCD Skærm - Hannspree
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme