Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Generel oversigt over

Generel oversigt over funktionerne Funktionerne er grupperet logisk, så betjeningen bliver så enkel som muligt. Du kan udskrive en liste over samtlige funktioner: OK FUNCTION 11 VÆLG SPROG 12 INDST:KL/DATO 13 DERES TLF.NR. 14 DERES NAVN 15 DIAL MODE 16 LAGRE NUMRE DERES NAVN: DERES TLF.NR.: Tryk på tasten FUNCTION 3 gange. Herunder finder du et eksempel på en funktionsliste: 21 LANGSOM(4800BPS) 22 POLL. MODTAG. 23 POLLING SEND 24 SEND SENERE 25 STR.KOMPR. FUNKTIONSLISTE 15-MAJ-98 12:30 1 INSTALLATION 2 FAX 3 SÆT FAXKNAP 4 ANDET 5 TLF.SVARER 31 DAG 32 NAT 33 TIMER 34 EASYLINK AKTUEL INDSTILLING KONFIGURATION: SERIEL OPRNG.TLS.: TONE PRIVATCEN.: NEJ DAG: FAX: HURTIG TLFSV: SMART RINGNINGER: 5/2 GEBYRFRI RING: 1 NAT: TLF.SV: RING 3 RINGNINGER: 3 GEBYRFRI RING: 0 TIMER DAG: 06:00 - 22:00 EASYLINK: FAXMODT: *5 OVERFØRSEL: *0 REL. LINE: ** ROM VERSION: V1.0 BB DK Herunder finder du en liste med en kort beskrivelse af samtlige funktioner. Hvordan disse funktioner indstilles, kan du læse på de angivne sider. 1 Installation 11 Vælg sprog Vælg sprog for displayteksten ............................................................... 20 12 Indstil klokkeslæt/dato Indstilling af dato og tid ......................................................................... 20 13 Deres telefonnummer Indtastning af faxnummer ..................................................................... 21 14 Deres navn Indtastning af navn ............................................................................... 22 15 Dial mode Indstilling af tilslutning til omstillingsanlæg ........................................... 18 16 Lagre numre Lagring af navne og numre i telefonbogen ............................................ 37 2 Fax 21 Langsom (4800 bps) Indstilling af afsendelse med langsom hastighed .................................. 47 22 Polled modtagelse Hent faxmeddelelser ............................................................................. 44 23 Polling send Din faxmeddelelse ................................................................................ 45 24 Send senere Afsend faxmeddelelsen senere ............................................................ 45 25 Størrelseskomprimering Størrelseskomprimering af modtagne faxmeddelelser .......................... 46 3 Faxknap 31 Dag Indstilling af tilstanden DAG ...................................................... 25, 28, 32 32 Nat Indstilling af tilstanden NAT ....................................................... 29, 30, 34 33 Timer Indstilling af tilstanden TIMER .............................................................. 25 34 Easylink Indstilling af tre forskellige koder til ekstra telefoner .............................. 58 4 Andet 41 Fax journal Log over de sidste 10 afsendte eller modtagne faxmeddelelser ............ 46 42 Nummerliste Udskrift over gemte navne og numre .................................................... 58 43 Senderapport Automatisk udskrift over sendeprotokoller ............................................ 47 44 Ringetyper Valg blandt fem forskellige ringetyper ................................................... 23 45 Servicekode Sletning af personlige indstillinger ........................................................ 65 5 Telefonsvarer 51 Optagetid Indstilling af optagetid ved indgående opkald ....................................... 49 (for telefaxer 52 Adgangskode Indstilling af koden for fjernstyring af telefonsvareren med indbygget og for videresendelse af besked ........................................................... 55 telefonsvarer) 53 VIP-kode Godkendte personer kan springe telefonsvareren over ......................... 53 54 Memo modus Eksternt memo: Udgående meddelelse uden mulighed for at indtale en besked ........................................................................ 53 Intern besked ....................................................................................... 54 55 Videresending Beskeder sendt til et andet telefonnummer ........................................... 51 – 4 – 41 FAX JOUNAL 42 NUMMERLISTE 43 SENDERAPPORT 44 RINGETYPER 45 SERVICEKODE 51 OPTAGETID 52 TILGANGSKOD 53 VIP-KODE 54 MEMO MODUS 55 VIDERESENDING

1 4 7 ∗ 2 5 8 0 FAX FAX 3 6 9 # A BC 1 INTRODUKTION 2 INSTALLATION 3 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 4 FAXKNAPPEN 5 TELEFONEN 6 TELEFAXEN 7 TELEFONSVAREREN (kun telefaxer med indbygget telefonsvarer) 8 ANDRE FUNKTIONER 9 FEJLFINDING 10 APPENDIKS – 5 – ANDRE TELEFON- GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING TELEFAXEN TELEFONEN FAXKNAPPEN INSTALLATION INTRODUKTION FUNKTIONER SVAREREN FUNKTIONER APPENDIKS

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - Nets
(Visio-Bredb\345nds-TV brugervejledning version 4.vsd) - ComX
Hent Sensseed brugervejledning - dlg
Dansk brugervejledning Mio 300-305.pdf - Cykelpartner.dk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning PBS Flexi Mobil - Terminalshop.dk
BRUGERVEJLEDNING - Christie Digital Systems
Brugervejledning til Absalon Underviser - itslearning
BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP - C-Soft
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Garmin Zumo 500/550 dansk brugervejledning - mcthobugt
Brugervejledning - 4.27 MB - AL Del-Pin A/S