11.10.2013 Views

stadig problemer med rustbeskyttelse - FDM

stadig problemer med rustbeskyttelse - FDM

stadig problemer med rustbeskyttelse - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>stadig</strong> <strong>problemer</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>rustbeskyttelse</strong><br />

Motor satte i augustnummeret fokus på <strong>rustbeskyttelse</strong>, der for ofte udføres for dårligt.<br />

Nu har vi i samarbejde <strong>med</strong> TV 2’s Basta og <strong>FDM</strong>s testcentre foretaget en grundig<br />

stikprøvekontrol af fem danske <strong>rustbeskyttelse</strong>scentre, og der er fortsat <strong>problemer</strong>.<br />

To ud af de fem biler faldt igennem undersøgelsen <strong>med</strong> et brag<br />

d<br />

et er ganske enkelt umuligt<br />

for en almindelig bilejer<br />

at vide, om man reelt<br />

får noget for pengene hos rustbeskytteren.<br />

80 procent af behandlingerne<br />

er af en tilfredsstillende<br />

kvalitet, viser bl.a. <strong>FDM</strong>s og<br />

Teknologisk Instituts undersøgelser.<br />

Men hver femte rustbeskytter<br />

springer over, hvor gærdet<br />

er lavest.<br />

Derfor sendte Motor i samarbejde<br />

<strong>med</strong> TV 2’s forbrugerprogram<br />

Basta fem biler ud til til-<br />

20 11/2010<br />

fældige <strong>rustbeskyttelse</strong>scentre i<br />

Storkøbenhavn. Og resultaterne<br />

af vores blindtest var mildest talt<br />

en blandet pose bolsjer.<br />

Kun i tre tilfælde har centrene<br />

afmonteret inderskærmene, så<br />

rustbeskytteren kan foretage en<br />

korrekt afrensning og <strong>rustbeskyttelse</strong><br />

af bilen. Heraf var den ene<br />

bil rustbehandlet stort set perfekt,<br />

og de to øvrige enten ikke<br />

afrenset korrekt før behandlingen<br />

eller havde fået en behandling,<br />

der efterlod små helligdage.<br />

De sidste to biler var ganske<br />

enkelt ringe behandlet, og kritiske<br />

steder, som skal sikre karrosseriet<br />

en lang levetid, var ikke behandlet.<br />

I begge tilfælde fandt vi<br />

jordbunker bag inderskærmene,<br />

hvilket understregede, at der ikke<br />

var foretaget nogen form for afrensning<br />

før den sporadiske behandling<br />

bag inderskærmene.<br />

Har ingen uddannelse<br />

En undskyldning, der går igen,<br />

er, at rustbeskytteren har haft en<br />

dårlig dag, eller at vi alle er mennesker<br />

og kan fejle. Et enkelt sted<br />

fik vi endda også skudt i skoene,<br />

at vi havde dømt bilen hårdt, når<br />

nu mange andre steder af bilen<br />

var behandlet.<br />

Uanset hvad, så fik kun én<br />

kunde den perfekte behandling,<br />

man egentlig betaler for, og to af<br />

ejerne måtte få behandlet deres<br />

bil igen, fordi rustbeskytteren slet<br />

ikke havde behandlet de områder,<br />

som er mest udsatte. I Danmark<br />

er det nemlig især i skærmkan-<br />

terne, at rusten starter. Den megen<br />

salt, der bruges på vejene om<br />

vinteren, ophobes bl.a. i samlinger<br />

i hjulkasser, og her er det vigtigt,<br />

at der afrenses grundigt, før<br />

bilen bliver behandlet. Jordbunker<br />

gemt inde bag inderskærmene<br />

er naturligt for biler, der har<br />

kørt langt, og netop derfor er afrensningen<br />

og afmonteringen af<br />

inderskærme vigtigt før behandlingen.<br />

En af rustbeskytterne i denne<br />

undersøgelse, Jacob Pociot fra<br />

Pava i Farum, efterlyser, at branchen<br />

enten tilbyder efteruddannelse<br />

eller en formel uddannelse<br />

i det hele taget. For i modsætning<br />

til <strong>med</strong> en mekaniker findes der<br />

ikke noget forløb, der sikrer, at en<br />

rustbeskytter har fået en grundviden,<br />

før han starter. I dag foregår<br />

al oplæring på gulvet.<br />

Pas på forhandlerne<br />

Et andet varmt emne er biler, som<br />

bliver behandlet for forhandlere,<br />

før ejeren får sin nye bil leveret.<br />

Forhandlere kan tilbyde rustbeskytteren<br />

mange behandlinger og<br />

kræver derfor en god pris.<br />

Direkte adspurgt siger ingen<br />

af rustbeskytterne, at de lader<br />

sig presse til at levere et dårligere<br />

produkt. Men <strong>FDM</strong> har hørt<br />

om biler, som blot bliver spist af<br />

<strong>med</strong> en hurtig behandling frem<br />

for den mere grundige dobbeltbehandling,<br />

som en helt ny bil<br />

bør få.<br />

– Vores undersøgelse viser, at<br />

det er utrolig vigtigt, at alle af-<br />

<strong>FDM</strong>s<br />

vurDering<br />

Værdiløst<br />

Bil: Mazda 5 rustbehandler: Mercasol i Ballerup Pris: 3.737,50 kr.<br />

1 En tynd, brunlig hinde af Mercasol burde dække alt metal, men<br />

der er sprøjtet tilfældigt. Flere steder er bilen slet ikke behandlet.<br />

Inderskærmene har ikke været afmonteret 2 Der var mere produkt i de<br />

bagerste inderskærme, men det dækkede ikke, og hvad værre er, var der<br />

ikke renset på det lille ombukkede stykke i bunden, der ofte ruster først<br />

denne bil er klart den dårligste<br />

i undersøgelsen. Hverken<br />

de forreste eller bagerste inderskærme<br />

har været afmonteret.<br />

der er heller ikke sprøjtet<br />

over udstødningsrøret<br />

eller rundt om reservehjulsbrønden.<br />

de forreste vanger,<br />

der er kritiske i forhold<br />

til bilens deformationszoner,<br />

manglede også behandling.<br />

det samme gjaldt det lige så<br />

kritiske hulrum ved baghjulsophænget.<br />

der er ganske enkelt<br />

sprøjtet for tilfældigt og<br />

sjusket. Behandlingen er værdiløs.<br />

rustbeskytterens<br />

kommentar<br />

Jacob Pociot:<br />

– Det her må bare ikke ske. Jeg<br />

har været i <strong>rustbeskyttelse</strong>s-<br />

1<br />

2<br />

branchen i mange år og har<br />

overtaget dette sted i løbet af<br />

sommeren. Denne bil blev behandlet<br />

af en <strong>med</strong>arbejder,<br />

som valgte at sige op selvsamme<br />

dag, så han må have haft en<br />

dårlig dag. vi er alle mennesker<br />

og kan fejle. Men det her ser slet<br />

ikke godt ud.<br />

Hvad så <strong>med</strong> de andre kunder,<br />

som har været der samme<br />

dag?<br />

– Hvis der er kunder derude,<br />

som føler sig utrygge, skal de<br />

bare komme forbi. så undersøger<br />

vi bilen og sprøjter den igen.<br />

Det gælder også ejeren af denne<br />

bil. Det er ikke den kvalitet,<br />

som vores kunder skal forvente<br />

at få, og selvfølgelig kan vi gøre<br />

det bedre <strong>med</strong> vores mangeårige<br />

erfaring inden for branchen.<br />

dækninger afmonteres og afrenses<br />

korrekt. Det er typisk her, at<br />

branchens brodne kar springer<br />

over, så husk at spørge ind til arbejdsgangen,<br />

når du bestiller tid,<br />

siger afdelingsleder i <strong>FDM</strong>’s tekniske<br />

afdeling Jørgen Jørgensen.<br />

– Og hvis prisen er højere,<br />

fordi rustbeskytteren laver et ordentligt<br />

stykke arbejde, kan det<br />

være den ekstra udgift værd, konkluderer<br />

han.<br />

Af Karsten M. Lemche<br />

11/2010 21


Bil: volvo v70 rustbehandler: Dinitrol i Hillerød Pris: 4.956,25 kr.<br />

denne bil er den eneste, hvor vi<br />

ikke fandt fejl i behandlingen. En<br />

Volvo V70 er kendetegnet ved at<br />

være kapslet ind i flere plastikplader<br />

i bunden af bilen og har<br />

både inderskærme og en støjdæmpende<br />

skumklods ved forreste<br />

stolpe. Men alle steder var<br />

plastikken afmonteret, og der<br />

var sprøjtet <strong>med</strong> <strong>rustbeskyttelse</strong><br />

i samtlige hulrum. Også den<br />

eneste bil <strong>med</strong> billeddokumentation<br />

for både afmonterede skærme<br />

og selve behandlingen.<br />

rustbeskytterens kommentar<br />

Bjarke Nielsen:<br />

– Jeg har startet centeret for lidt<br />

over to år siden, lige før finanskrisen,<br />

og det har været hårdt, men<br />

jeg har hele tiden kæmpet for at<br />

forbedre mit produkt. vi indførte<br />

billeddokumentation for at vise,<br />

hvorfor vi ofte er dyrere. Det er<br />

Bil: Opel Corsa rustbehandler: Pava i Farum Pris: 3.750 kr.<br />

1<br />

1 Billeder kan være<br />

utaknemmelige, for<br />

selvom det ser rodet<br />

ud, er der sprøjtet<br />

helt efter bogen. Denne<br />

Corsa havde dog<br />

to helligdage, en ved<br />

højre bagskærm og<br />

en ved et løftepunkt<br />

under bunden af bilen<br />

22 11/2010<br />

<strong>FDM</strong>s<br />

vurDering<br />

FEJlFri<br />

ikke alle kunder, som forstår, hvorfor<br />

en rustbehandling skal koste<br />

5.000 kr.<br />

Hvordan oplever du kunderne?<br />

– ni ud af ti spørger kun til pris,<br />

og der fortæller jeg dem, at man<br />

kun får det, man betaler for. De<br />

fleste <strong>rustbeskyttelse</strong>smidler virker,<br />

men det tager lang tid at behandle<br />

en bil ordentligt. selve det<br />

at sprøjte produktet på tager ikke<br />

lang tid. Det er det at skille bilen<br />

ad og sørge for ordentlig rengøring,<br />

der er tidskrævende. eksempelvis<br />

tager det to timer for en lille<br />

Honda Jazz.<br />

Og så undrer det mig, at selv<br />

en kunde <strong>med</strong> en nyindkøbt bil til<br />

500.000 kr. som udgangspunkt<br />

ikke vil betale de 5.000 kr., en<br />

grundig behandling tager, men<br />

shopper rundt efter den billigste<br />

behandling.<br />

<strong>FDM</strong>s<br />

vurDering<br />

PæNt<br />

1 Sådan ser godt håndværk ud. Her er produktet sprøjtet i et jævnt lag i<br />

alle kroge. Dinitrols <strong>rustbeskyttelse</strong>smiddel er helt tyndt og kan være svært<br />

at se på billeder 2 Der er blevet sprøjtet helt jævnt på inderskærmene<br />

bagved. Og vi fandt heller ikke noget snavs bag ved <strong>rustbeskyttelse</strong>n, så afrensningen<br />

var også foretaget korrekt 3 Der var produkt i alle undersøgte<br />

hulrum, og selv det, som ser tørt ud, er behandlet. Bemærk fingeraftrykket<br />

på det mørke område til højre for hånden<br />

samlet set er bilen godt rustbeskyttet.<br />

inderskærmene<br />

har været afmonteret, og der<br />

er sprøjtet et lag tyndt <strong>rustbeskyttelse</strong>smiddel<br />

ind i hulrummene<br />

og i skærmene. dog<br />

fandt vi to helligdage, som<br />

trækker ned i behandlingen:<br />

ved et løftepunkt i vognbunden<br />

og på indersiden af højre<br />

bagskærmskant. sidstnævnte<br />

er et sted, som hyppigt<br />

er udsat for rustangreb. Bilen<br />

havde fået så rigeligt <strong>med</strong><br />

produkt i blandt andet motorhjelmen,<br />

at det var løbet ned<br />

over forkofangeren og kølergrillen.<br />

rustbeskytterens kommentar<br />

Jens Pociot:<br />

– vi er kede af helligdagene,<br />

men det <strong>med</strong> motorhjelmen<br />

skyldes en svaghed på nogle<br />

Opel-modeller. Der skal nemlig<br />

meget produkt ind, før man<br />

kommer ordentligt ind i samlin-<br />

1 2<br />

3<br />

gen. Men samlet set tror jeg, at<br />

vi klarer os godt, fordi vi har et<br />

solidt mandskab heroppe i Farum.<br />

ingen har været her i under<br />

10 år. vi følger Pavas sprøjteskemaer,<br />

og hvis man følger<br />

dem, så går man ikke galt i byen.<br />

Har du et råd til bilejerne?<br />

– Det er vigtigt, at bilerne bliver<br />

behandlet, før de begynder<br />

at ruste i kanten, og så er det<br />

en god idé at vælge et <strong>rustbeskyttelse</strong>scenter,<br />

som er <strong>med</strong><br />

i en kontrolordning. Pava har<br />

netop øget antallet af kontroller<br />

hos <strong>FDM</strong>, så der nu er 600<br />

kontroller om året, så vi kan få<br />

ryddet op i branchen. Moderne<br />

biler har flere inderskærme og<br />

plastikafdækninger end ældre,<br />

og der er mange rustbeskyttere,<br />

som ikke skiller skærmene<br />

ad. vi tog konsekvensen for<br />

tre år siden og lavede tre ekstra<br />

pladser kun til at adskille og<br />

samle bilerne.<br />

Bil: renault Megane rustbehandler: Pava i Helsingør Pris: 3.590 kr. Bil: Toyota Avensis rustbehandler: Dinitrol i rødovre Pris: 5.206,25 kr.<br />

det er tydeligt at se, at inderskærmene<br />

ikke har været<br />

afmonteret. Ved den bagerste<br />

inderskærm faldt der<br />

jord ud, da vi skulle pille den<br />

ud i forbindelse <strong>med</strong> kontrollen,<br />

og bag skærmene er der<br />

sprøjtet lemfældigt. der er<br />

flere steder, hvor hjulkassen<br />

var helt tør. Forvangen var<br />

heller ikke behandlet. Ellers<br />

var der produkt i bunden af<br />

de andre hulrum, vi undersøgte.<br />

rustbeskytterens<br />

kommentar<br />

thomas Kramp:<br />

– Det er ikke vores vurdering,<br />

at inderskærmene nødvendigvis<br />

altid skal afmonteres,<br />

men de skal altid løsnes<br />

og renses for støv og skidt før<br />

behandling. i Pava-kæden behandler<br />

vi ofte disse områder<br />

<strong>med</strong> den tynde hulrumsolie.<br />

Men afrensningen af inder-<br />

1 2<br />

3<br />

skærmene på netop denne bil<br />

er ikke i orden, og det er ikke<br />

godt nok. Men vi laver mange<br />

biler på en dag, og derfor kan<br />

man ikke undgå, at der forekommer<br />

fejl. vi sender løbende<br />

vores ansatte på sprøjtekursus<br />

og vil gøre kunden tryg<br />

ved at gennemgå bilen sammen<br />

<strong>med</strong> ham, såfremt han<br />

ønsker det.<br />

Men der er fejl på bilen her?<br />

– Ja, absolut, det er der ingen<br />

tvivl om. Der er rigtig mange<br />

hulrum, vanger, traverser og<br />

ophæng, som skal sprøjtes på<br />

en bil, og ved kun at give to ud<br />

af fem stjerner i Basta-udsendelsen<br />

synes jeg, at <strong>FDM</strong> har<br />

vurderet bilen vel hårdt, når<br />

behandlingen overordnet set<br />

er i orden. Men jeg er ærgerlig<br />

over det her, meget ærgerlig,<br />

og skal naturligvis have<br />

en samtale <strong>med</strong> vores sprøjtefolk<br />

om disse ting.<br />

<strong>FDM</strong>s<br />

vurDering<br />

MaNGElFuld<br />

1 Igen er der ikke rengjort ordentligt. Der er allerede fjernet noget<br />

jord i forbindelse <strong>med</strong> tv-optagelserne, inden dette billede blev<br />

taget 2 Dette er venstre hjulkasse bagved. Det ses tydeligt, at der<br />

ikke er blevet sprøjtet ved ombukningen af skærmen, men bare op<br />

i toppen af hjulkassen 3 Pavas hulrumsprodukt er nærmest gennemsigtigt,<br />

men ved at røre ved metallet kunne vi mærke, at det var<br />

helt tørt – altså uden beskyttelseslag – dagen efter at bilen var blevet<br />

behandlet. Behandlingen er gennemført, uden at inderskærmene<br />

har været afmonteret, og det giver denne tilfældige beskyttelse<br />

<strong>FDM</strong>s<br />

vurDering<br />

PæNt<br />

Generelt er bilen pænt behandlet.<br />

der er produkt i<br />

alle hulrum, og der er endda<br />

påført slidlag bag ved inderskærmene,<br />

måske fordi<br />

der er filtinterskærme bagved.<br />

Mangelfuld afrensning<br />

af skærmkanter både foran<br />

og bagved trækker ned. det<br />

er en dum fejl, fordi det indkapslede<br />

snavs kan accelerere<br />

rustdannelsen.<br />

rustbeskytterens<br />

kommentar<br />

Per Hein:<br />

– vi burde have kontrolleret,<br />

at afrensningen i toppen<br />

af inderskærmen var udført<br />

korrekt, fordi det er der, hvor<br />

der ligger mest skidt. Og det<br />

er ikke svært at rense i hjulkasserne,<br />

når man tager inderskærmene<br />

af, som vi gør.<br />

Det er, som jeg ser det, en lille<br />

svipser. Det er vigtigere for<br />

mig, at inderskærmene har<br />

været afmonteret, og at bilen<br />

har været afrenset. Typisk vil<br />

FdM OG Basta<br />

1<br />

2<br />

1 Flot håndværk ved forhjulene,<br />

hvor området bag inderskærmene<br />

har fået det tynde<br />

<strong>rustbeskyttelse</strong>smiddel, og der<br />

er beskyttelseslag, hvor der<br />

ikke er inderskærme 2 Denne<br />

lille ombukning i bunden af<br />

hjulkassen var flot afrenset og<br />

behandlet efter bogen. Dog var<br />

der ikke afrenset ordentligt ved<br />

skærmkassernes samlinger<br />

en bil komme ind til os efter<br />

to år, og så vil vi rette op på<br />

eventuelle små fejl.<br />

Hvordan oplever i markedet<br />

for <strong>rustbeskyttelse</strong> for tiden?<br />

– Der er mange prisryttere<br />

derude, og vi bliver holdt op<br />

imod konkurrenter, som ikke<br />

afmonterer inderskærme, og<br />

det kan vi prismæssigt ikke<br />

konkurrere <strong>med</strong>. Det er vores<br />

klare holdning, at inderskærmene<br />

skal af, før man kan<br />

rustbeskytte bilen ordentligt.<br />

Og hvis bilen som her har filtinderskærme<br />

bagved, tilbyder<br />

vi kunderne plastikskærme,<br />

der ikke suger fugt til sig<br />

og kan <strong>med</strong>føre rustskader. i<br />

forhold til tidligere oplever vi<br />

en stigning i antallet af kvalitetsbeviste<br />

kunder, der spørger<br />

ind til behandlingen og<br />

ikke kun fokuserer på pris.<br />

Denne undersøgelse er blevet til i samarbejde<br />

<strong>med</strong> Tv 2’s forbrugerprogram Basta.<br />

udsendelsen blev vist den 4. november og<br />

kan genses på www.sputnik.dk, hvis man<br />

har et abonnement. Det er chef for <strong>FDM</strong>’s<br />

tekniske afdeling, Jørgen Jørgensen, der i<br />

samarbejde <strong>med</strong> en af <strong>FDM</strong>s testassistenter har gennemgået<br />

bilerne og vurderet kvaliteten af håndværket. kml<br />

11/2010 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!