Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Herunder finder du en oversigt over de funktioner, du kan benyttes via fjernbetjening. Hvis den udgående meddelelse ikke stopper, efter du har indtastet det første tal i koden, skal du indtaste det samme tal igen. Indtast resten af koden, når den udgående meddelelse er stoppet. Funktion Tast Beskrivelse GENTAG INDGÅENDE BESKED 1 Sidste besked gentages. AFSPIL BESKED 2 Dine beskeder afspilles. FLYT FREM 3 Flyt til næste meddelelse. OPTAG UDGÅENDE BESKED 4 Efter at have tastet 4 , hører du to bekræftelsestoner. Tryk igen på tasten 4 . Du hører en lang bekræftelsestone. Indtal din nye udgående meddelelse. Når dette er gjort, skal du igen trykke på tasten 4 .Den nye udgående meddelelse afspilles. Derefter hører du en lang bekræftelsestone. AFSPIL UDGÅENDE BESKED 5 Hvis du trykker på tasten 5 ,kan du høre den udgående meddelelse. SLET INDGÅENDE BESKED 6 Du kan slette den besked, du lytter til, ved at trykke på tasten 6 . Du hører to bekræftelsestoner. Tryk på 6 igen indenfor 5 sekunder for at gennemføre sletningen. SLET INDGÅENDE BESKED 6 Du kan også slette alle beskeder på en gang, forudsat at du har aflyttet alle beskeder mindst en gang. Tryk på tasten 6 , mens du ikke aflytter en besked. Du hører to bekræftelsestoner. Tryk på tasten 6 igen indenfor 5 sekunder for at gennemføre sletningen. DAG-TILSTAND 7 Du kan indstille din telefax til DAG-tilstand ved at taste 7 . Du hører en lang bekræftelsestone. TIMER-tilstand deaktiveres med denne kommando. STOP 8 Den aktuelle kommando afbrydes. NAT-TILSTAND 9 Du kan indstille din telefax til NAT-tilstand ved at trykke på tasten 9 . Du hører en lang bekræftelsestone. TIMER-tilstand deaktiveres med denne kommando. 1 Gentag indgående besked 6 2 Afspill besked 3 4 5 8 Flyt frem Optag udgående beskeder Afspill udgående besked STOP FUNKTIONER 7 9 Slet besked Denne besked Tryk 6 ➧ Tryk 6 ➧ , slettet Alle beskeder Tryk 6 ➧ Tryk 6 ➧ , slettet DAG-TILSTAND Tryk 7 ➧ , (DAG-Tilstand aktiveret) NAT-TILSTAND Tryk 9 ➧ , ( DAG-Tilstand aktiveret) – 56 – Tast telefonnummer ➧ ➧ Lyt til ny besked ➧ ➧ Vent på udgående besked Tast odgangskod Tast funktion Fjernadgang 1 4 7 1 4 7 2 5 8 0 2 5 8 0 3 6 9 X X X X 3 6 9

Kopiering 8 Andre funktioner Dette kapitel beskriver de øvrige muligheder og funktioner i telefaxen. Du kan også benytte telefaxen til fotokopiering. Når du kopierer, skifter telefaxen automatisk til opløsningen FINE. Du kan også vælge opløsningen PHOTO, når du kopierer billeder, eller hvis du ønsker en finere opløsning. FINE/PHOTO START COPY Placer dokumenterne med tekstsiden opad. Juster dokumentstyrene til dokumenterne. Undgå, at flere ark trækkes ind i telefaxen på en gang, ved at sørge for, at arkene har samme højde, når de sættes i telefaxen (se også kapitel 6 Telefaxen/ Afsendelse af faxmeddelelser). Du kan isætte op til 10 sider ad gangen. Vælg den korrekte opløsning ved at trykke på tasten FINE/PHOTO. Tryk på tasten START/COPY. Dokumentet føres nu ind i telefaxen. Det kommer ud igen på forsiden. Den sidste side, du kopierer, kommer ud øverst i dokumentudgangen. Træk den forsigtigt ud. – 57 – VÆLG NUMMER VÆLG NUMMER FINE PHOTO DMM KOPIERER ... Hvis dine kopier eller modtagne faxmeddelelser er blanke, er dokumentet sat forkert i telefaxen. Du kan afbryde kopieringen ved at trykke på tasten STOP. EASY LINK - Indstilling af ekstraudstyr Til denne funktion kan du bruge tre koder. Disse koder benyttes, når du modtager et opkald på en ekstratelefon, eller du vil viderestille et opkald eller en faxmeddelelse til din telefax. 1. Kode til at starte telefaxen fra en anden telefon (normalt ∗ 5 ). 2. seriel: Kode til at viderestille et opkald fra en telefon, der er serieforbundet med din telefax (normalt ∗ 0 ). Bemærk, at når du bruger denne kode, skal du lægge røret på på den eksterne telefon efter indtastning af koden. Se kapitel 5 Telefonen/ Viderestilling af opkald. 3. parallel: Kode til at deaktivere telefaxen fra en ekstern telefon, der er parallelforbundet (normalt ∗ ∗ ). Telefax med indbygget telefonsvarer: Denne kode bruges også til at deaktivere den udgående meddelelse, hvis telefonsvareren er aktiveret. ANDRE FUNKTIONER

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledningen - Rationel
Brugervejledning Bagemaskinen XBM3