Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

A BC 10 Appendiks

A BC 10 Appendiks Tekniske specifikationer Kompatibilitet ITU Gruppe 3 Forbindelsestype telefonlinje (PSTN) / omstilling (PABX) Frekvens telefonlinje: 100 ms omstilling (PABX): 100 ms Dokumentstørrelse Bredde: enkelt ark 148 - 217 mm flere ark 148 - 217 mm Længde: enkelt ark 100 - 600 mm flere ark 148 - 297 mm Tykkelse: enkelt ark 0,05 - 0,2 mm flere ark 0,08 - 0,12 mm Printerpapir A4 210 x 297 mm, 80g Største scannerbredde 216 mm ± 1 mm Opløsning vandret: 8 punkt/mm (200 dpi) lodret: standard 3,85 linjer/mm FINE 7,7 linier/mm Photo-tilstand 16 gråtoner (telefax uden indbygget telefonsvarer) 32 gråtoner (telefax medindbygget telefonsvarer) Kontraststyring automatisk Kopiering opløsningerne fin og foto Data komprimering MH, MR Modulation V29bis, V27ter, V21 Overførselshastighed 9600/7200/4800/2400 bps Lydstyrkeniveau standby-tilstand:

Ordforklaring afsender-ID På de fleste telefaxer kan man indtaste brugerens navn og telefonnummer. Denne såkaldte afsender-ID trykkes på faxudskriften og vises også på modtagerfaxens display. andet udstyr, anden telefon Du kan bruge din telefax sammen med andet udstyr f.eks. (trådløse) telefoner, telefonsvarer osv. på samme telefonlinje. Du skal angive nogle bestemte indstillinger i telefaxen. blækfilm En film belagt med "blæk" (svarende til et farvebånd) til udskrivning på almindeligt papir. dokument Den skrevne note, du ønsker at sende til den anden part. DTMF Forkortelse for Dual Tone Multiple Frequency. Med dette signal kan du starte faxmodtagelse fra en anden telefon, der har toneopringning. faxknap, automatisk Telefaxen analyserer indgående opkald og identificerer, om der er tale om og manual modtagelse et normalt opkald eller et faxopkald. Hvis du har valgt automatisk faxmodtagelse, modtages faxmeddelelser automatisk og lydløst. Hvis du har valgt manuel modtagelse, er faxknappen ikke aktiv, og du kan kun modtage faxmeddelelser ved at trykke på tasten START. HTS (home telephone system) Mange private hjem har installeret et telefonsystem til privatbrug. Systemet fungerer som et samtaleanlæg til intern kommunikation, men bruger kun en telefonlinje. indgående besked Den besked, som den, der ringer op, kan indtale, hvis din telefonsvarer er aktiveret, og personen taler efter bip-tonen. lokal omstilling (PABX), Lokale omstillingsanlæg er almindelige i de fleste større virksomheder. De gør det muligt at bruge telefoner i et internt netværk. Hvis du ønsker at etablere forbindelse til det offentlige telefonsystem, skal du ringe op via en udgående telefonlinje parallel Når mere end en telekommunikationsenhed er - landeafhængigt - enten forbundet parallelt eller serielt (efter hinanden). polling Du kan hente dokumenter, der er forberedt til afhentning på en fjernopkoblet telefax. PTT Den term, der benyttes om netudbyderen f.eks. T.D. pulsopringning Den gamle opringningsmetode er pulsopringning. Hver nummertast har tilknyttet et bestemt antal impulser. seriel Når mere end en telekommunikationsenhed er - landeafhængigt - enten forbundet parallelt eller serielt (efter hinanden). TAM Forkortelse for Telephone Answering Machine (telefonsvarer). toneopringning Toneopringning er den moderne opringningsmetode. Hver nummertast har tilknyttet en forskellig tone. udgående meddelelse (OGM) Fra fabrikken er der optaget en udgående meddelelse. Når din telefonsvarer er aktiveret, kan den, der ringer op, høre denne meddelelse, der efterfølges af en bip-tone. – 69 – APPENDIKS

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - SanDisk
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning - EG A/S
ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme
Visio-IPTV brugervejledning version 3,2.vsd - ComX
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning til G9000 PRO DK.pdf - Elvarmeteknik
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - Optagelse.dk
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
DD-65/YDD-60 Brugervejledning - Yamaha Downloads
D-303764 KP-160 PG2 Brugervejledning - Visonic
Brugervejledningen - Rationel