Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION RECORD STOP

OK FUNCTION RECORD STOP Tryk på tasten OK, hvis du vil optage en ny meddelelse. * Tryk på tasten RECORD. Vent, til du hører en bekræftelsestone. Start indtaling. Afstanden til telefaxen skal være ca. 20 cm. Der vises en sort bjælke, der angiver, hvor meget hukommelse der er til rådighed. Tryk på tasten STOP, når du er færdig med indtalingen. Viderestillingsmeddelelsen afspilles. – 52 – OPT. VIDERES. OPT. FÆRDIG ßßßßßßßßßß send MEDD.: 12S Telefaxen sættes nu i standby-tilstand. videresending * Hvis der allerede findes en viderestillingsmeddelelse OK FUNCTION OK FUNCTION Tryk på tasten OK. Vælg med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. Hvis du ønsker at optage en ny viderestillingsmeddelelse, skal du vælge JA. Hvis du vil bruge den nuværende besked, skal du trykke på NEJ. Tryk på OK for at bekræfte. Fortsæt som beskrevet ovenfor. Optagelse af telefonsamtale Du kan bruge telefaxen til at optage en telefonsamtale. RECORD STOP PLAY/PAUSE Tryk på tasten RECORD under en telefonsamtale. Displayet viser: Læg røret på, eller tryk på tasten STOP for at standse optagelsen. Tasten PLAY/PAUSE blinker. Tryk på tasten PLAY/PAUSE for at afspille samtalen. Samtalen kan slettes på samme måde som en telefonbesked. OPT. MEDD.: JA OPT. MEDD.: NEJ ßßßßßßßßßß MEDDELELSER: 1 1 15/05 12:30 Al fri hukommelse er til rådighed for denne funktion. Eksisterende beskeder slettes ikke. Når der ikke er mere tilgængelig hukommelse, lyder der et advarselssignal og lampen CHECK DISPLAY blinker. Du kan ikke optage en samtale, når håndfri betjening er aktiveret.

VIP-kode (Ringer, uanset omtelefonsvareren er tændt) Personer, der har fået oplyst en VIP-kode, kan komme i kontakt med dig, selv om telefonsvareren har besvaret opkaldet. Dette gøres ved at vedkommende indtaster en firecifret kode (VIP-koden). VIP-koden er praktisk, hvis svartilstanden er indstillet til STILLE i funktion 32. Da telefaxen stadig ringer, når VIP-koden benyttes, har du mulighed for at modtage vigtige beskeder. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 53. Tryk på tasten OK. Displayet viser den senest benyttede kode. Telefaxen leveres med koden indstillet til 9999. – 53 – 53 vip-kode KODE: 9999 Indtast en ny kode. KODE: 1234 Tryk på tasten OK. 15-MAJ-99 12:30 VIP-koden (funktion 53) må ikke være den samme som adgangskoden (funktion 52). Forsøger du at angive den samme kode, vises meddelelsen KODE IKKE OK på displayet, og du skal indtaste en ny kode. Optagelse af memoer Memofunktionen giver dig to valgmuligheder: Kun meddelelse Med denne funktion kan du optage en meddelelse, som den person, der ringer, kun kan lytte til. Vedkommende kan ikke efterlade en besked. Internt memo Med denne funktion kan du optage en personlig besked. Telefaxen bliver til en "notesblok" til dig selv og dine nærmeste. Beskeder kan afspilles direkte på telefonsvareren eller via fjernbetjening fra en telefon. Kun meddelelse OK FUNCTION OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # 3 6 9 # Vælg den ønskede modtagetilstand under funktion 31 (se kapitel 4 Faxknappen). Er telefonsvareren slukket, kan du tænde den med denne funktion. tlf.sv: til/h0yt FINE PHOTO DMM Vælg funktion 54. 54 MEMO MODUS FINE PHOTO DMM Tryk på tasten OK. MEMO: FRA Tryk på VENSTREPIL eller HØJREPIL for at skifte til tilstanden Memo - Ekstern. MEMO: EKSTERN TELEFON- SVAREREN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Optagelse.dk
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Hent Sensseed brugervejledning - dlg
Dansk brugervejledning Mio 300-305.pdf - Cykelpartner.dk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning PBS Flexi Mobil - Terminalshop.dk
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - 4.27 MB - AL Del-Pin A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
VL86*-digitalserien - Toshiba-OM.net