Views
5 years ago

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Brugervejledning - Fax-Anleitung.de

Stikordsregister D

Stikordsregister D Faxmeddelelse Gummilister A Afsendelse dokumenttype 41 faxmeddelelser 41 faxmeddelelser under en telefonsamtale 43 fødning af dokumenter under 41 udskudt 45 Afsendelse af faxmeddelelse 42 Afsenderidentifikation teknisk term 69 Afspilning af beskeder ¹) 50 Aktivering telefonsvarer ¹) 48 Andre telefoner brug af 26 konfiguration 57 tilslutning 17 Angivelse display-sprog 20 dit navn 21 dit telefonnummer 21 klokkeslæt og dato 12, 20 sletning 38 Appendiks 68 B Bageste kammer til blækfilm 9 Basisstation for trådløse telefoner korrekt placering 10 Beskeder ¹) afspilning 50 afspilningstid 49 styrkeregulering 50 videresendelse 51 Beskrivelse af telefaxen 8 Betjeningsmiljø (temperatur, fugtighed) 68 Betjeningspanel ²) 2, 3 Billedkvalitet forbedring af 43 Blækfilm bageste kammer 9 dæksel 9 fjernelse af brugt blækfilm 14 frontkammer 9 teknisk term 69 udskiftning 13 Blinker lampen Check Display 2, 3 tasten PLAY/PAUSE ¹) 48 Dagtilstand markør på displayet 9 parallel 31 seriel 27 Dato sådan indsætter du 12, 20 Deaktivering telefonsvareren ¹) 48 Display Faxmodt.: *5 57 markører 9 Overførsel: *0 57 Paral. linje: ** 57 sprog 20 ur 24 DMM ¹) markør på display 9 Dokument originaler af god kvalitet 41 teknisk term 69 DTMF teknisk term 69 E Easy Link 57 Eksempel på indtastning af navn 22 Ekspert-tilstand forklaring 59 Ekstern telefonsvarer tilslutning 17 Ekstraudstyr brug 26 konfigurering 57 serielt eller parallelt? 26 tilslutning 17 Expert-tilstand parallel 61 F Fax efter faxtransmission 43 Faxafsendelse til underadresser 45 Faxjournal 46 Faxknappen 24 alternativer 24 dagtilstand (parallel) 31 dagtilstand (seriel) 27 ekspert-tilstand forklaring 59 parallel 61 forklaring 24 nattilstand parallel ²) 33 parallel ¹) 34 seriel ²) 29 teknisk term 69 afsendelse indsætte dokumenter 41 tale efter faxtransmission 43 Faxmodt.: *5 57 Faxmodtagelse dagtilstand (parallel) 31 dagtilstand (seriel) 27 ekspert-tilstand forklaring 59 parallel 61 manuel 25 nattilstand parallel ²) 33 parallel ¹) 34 seriel ²) 29 via computer/modem parallel 31 seriel 27 Fejlfinding 62 Fejlrapport - transmissionsrapport 47 Fine-tilstand afsendelse af en telefax 43 markør i displayet 9 ved kopiering 57 Fjernadgang ¹) 55 forberedelse af 55 Fødning af dokumenter i 41 Forbedring af billedkvalitet 43 Forberedelse af din telefax til fjernadgang ¹) 55 Forholdsregler 6 Forkammer til blækfilm 9 Forkerte data rettelse 22 Funktioner Grundlæggende 20 oversigt 4 Funktionsmåde for faxknappen 24 G Garanti 73 Gebyrfrit opkald parallel 61 Generel oversigt over funktioner 4 Genopkald af de seneste 5 numre 35 Grundlæggende funktioner 20 rengøring af 66 H Håndfri betjening ¹) 39 Håndtag til åbning af blækfilmdækslet 9 Header angivelse af dit navn 21 angivelse af dit nummer 21 Help, tast 58 trykke på i mindst 2 sekunder 16 Hjemmetelefonsystem teknisk term 69 tilslutning af telefax 18 Højttaler styrkeregulering 23 uden lyd ¹) parallel 34 Hook-flash-funktion 35 Hotline 73 I Indføring af papir 15 Indføring af dokumenter 41 Indgående besked teknisk term 69 Indstillinger dit navn 21 dit telefonnummer 21 højttalerstyrke 23 klokkeslæt og dato 20 rettelse 22 rettelse af 22 ringetonens styrke 23 sprog til display og rapporter 20 Indtastning af navn eksempel 22 Information generel 7 Installation 10 installationsfunktionen Easy 16 placering af basisstation til trådløse telefoner 10 tilslutning af ekstraudstyr 17 til samme sokkel 17 tilslutning til et hjemmetelefonsystem 18 tilslutning til lysnet 12, 20 tilslutning til privat omstilling 18 Internt memo / "notesblok" ¹) 54 ¹ kun for telefaxer med indbygget telefonsvarer ² kun for telefaxer uden indbygget telefonsvarer – 70 –

J Justering af optagelsestiden ¹) 49 K Klokkeslæt sådan angives tid 12, 20 Kode Easy Link 57 fjernadgang ¹) 55 pollingafsendelse 45 pollingmodtagelse 44 servicekode 65 VIP ¹) 53 Komprimering 46 Kopiering 57 fødning af dokumenter i 41 Korrekt placering af basisstation til trådløse telefoner 10 L Lagring lynopkaldsnumre 35 sådan slettes lagrede data 38 Lagring af navne med numre telefonbog 36 Liste faxjournal 46 Lydstyrke højttaler 23 optagede meddelelser ¹) 50 ringetone 23 Lyn-polling 44 Lyninstallation 16 Lynopkald brug af lynopkaldsnumre 36 lynopkaldsnumre og navne 35 rettelse af navne og numre 22 Lysnetledning med strømstik tilslutning til lysnet 12, 20 M Manuel faxmodtagelse 25 Markører på displayet 9 Memo ¹) internt 54 kun meddelelse 53 Modem tilslutning 17 N Nattilstand markør på display 9 parallel ²) 33 parallel ¹) 34 seriel ²) 29 Navn angivelse af 21 rettelse af 22 Navne med tal sletning af 38 Notesblok ¹) 54 Numre rettelse af 22 – 71 – Polling lynpolling 44 modtagelse 44 send 45 teknisk term 69 til underadresser 45 Polling - modtagelse 44 Printervalse 9 rengøring 67 Problemløsning 62 Programmering af dine telefonnumre 21 dato og klokkeslæt 20 dit navn 21 lydstyrke i højttaler 23 ringetonens styrke 23 sprog til display og rapporter 20 PTT teknisk term 69 O Opkaldsoverførsel fra en ekstratelefon til telefaxen 40 fra telefax til en ekstratelefon 40 R Opkaldsvarighed på displayet 35 Rapporter Opløsning (FIN/FOTO) 43 sprog i rapporter 20 Opringning 35 Rengøring af telefax 66 uden at tage røret af 39 Rettelse Opringning med røret på 39 af navne og numre 22 Optagelse Ringesignaler 23 af en telefonsamtale ¹) Ringetone 52 styrkeregulering 23 af udgående meddelelser S ¹) 48 Scannerglas memoer ¹) 53 rengøring af 66 Ordliste 69 Scannervalse Overførsel: *0 57 rengøring af 66 Oversigt Seriel over alle funktioner 4 teknisk term 69 over alle tastetildelinger ²) Seriel tilslutning 2 dagstilstand 27 over tastetildelinger ²) 3 Servicekode 65 Oversigt over telefaxen 7 Sikkerhedsinstrukser 6 P Skift PABX dagtilstand tilslutning 18 parallel 31 Papir 68 seriel 27 indføring 15 højttalerstyrke 23 udtagning 16 indspilningstidspunkt ¹) Paral. linje: ** 57 49 Parallel tilslutning meddelelsesomfang ¹) dagtilstand 31 50 teknisk term 69 nattilstand Photo-tilstand parallel ²) 33 afsendelse af parallel ¹) 34 faxmeddelelse 43 seriel ²) 29 markør på displayet 9 navne 22 under kopiering 57 styrke på ringetoner 23 Pile på displayet 9 tal 22 Placering timer-tilstand ¹) 24 taster ²) 2, 3 transmissionshastighed 47 Slet indstillinger 65 Sletning lagrede oplysninger 38 Snavs i telefaxen 66 Sprog på display og rapporter 20 Standby-tilstand 12, 20 Striber i udskriften 46 T TAM teknisk term 69 Tastetildeling ²) 2, 3 Teknisk term 69 Tekniske specifikationer 68 Telefax oversigt over telefaxen 7 Telefonbog 36 rettelse af navne og numre 22 Telefoner sådan tilslutter du ekstratelefoner 17 Telefonlinjens kvalitet 47 Telefonnummer rettelse af 21, 22 sådan angiver du 21 Telefonopkald afsendelse af en fax under et opkald 43 håndfrit ¹) 39 optagelse af samtale ¹) 52 visning af samtalevarighed i display 35 Telefonsvarer sådan tilsluttes en ekstra telefonsvarer 17 Telefonsvarer ¹) 48 aflytning af meddelelser 50 antal meddelelser 50 automatisk videresendelse af meddelelser 51 fjernadgang 55 ingen ringetone/ingen højttaler parallel 34 justering af optagelsestid 49 optagelse af en telefonsamtale 52 optagelse af memoer internt memo 54 Kun annoncering 53 optagelse af udgående meddelelse 48 APPENDIKS

Brugervejledning - Telebazar
Brugervejledning Tobii S32 - Tobii Technology
Brugervejledning til Nokia E90 Communicator
Brugervejledning - SanDisk
Hent en brugervejledning her - Frederiksen
Brugervejledning - EG A/S
Brugervejledning - Hästens Sängar
Brugervejledning - Hästens
Brugervejledning - SanDisk
Plantronics Discovery 975 brugervejledning - Sommer
Brugervejledning til HRCA Quick Check - Human Rights ...
Brugervejledning - Optagelse.dk
Brugervejledning til Nokia E61i
Brugervejledning -brystkompressionssystem - Lucas CPR
Brugervejledning - Hästens Sängar
RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto
GPSMAP® 700-serien brugervejledning - Garmin