Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION Tryk på

OK FUNCTION Tryk på VENSTREPIL eller HØJREPIL for at vælge mellem 30, 60, 120 sekunder eller tilstanden AUTO (ubegrænset optagetid). Tryk på tasten OK. Afspilning af beskeder PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE Forestil dig, at der er modtaget 4 beskeder på telefaxen. Tryk på tasten PLAY/PAUSE, hvorefter den første besked afspilles. Dato og klokkeslæt for modtagelsen vises på displayet Tryk på tasten PLAY/PAUSE, hvis du vil afbryde denne besked. Tryk på tasten PLAY/PAUSE igen, når du vil genoptage afspilningen af beskeden. Når den første besked er afspillet, afspilles den næste besked automatisk. # Tryk på tasten # (FLYT FREM), hvis du ikke vil høre hele beskeden. Den næste besked afspilles. * PLAY/PAUSE Tryk på tasten ∗ (FLYT TILBAGE), hvis du vil høre beskeden igen. Beskeden afspilles straks. Når alle beskeder er afspillet, vender telefonsvareren tilbage til udgangspunktet. Displayet viser: Hvis du trykker på tasten PLAY/PAUSE igen, før der er optaget nye beskeder, afspilles alle gamle beskeder. Du flytter frem og tilbage mellem beskederne på samme måde som ved nye beskeder. Lydstyrken på beskederne PLAY/PAUSE Tryk på tasten PLAY/PAUSE. Sletning af beskeder PLAY/PAUSE Tryk på tasten VENSTREPIL eller HØJREPIL under afspilning af beskederne. Den aktuelle lydstyrke vises Hvis du vil ændre den viste værdi, skal du trykke på VENSTREPIL eller HØJREPIL, indtil du opnår den ønskede styrke. Tryk på tasten PLAY/PAUSE. Du hører den første besked. – 50 – 15-MAJ-99 12:30 MEDDELELSER: 4 FINE PHOTO DMM 1 15/05 12:30 1 15/05 12:30 2 15/05 13:00 3 15/05 13:30 3 15/05 13:30 MEDDELELSER: 4 1 15/05 12:30 H.TALER: ßß H.TALER: ßßßß 1 15/05 12:30 FINE PHOTO DMM

Du kan slette en besked, mens du lytter til den. CLEAR CLEAR Hvis du vil slette den besked, du lytter til, skal du trykke på tasten CLEAR. Du bliver spurgt, om du virkelig ønsker at slette denne besked. Tryk på CLEAR igen for at bekræfte. Du hører en bekræftelsestone, og displayet viser, at beskeden er slettet. Du kan slette samtlige beskeder, når du har afspillet dem. CLEAR CLEAR Tryk på tasten CLEAR. Afbryd sletning ved at trykke på tasten STOP. – 51 – MEDD: 1 SLET? SLETTET SLET ALLE MEDD.? Tryk på tasten CLEAR igen, og alle meddelelser slettes. SLETTET Automatisk videresendelse Telefaxen kan automatisk videresende alle indgående beskeder til et andet telefonnummer. Vælg funktion 55 - VIDERESENDING, og indtast det telefonnummer, du ønsker at videresende dine beskeder til. Du kan angive det antal beskeder, du ønsker videresendt på en gang. Telefaxen venter, til det valgte antal beskeder er modtaget, og ringer derefter automatisk til det ønskede nummer. Der sendes en meddelelse om viderestillingen, når forbindelsen er etableret. Den, der modtager de viderestillede beskeder, skal indtaste en adgangskode (se funktion 52). Hvis ikke den korrekte adgangskode indtastes inden 40 sekunder, eller hvis der 3 gange indtastes forkert adgangskode, afbrydes forbindelsen. Et eksempel på en meddelelse kan være "Goddag. Der er beskeder til hr. Berg. Indtast venligst adgangskoden". OK FUNCTION OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # 3 6 9 # Vælg tilstand for modtagelse med funktion 31 (se kapitel 4 Faxknappen). Hvis telefonsvareren ikke er tændt, kan du tænde den med denne funktion. Vælg funktion 55. Tryk på tasten OK. Tryk på tasten VENSTREPIL eller HØJREPIL. Tryk på tasten OK. Du bliver bedt om at indtaste telefonnummeret på den person, du ønsker at videresende dine beskeder til. Indtast telefonnummeret. Tryk på tasten OK. Indtast det antal beskeder, du ønsker at viderestille på en gang. Du kan vælge antal med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. tlf.sv: til/h0yt FINE PHOTO DMM 55 VIDERESENDING FINE PHOTO DMM VIDERSEND: FRA VIDERSEND: TIL INDTAST NUMMMER 12345_ ANTAL MEDD.: 01 ANTAL MEDD.: 05 TELEFON- SVAREREN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3