Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION RECORD

OK FUNCTION RECORD RECORD STOP Tryk på tasten OK.* Tryk på tasten RECORD. Vent et øjeblik på en bekræftelsestone. Begynd at tale (du må ikke være længere end 20 cm væk fra telefaxen). Der vises en sort bjælke, der angiver, hvor meget hukommelse der er til rådighed. Tryk på RECORD eller STOP, når dette er udført. Meddelelsen afspilles. – 54 – OPT. MEMO ßßßßßßßßßß OPT. FÆRDIG MEMO 12 S Efter afspilningen vises følgende meddelelse: MEMO MODUS * Hvis du allerede har optaget et memo OK FUNCTION OK FUNCTION Har du allerede optaget et memo og vil bruge det igen, skal du trykke på tasten OK. Hvis du vil optage et nyt memo, skal du først foretage indstillinger med tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL og trykke på OK. Fortsæt som beskrevet ovenfor. Internt memo / "Notesblok" OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION RECORD 3 6 9 # RECORD STOP Vælg funktion 54. BRUG GAMMEL: JA BRUG GAMMEL:NEJ 54 MEMO MODUS FINE PHOTO DMM Tryk på tasten OK. MEMO: FRA Vælg tilstanden Memo - intern ved at bruge tasterne VENSTREPIL og HØJREPIL. Tryk på tasten OK. Tryk på tasten RECORD. Vent et øjeblik på en bekræftelsestone. Begynd at tale (du må ikke være længere end 20 cm væk fra telefaxen). Der vises en sort bjælke, der angiver, hvor meget hukommelse der er til rådighed. Tryk på RECORD eller STOP, når dette er udført. Beskeden afspilles. Interne memoer kan afspilles og slettes på samme måde som andre beskeder. FINE PHOTO DMM MEMO: INTERN OPT. MEMO ßßßßßßßßßß OPT. FÆRDIG MEMO 12 S MEDDELELSER: 1

Fjernbetjening Du kan styre telefonsvarerfunktionerne på telefaxen fra en anden telefon. Hvis du ikke er hjemme, og du har indstillet telefonsvareren i tilstanden TLF.SV.:SMART under funktion 31, kan du nemt kontrollere, om du har modtaget nye beskeder. Ring op til telefaxen. Aktiveres telefonsvareren efter 2 ringesignaler, ved du med det samme, at der er nye beskeder. Fortsæt da med fjernbetjeningen. Klargør telefaxen til fjernbetjening Før du kan bruge fjernbetjening og fjernbetjeningsfunktionerne, skal du indtaste en adgangskode. Koden er samtidig koden for funktion 55 Videresending. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Vælg funktion 52. Tryk på tasten OK. Du bliver derefter bedt om at indtaste din kode. Hvis du ikke ønsker at bruge kode, skal du trykke på STOP. Indtast den firecifrede kode. Tryk på tasten OK. Koden gemmes. – 55 – 52 TILGANGSKOD FINE PHOTO DMM kode: 0000 kode: 4321 15-MAJ-99 12:30 Skriv din kode ned ved f.eks. at indsætte den i en længere talrække, så den ikke kan genkendes af andre. Hvis du vil ændre kode, skal du gentage ovenstående procedure og indtaste en ny kode. Hvis du vil deaktivere fjernbetjeningen, skal du indtaste 0000 som firecifret kode. Vær opmærksom på, at adgangskoden til telefonsvareren (funktion 52) ikke er den samme som VIP-koden (funktion 53). Forsøger du at taste samme kode, vises meddelelsen KODE IKKE OK på displayet. Du skal vælge en anden kode. Fjernbetjening af telefonsvareren Du kan have behov for at afspille beskeder, når du er væk hjemmefra. Ring op til telefaxen, og vent til du hører den udgående meddelelse. Indtast den firecifrede adgangskode. Den udgående meddelelse afbrydes. Du hører en kort bekræftelsestone efter hvert tal. Når du bruger fjernbetjening fra en mobiltelefon eller fra udlandet, skal du vente mindst 1 sekund mellem indtastning af hvert tal. Når du har indtastet det fjerde tal, hører du enten en bekræftelsestone, der betyder, at koden er godkendt, eller en kort fløjtetone, der betyder, at et eller flere af dine tal var forkerte. Du har tre forsøg til at indtaste den rigtige kode. Derefter afbrydes forbindelsen. Nu kan du enten indtaste yderligere kommandoer eller deaktivere fjernbetjeningen. TELEFON- SVAREREN

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Brugervejledning - Hästens Sängar
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3