Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Andet

Andet Fejl Mulig årsag Løsning Kopien er blank. Du har vendt dokumentet forkert. Når du løfter røret på din telefax, hører du en tone eller ingenting. Når du løfter røret på en ekstern telefon, hører du en tone eller ingenting. Når du løfter røret på en ekstern telefon, hører du i baggrunden et ringesignal eller (alt efter apparattype) den udgående meddelelse fra din telefonsvarer. Modtagne dokumenter føres ikke som normalt ud på forsiden af telefaxen. Kun for telefaxer med indbygget telefonsvarer: Du har aktiveret telefonsvareren og kan ikke modtage faxmeddelelser. luk papirdÆksel PAPIR KØ DOKUMENT KØ ekstern telefon Der er fejl i printer eller scanner Den, der ringer op, prøver at sende en faxmeddelelse. Den, der ringer op, prøver at sende en faxmeddelelse. Den eksterne telefon er parallelt forbundet. – 64 – Vend dokumentet med den trykte side opad. Tryk på tasten START, og læg røret på. Start telefaxen ved at trykke på tasterne ∗ og 5 . Tryk på tasten ∗ to gange for at deaktivere ringesignal eller den udgående meddelelse (se kapitel 4 Faxknappen/Brug af eksterne enheder). Papirstop. Åbn betjeningspanelet og dækslet til blækfilm. Lad papirmagasinets klap være lukket. Træk forsigtigt det krøllede papir ud. Du bruger baggrundsmusik. Den udgående meddelelse er for lang. Dækslet til blækfilm står åbent. Luk dækslet. Et eller flere ark blev ikke ført lige ind. Der er isat for mange ark (over 50). Et dokument blev ikke trukket lige ind, eller flere dokumenter blev trukket ind på samme tid. Optag en meddelelse uden musik. Optag en kortere meddelelse (ikke over 20 sekunder). Åbn betjeningspanelet og blækfilmdækslet, og træk forsigtigt papiret ud i en bestemt retning. Åbn betjeningspanelet, og træk forsigtigt papiret ud i én retning. Du bruger nu en ekstern telefon. Dette er ikke en fejl!

Servicekode Servicekoden funktion 45 bruges til at slette enkelte eller alle ændringer i fabriksindstillingerne. Med denne funktion kan du helt eller delvist ændre konfigurationen af telefaxen. Det er især nyttigt, hvis du har ændret indstillingerne, men finder ud af, at telefaxen ikke fungerer som forventet. Brug kun denne funktion, hvis det er absolut nødvendigt. Er du tilfreds med dine ændringer i fabriksindstillingerne, skal du ikke bruge denne funktion. Kør Lyninstallation igen, når du har slettet enkelte eller alle brugerdefinerede indstillinger. Du har følgende koder til rådighed: Kode nr. 7117 Denne kode sletter alle ændringer i fabriksindstillinger. Telefaxen virker derfor nøjagtigt, som da den først blev installeret. Kode nr. 7140 Når du taster denne kode, slettes alle dine instillinger og data undtagen: Eksempel på brug af servicekoden: 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK Vælg funktion 45. FUNCTION OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION OK FUNCTION Tryk på tasten OK. Indtast en kode. Tryk på tasten OK. din personlige udgående meddelelse i telefonsvareren * ) modtagne beskeder * ) lagrede lynopkaldsnumre lagrede telefonbogsnumre dit navn dit telefonnummer Med VENSTREPIL og HØJREPIL kan du vælge, om du virkelig ønsker at slette indstillingerne. Tryk på OK for at bekræfte det. Telefaxen nulstilles til de oprindelige indstillinger. * ) gælder kun for telefaxer med indbygget telefonsvarer – 65 – 45 servicekode KODE: _ kode: 7140 sikker: nej sikker: ja 15-MAJ-99 12:30 FEJLFINDING

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledningen - Rationel