Views
4 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Vejledning i pleje og

Vejledning i pleje og vedligeholdelse Scannerglasset og rullerne i telefaxen skal renses for papirstøv og slidpartikler, når det er nødvendigt. Før du åbner telefaxen, skal du sørge for, at der ikke er statisk elektricitet. Rør ved metallet på et apparat/redskab med jordforbindelse, et vandrør eller radiator. Brug en blød, støvfri klud, der er fugtet med lidt alkohol (96%). Du kan også bruge en specialklud, som kan købes i butikkerne, til rengøring af telefaxer. Der må ikke komme fugt i telefaxen. Urenheder under kopiering eller afsendelse af faxmeddelelser Rens scannerglasset, scannervalsen, dokumentfødervalse og de tilstødende gummilister A B C D FINE/PHOTO Åbn betjeningspanelet ved at løfte det til midterposition. Når du hører et sagte klik, er panelet låst i stilling. Tør forsigtigt scannerglasset (B) og gummilister (D) af med en klud. Drej forsigtigt dokumentfødervalsen med fingrene, og aftør den let med kluden (A) Tryk på tasten FINE/PHOTO på betjeningspanelet. Scannervalsen (C) begynder at dreje. Nu kan du ligeledes rense scannervalsen ved at tørre let hen over den. – 66 – G0R VALSEN REN

Urenheder i modtagne faxmeddelelser Rengør printervalserne E 1 2 1 Fjern eventuelle papirark i papirholderen. 1.Åbn betjeningspanelet som beskrevet ovenfor (1). 2.Åbn derefter dækslet til blækfilm ved at trykke begge blå håndtag tilbage på samme tid med begge hænder. Før derefter dækslet bagud (2). Tør den grå printervalse (E) af med en klud som beskrevet ovenfor. Rens hele valsen ved at dreje den med fingrene. Når rensningen er udført, så luk blækfilmdækslet og betjeningspanelet. Brug ikke de telefaxrensere, der trækkes gennem telefaxen automatisk, som du kan købe i butikkerne. Du kan ødelægge telefaxen! – 67 – FEJLFINDING

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Optagelse.dk