december 2012 - Feha

feha.dk

december 2012 - Feha

Hvidvare

væksT i TrakTorfarT:

deT går fremad

for dansk økonomi

– om end langsomT

side 5

45. årgang nr. 6 december 2012

nyt

Tre mand frem

for en kæde

– der er friT valg på

alle hylder

hos hvidT og friT

side 9

2013 – ryger proppen

af salgeT?


+ En storsæ lert.

Ja selvfølgelig, folk er jo smarte.

Dit valg af køleskab afhænger af mange ønsker.

Vi opfylder dem alle.

En god fryser skal kunne afrime af sig selv. Et godt køleskab skal holde den samme

jævne temperatur i hele køleskabet. Og kunne køle dine varer hurtigt ned, også selv

om du har købt stort ind. Tilsammen skal de være energibesparende og holde længe.

Det er vigtige detaljer. Men der er flere. Tag et grundigt kig på vores Twin-serie.

Den er smart.


lederen

Udgiver:

feha Christiansborggade 1 • 1558 København V

Telefon: 3332 9066 • Telefax: 3311 3767

feha@feha.dk • hvidvare-nyt@feha.dk

redaktion:

Henrik Egede (ansvh.) he@feha.dk

Sonja Bjaaland, sb@feha.dk, red. medarb.

journalist Per Grau (dj), (tel. 2026 4928/grau@mail.dk)

henrik egede

2013: Traktoren i højere gear

Tradition byder, at vi møder et nyt år med optimisme. Sådan også med

2013, som står foran os. Efter fire-fem svage og svære år er forventningerne

til 2013 store.

Optimisterne håber, at proppen endelig ryger af salget, og at vi igen

får mærkbar vækst. I hvidevarebranchen og i samfundet. Men hånden

på hjertet: Hvad er chancerne?

Ikke voldsomt store, efter min mening. Realistisk set bliver 2013 endnu

et fornuftigt år med “vækst i traktorfart”, som Nordeas cheføkonom,

Helge Pedersen, stillede i udsigt på FEHA’s medlemsmøde i oktober.

Jeg tror dog, branchen selv kan være med til at præge udviklingen til

det bedre og sætte traktoren i lidt højere gear.

2012 bliver det første år siden 2007, hvor branchen kan melde om et

samlet plus. Beskedent. Som det ser ud i skrivende stund en fremgang

på 1% for de store apparater, lidt mere på de små apparater. En vækst

i … ja, netop … traktorfart.

Der er argumenter for, at en hurtigere vækst må komme. Danskerne har

rekord i opsparede midler. Efter flere flade år står der mange ældre og

udtjente hvidevarer derude, som venter på en udskiftning. Der er gode

energimæssige argumenter for at skifte de ældste apparater med nye.

Og så har forbrugerne i kriseårene vist sig usædvanligt åbne for “nye”

produkter som espressomaskiner og robotstøvsugere.

Visionen om at komme tilbage til de gode år kræver en varig, grundlæggende

forbrugeroptimisme. To-tre år med 2% vækst. Og så skal der gang

i boligmarkedet og byggeriet på en helt anden måde end nu.

Ingen aktuelle nøgletal peger på et snarligt løft i forbrugeroptimisme

eller boligmarked. Ingen nøgletal peger på, at forbrugerne køber hvidevarer

for efterlønspenge og opsparede midler. Derfor er den realistiske

forventning til 2013 en vækst i traktorfart.

Kan branchen selv sætte traktoren i højere gear? En mulighed er, på

velargumenteret vis, at sætte målrettet skub i udskiftningen af de ældste

apparater. Og dag for dag vise den innovation, de energibesparelser

og ny funktionalitet, der vil møde de kunder, som vælger at skifte fra

ældre apparater til nye.

“Time to change” er et godt engelsk valgslogan. Det bør blive hvidevarebranchens

motto i 2013.

annoncer:

Sonja Bjaaland

produktion:

Rosendahls-Schultz Grafisk A/S, Albertslund

ISSN 0018-8107

distr. oplag: 3.074 (iflg DOK)

Medlem af Danske Specialmedier

indhold

7

13

17

18

21

27

på vej mod et grønnere danmark

Om otte år skal 70 procent af elektriciteten genereres af vedvarende

energikilder - heraf skal vindkraft udgøre 50 procent. Det er et delmål

i den energipolitiske aftale, regeringen fik på plads i marts.

kryds kanalerne

Den fysiske butik skal ikke slås

mod internettet. Internettet skal

ikke slås mod den fysiske butik.

Trafikken skal drives begge veje

– på kryds af kanalerne.

hvert tredie apparat bortskaffes ulovligt

Af en TNS/Gallup-undersøgelse fremgår det, at 15.000 tons

kølemøbler og hvidevarer hvert år bortskaffes ulovligt.

klUmmen: a+++ -20 - holder retorikken?

Udviklingen af stedse mere energivenlige apparater fortsætter i et

så højt tempo, at plusserne snart slipper op. Spørgsmålet er, hvordan

energiargumentet indgår i fremtidens markedsføring.

mere om ifa 2012

produktnyheder

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter aftale med redaktionen.

Usignerede artikler kan frit citeres med kildeangivelse.

forside:

Nytåret stunder til. Håbet er, at proppen ryger af salget i 2013.

(Foto: John Gillmoure, Corbis/polfoto).


Siemens opvaskemaskiner

toptestet for tredje år i træk!

siemens-home.dk

Siemens SN 45M205SK er bedst i test i TÆNK’s seneste

test af opvaskemaskiner (Maj 2012). Det betyder, at det

er tredje år i træk, at Siemens opvaskemaskiner bliver

toptestet. I 2010 fik Siemens bedst i test i TÆNK’s test

af opvaskemaskiner. * I 2011 var det tid igen, der fik

Siemens ”bedst i test” af Testfakta. **

*SN 45M203SK, TÆNK 17/9-2010 på www.taenk.dk

**SN 45M206SK, Testfakta 16/9 2011 www.testfakta.se

2012

BEDST I TEST MAJ 2012

BEDST I TEST MAJ

BEDST I TEST MAJ 2012

BEDST I TEST MAJ 2012

Siemens opvaske maskiner er en del af vores energieffektive

eco PLUS sortiment. Desuden er de en del af

vores premium produkter, når det kommer til design,

ydeevne og innovative funktioner. Noget som tilsammen

bidrager til vores gode testresultat. Læs mere om

SN 45M205SK på siemens-home.dk

Siemens. Fremtiden fl ytter ind.


væksT i traktorfart

Hvidevarebranchen Hvidevarebranchen vil vil først først få få markant markant

positive tal, når der kommer gang i boligmarkedet,

spår Nordeas cheføkonom Helge

J. Pedersen.

Af Per GrAu

Det går fremad for dansk økonomi

om end langsomt, sagde cheføkonom

Helge J. Pedersen, Nordea, på FEHAs

medlemsmøde i oktober, hvor han også

fastslog, at der skal tre - fire år med to

procents vækst til, før vi er tilbage på

2007-niveauet. Og det er der ingen tegn

på vil ske i den nærmeste fremtid. Han

vurderer også, at arbejdsmarkedet først

vender i løbet af 2013.

Han konstaterede desuden, at vi

under krisen har lidt et permanent produktionstab

i Europa på 10 procent,

som vi ikke har nogen udsigt til at

hente igen.

»Lav vækst og stor usikkerhed præger

dansk økonomi, som fortsat hænger fast

i det dødvande, der siden efteråret 2010

har holdt aktiviteten fastlåst på et stort

set uændret niveau. Jeg forventer dog, at

krisen herhjemme efter fem år har ramt

bunden, og at økonomien gradvist vil

finde tilbage på vækstsporet og vokse

med 0,7 procent i indeværende år, stigende

til 1,9 procent i 2013 og 2,1 pro-

detailsalget er fortsat lavt

nordeas cheføkonom, helge J. pedersen, vurderer, at krisen nu efter fem år

har ramt bunden, og at økonomien gradvist vil finde tilbage på vækstsporet.

men det kommer til at gå med traktorfart: stille og roligt.

cent i 2014. Og hvad angår renten vil

den formentlig være lav frem til 2014,«

sagde Helge J. Pedersen.

Han pegede dog samtidigt på, at der

må tages forbehold for uforudsete hændelser

i USA, Europa eller Østen. Lige

om hjørnet lurer f.eks. ‘the fiscal cliff’

(den økonomiske afgrund) i USA, og

hvilken betydning kan det få, at Kina

og Japan er på konfliktkurs?

»I 2020 - 2025 så skulle tingene nok

være bedre – selv om ældrebyrden vil

være stigende,« sagde han også.

Forbrugerne holder på pengene

Det var forventningen, at en del af de

opsparede 26,6 mia efterlønskroner ville

øge privatforbruget. Men alle tal viser,

at forbruget i de danske husholdninger,

eksempelvis set med detailhandelens

øjne, fortsat kører i uforløst tomgang

– også selv om husholdningernes samlede

indestående i pengeinstitutterne er

steget til det højeste niveau nogensinde.

Det blødende boligmarked

har også smittet af på hvidevarebranchen,

fordi erstatningssalget i

vid udstrækning er blevet udsat.

Dog ser Helge J. Pedersen tegn på, at

det danske privatforbrug vil vokse frem

mod udgangen af 2014.

»Vi går efter vækst. Men vil det

lykkes? Ja, det vil det. Vi står på

bunden af boligmarkedet, men det

viser tegn på heling, og den

igangværende stabilisering på

Ifølge Danmarks Statistiks tal i oktober vedrørende udviklingen i husholdningernes forbrug,

har forbrugerne et lidt mere optimistisk syn på fremtiden. Men på trods af det, faldt salget i

de danske detailbutikker endnu engang i oktober og er dermed nu på det laveste niveau siden

midten af 2004.

I oktober blev der registreret et fald i det sæsonjusterede detailsalg på 0,9 pct. målt i forhold til

måneden før. Samtidig blev tallene for de to foregående måneder nedjusteret, og samlet tegner

det derfor et billede af en fortsat nedadgående tendens i salget fra de danske detailbutikker.

boligmarkedet vil få sat gang i forbruget

i almindelighed. Det er ketchup-effekten,

vi venter på – og den skal nok komme.

• Eurozonen består

• Norden: Også sikre havne rammes

• Pengepolitikken vil være lempelig længe

endnu

• Udsigt til at den amerikanske dollar styrkes

• Danmark: Væksten lader vente på sig

• Husholdninger og virksomheder er forsigtige

• Boligmarkedet foran forbedring

• Konkurrenceevnen styrkes

• Arbejdsmarkedet vender først i 2013

væksten har svære vilkår nu på grund af

• Tillidskrise

• Finanspolitisk opstramning

• Høje oliepriser

• Ny regulering af den finansielle sektor

hvidvare-nyt 6 • 2012

5


Vi har

DANMARKS

BEDSTE ovn

Og den andenbedste. Og den tredjebedste.

Og den fjerdebedste. Og den femtebedste.

Forbrugerrådets magasin, TÆNK, har netop gennem

ført en stor test af indbygningsovne. 17 modeller

er testet, og Electrolux, Voss og AEG indtager

testens fem bedste pladser – og ud af de 10 bedst

placerede ovne er otte af dem fra Electrolux­ejede

brands.

Se mere på www.electrolux.dk

EOB3000AOX, EOB3000AOW og EOB3000AAX

bærer alle prædikatet “Bedst i Test”.


på vej mod et

grønnere danmark

AF PER GRAU

Der har længe været generel politisk enig-

hed om, at Danmark bl.a. skal gøre sig

mere uafhængig af fossile brændsler.

Visionen er faktisk, at vi skal være 100

procent uafhængige af kul, naturgas og

olie i 2050. Derfor skal der blandt andet

endnu mere vedvarende energi på bordet.

Det handler også om at nedbringe

udledning af drivhusgasser og om at gar-

dere energiforsyningssikkerheden ved

hjælp af vedvarende energikilder.

Som følge af den energipolitiske aftale,

regeringen indgik med Venstre, Dansk

Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative

Folkeparti 22. marts 2012, er den

grønne plan ved at blive konkretiseret

- og en tidslinie er begyndt at tegne sig.

Klima-, Energi- og Bygningsminister

Martin Lidegaard (R) ventes at fremlægge

sin smart grid-strategiplan i næste

måned.

Målet er, at el- og varmeforsyning i

2035 skal være lagt om til vedvarende

energi, og inden 2050 skal transportsektoren

også være omstillet. Og allerede

om otte år skal 70 procent af elektriciteten

genereres af vedvarende energikilder

– heraf skal vindkraft udgøre 50 procent.

Det er altså et yderst kompliceret

puslespil, der skal på plads for at gøre

Danmark supergrønt.

energiaftalen i korte træk

»Og der er meget, der skal være smart,

for at få alle komponenter og visioner

til at hænge sammen,« siger kontorchef

Martin Hansen, Klima-, Energi- og Byg-

ningsministeriet. Regeringen forventer,

at den kommende udrulning af de grøn-

ne initiativer, altså når ord bliver til hand-

ling, vil medvirke til at accelerere pro-

duktudviklingen og dermed skabe grund-

lag for nye kommercielle partnerskaber,

øget beskæftigelse og større eksport af

ny energiteknologi til verdensmarkedet.

handlingsplanen

FEHA har medvirket i udvalgsarbejdet

vedrørende den kommende Smart Gridplan,

som i vid udstrækning bygger på

anbefalinger, udarbejdet af det såkaldte

‘smart grid-netværk’, der blev etableret

af klima- og energiminister Lykke Friis

(V) i efteråret 2010.

Netværksgruppen bestående af en

række centrale aktører på området fik en

klar opgave af Lykke Friis: Kom med

konkrete anbefalinger til, hvordan Dan-

mark fremtidssikrer elnettet, så det kan

håndtere op til 50 procent af den svingende

el-tilgang fra vind-, sol- og/eller

bølgekraft i 2020.

Det resulterede i udarbejdelsen af 9

hovedanbefalinger og 35 delanbefalin-

• Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus

på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller,

mere biogas og mere biomasse.

• Med aftalen sikres 12 procent reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt

35 procent vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 procent vind i det danske elforbrug i 2020.

• Aftalen er dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning (el,

varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

• Initiativerne i aftalen skaber grøn vækst og beskæftigelse frem til 2020 og tager væsentligt

hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne.

• Aftalen rummer en lang række energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020, og parterne gør

løbende status. Inden udgangen af 2018 drøftes supplerende initiativer for perioden efter 2020.

(Kilde: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, marts 2012).

»Vi »Vi er er verdensmestre verdensmestre i i energibesparelser energibesparelser – –

både privat og i erhvervslivet. Men der skal

endnu mere til, hvis vi skal realisere de mål,

der er fastlagt i den energipolitiske aftale,

regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti,

Enhedslisten og Det Konservative

Folkeparti 22. marts 2012,« siger kontorchef

Martin Hansen, Klima-, Energi- og

Bygningsministeriet.

ger, som indgår i den handlingsplan,

‘Smart Grid Roadmap’, Martin Lidegaard

fremlagde i juli 2012.

Her gøres der status vedr. udviklingen

af fremtidens intelligente elnet, og en

lang række mål lines op. Det tydeliggøres

også, hvilke opgaver der skal løses

– og det slåes fast, at forbrugerne skal

tilbydes priser, der afspejler de aktuelle

omkostninger ved elforbruget på det

givne tidspunkt, så der gives en økonomisk

tilskyndelse til at flytte elforbruget

til tidspunkter med rigelig elproduktion

og fri kapacitet i elnettet.

For befolkningen bliver det ganske

spændende at se, hvad der konkret kom-

mer på bordet med hensyn til afregning/

tariffer, i det øjeblik smart grid bliver en

realitet og dermed gør det muligt ‘at

slå til og fra som vinden blæser’, som

Martin Hansen, udtrykte det på FEHAs

medlemsmøde. Men der er næppe nogen

grund til at forvente, at el-priserne

vil falde – snarere tværtimod.

Vi kunne tage det første grønne skridt

allerede nu, for teknologien er til stede.

Mere end en million husstande landet

over har på nuværende tidspunkt fået

installeret fjernaflæselige elmålere, og

mange hushusholdninger råder over

maskiner med en knap, der gør det mu-

ligt at udskyde starten til tidspunkter,

hvor elnettet er mindst belastet – f.eks.

om natten. Den funktion har brugerne

dog endnu ikke glæde af i økonomisk

henseende.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

7


3119

ACCESSORIES

HANDMADE

MOCCAMASTER NORDIC · Gl. Holstedvej 21 · 4700 DK-Næstved · Tlf.: 55 73 73 33

www.moccamaster.com/dk

NORDIC


Tre mand frem

for en kæde

»er du træt af uigennemskuelighed og snærende bånd?

vil du have større frihed til at disponere, og vil du tjene penge?

så er hvidt og frit noget for dig,« lyder det fra kædekontoret i

Bagsværd

AF PER GRAU

Vi er en billig kæde at være medlem af,

og vi er gode købmænd. Det er budskaber,

der udgør DNA’et i Hvidt og Fritkæden,

som kom til verden i 2005, og

siden da er vokset stille og roligt. Nogle

ville måske sige meget roligt. I dag tæller

kæden 17 medlemmer og 11 såkaldte

købsmedlemmer.

Omkostningsbevidsthed og vægt på

at fastholde en høj indtjeningsgrad er

andre argumenter, der bliver kørt frem,

når kæden præsenterer sig over for

potentielle medlemsemner. Men det helt

centrale er at gøre gode indkøb, for det

kommer der meget godt ud af, understreger

Jesper Ryby, Jørk Hoffmann og

Lars Bordoy.

forsat lidt op ad bakke

Den træghed, der er og har været i med-

lemstilgangen, undrer stadig H & F-folk-

ene, som virker noget uforstående over

den efter deres mening manglende interesse

i at øge indtjeningen og samtidigt

udnytte de fordele, der efter H & F's

mening ligger i, at man som købmand

gør sig fri af et snærende kædesystem og

giver sig selv mere råderum, som bl.a.

Jesper Ryby og Jørk Hoffmann udtrykker

det.

‘Er du træt af uigennemskuelighed og

de begrænsede dispositions-muligheder,

du har i din kæde, så er Hvidt og Frit

løsningen for dig’, lyder det fra kædekontoret

i Bagsværd.

andelsvirksomhed

De 17 kædemedlemmer er alle andelshavere i H & F og har hver betalt 50.000 kroner for et andelsbevis.

Udover det, er det et ufravigeligt krav, at den enkelte andelshaver er i stand til at stille den

fornødne sikkerhed.

Købsmedlemmerne er ikke andelshavere og har derfor ikke mulighed for at være med på kædens

fælles opsamling af ordrer - de såkaldte ‘fordelingsnøgler’. Ifølge Ryby er mange andelshavere

tidligere købsmedlemmer. »Ingen køber katten i sækken hos os, og sådan skal dét være,« siger

han og beskriver 2011 som et rigtigt fantastisk år for kæden.

»fremtiden ser positiv

ud, og vort mål er at blive

større. men vi vil ikke vækste

for enhver pris, og det

er vigtigt for os at vokse

sammen med nogen, vi kan

være i stue med,« siger formand

lars Bordoy (forrest).

fra venstre Jesper ryby og

Jørk hoffmann.

»Når vi endnu ikke er blevet større,

end vi er, skyldes det blandt andet,«

fremhæver formand Lars Bordoy, »at

det for mange er svært at tage det sidste

afgørende skridt og slippe et eksisterende

kædetilhørsforhold for at slutte sig til H

& F. Og det er lidt forbavsende, for vi

ved jo alle, hvor mange penge det koster

at være medlem af en af de gamle kæder.

Efter min mening sætter man hver eneste

dag penge til på grund af kædernes høje

driftsomkostninger, der bl.a. slår igennem

i form af lavere indtjening for det

enkelte kædemedlem. Hvis du skal være

med i en kæde i Danmark, så skal det

være en som vores. For vi er den billigste

kæde i verden at være medlem af.«

Kædechef Jesper Ryby fremhæver i for-

længelse af Lars Bordoy, at den korteste

vej er den direkte til kunden, og derfor

gælder det om at eliminere dyre kæde-

kontorer og -konstruktioner. Det er hans

vurdering, at kæder med mange medarbejdere

på hovedkontoret udløser en

løbende omkostning for det enkelte

kædemedlem på 15 - 16 procent. »Prøv

lige at regne på den,« siger han.

Lars Bordoy afviser også argumentet

om, at man skal være mange samlet i en

kæde for at forhandle fornuftige indkøbs-

aftaler på plads.

»Volumen er det ikke det mest afgø-

rende, og vi har bevist, at vi også, hvad

indkøb angår, er med helt fremme – og

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

9

V

V


Klassisk Design

- med udstyret i orden

GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og fylder køkkenet med

gode oplevelser. Og det gælder stadig. Hos GRAM går vi op i klassisk og tidløst design, som også kommer til udtryk i en helt

ny serie af komfurer. De nye komfurer findes både med almindelig glaskeramisk kogeplade og induktion.

Det enkle og elegante design passer ind i ethvert køkken og til GRAMs øvrige sortiment.

Få oplyst nærmeste forhandler på 73 20 10 10 eller se mere på www.gram.dk


Annonce

Gram er klar til at

møde kundernes

juleønsker

Hvis dine kunder ønsker sig en ny

ovn eller et nyt komfur i julegave,

så husk det store udvalg, som Gram

tilbyder, og som alle har god plads

til juleanden, gåsen, kalkunen, eller

hvad traditionen nu byder.

Uanset om kundens valg falder på

kombinationen af ovn/kogeplade

eller et fritstående komfur, så kan

du i begge tilfælde tilbyde induktion.

Blandt de nyeste komfurer fra Gram

finder du nemlig en serie komfurer

med induktion. Brug af induktion

er en oplagt mulighed, hvis madlavningen

skal klares i en fart, og

dermed også mere økonomisk. Og

hvis kogepladen tillige er udstyret

med Virtuel Power Booster, opnås

den højeste effekt, uden at det går

ud over de kogezoner, som ikke har

booster funktion.

De nye Gram komfurer har desuden

en række fordele som elektronisk

ur med Touch timer og stegetermometer,

Push Pull betjeningsknapper,

som kan gemmes væk i panelet,

når komfuret ikke er i brug, flytbart

teleskopudtræk med fuldt udtræk

samt en ekstra dyb bradepande på

hele 60 mm. mm.

Gram A/S vil vil gerne benytte

lejligheden til at ønske alle alle vores

forhandlere en rigtig glædelig jul

og et godt godt nytår.

V

V

Web-shoppen

• 5.000 varenumre

• Convenience er et vigtigt parameter, for flere og flere

vil gerne kunne shoppe 24/7

• Medlemmerne kan bortvælge web-muligheden

• Websitet er en totalløsning og giver adgang til til det enkelte medlems egen hjemmeside

• Ordrer afgivet på hjemmesiden leveres af et lokalt H & F-medlem med udgangspunkt i

kundens postnummer

• Det er også muligt for en kunde at afgive en ordre til sin H & F-forhandler uanset, hvorfra i

landet ordren indgår

• Web-shoppen er endnu ikke nogen guldgrube for kæden.

at vore medlemmer tjener penge er hævet

over enhver tvivl.«

»Vi er med en markedsandel på fem

procent blevet synlige, og med den volumen,

vi nu præsterer, kan man godt

sætte sig til bordet. Og leverandørerne

har ikke noget imod, at der er mange

kunder,« bemærker Jesper Ryby.

ingen forkromede pakker

»Vi lytter til medlemmerne, og da beslut-

ningsvejene er korte, er vi i stand til at

reagere meget hurtigt og slå til, når vi

står over for gode tilbud eller vil maksi-

mere på vore årsaftaler,« siger Jesper

Ryby, der forlod El-Køb efter mange års

medlemskab.

Han understreger også, at forkromede

pakker ikke er noget at gå efter endsige

tilbyde medlemmerne. For ham er det

‘value for money’, der er retningsgivende

for kædens udvikling, og det betyder bl.a.,

at omkostningerne skal holdes nede, og

de er, med Jesper Rybys ord, minimale.

En af forklaringerne på det lave omkostningsniveau

er, at rugbrødsarbejdet

er outsourcet til Group Nordic a.m.b.a.

i Viborg, hvor H & F er andelshaver.

Kædens daglige forretninger varetages

af to ansatte på kontoret i Bagsværd:

Jesper Ryby og Jørk Hoffmann. Sidstnævnte

kom til i 2010 fra en stilling som

markedschef hos BSH.

frit valg på alle hylder

Kædens medlemmer ved til enhver tid,

hvor mange årlige kampagner, der er på

bordet, og de kan vælge sig ind på én

eller flere kampagner og disponere derefter

- eller de kan helt undlade at deltage.

Ingen er således på forhånd forpligtet

til at afgive bestillinger eller trække på

de ydelser, der er til rådighed, hvilket jo

heller ikke rigtigt ville harmonere med

kædens ‘trosbekendelse’.

»Hos os er medlemskab ikke et andet

ord for spændetrøje. For det handler om

frihed til at handle, udfolde egne idéer

og om at kunne gå målrettet efter egen

succes. Det er helt centralt, og de muligheder,

der ligger i at blive medlem af

H & F, er ved at gå op for flere og flere,«

siger Jørk Hoffmann, som siden

2010 har været med til at løfte kæden

sammen med Jesper Ryby.

Det indkøbsmæssige drejepunkt er

den såkaldte ‘fordelingsnøgle’, hvor

kæden – ved at samle medlemmernes

ordrer – opnår en volumen, der med

Jesper Rybys ord ‘er interessant for leverandørerne’.

Købsmedlemmerne er ikke

med på ordreopsamlingen.

»Det er en klar, økonomisk fordel for

kæden og særdeles omkostningsdæmpende,

at vi stort set ikke har nogle lageromkostninger,

og vi brænder heller

ikke inde med dyre lagervarer, fordi alt

jo er solgt på forhånd. Når de bestilte

varer kommer til landet, drejer det sig

derfor kun om at få ordrerne fordelt

– og så er den ikke længere,« siger

Jesper Ryby og fremhæver, at det lille

medlem i indkøbsmæssig henseende

ikke kommer i klemme i H & F, sådan

som det efter hans mening sker i de

store kæder.

»Her risikerer et lille medlem at blive

mulet på indkøbsprisen og kan miste

15 - 20 procent på sine indkøb i forhold

til kædemedlemmer med stor indkøbsvolumen.

Det sker ikke hos os, og det

hænger ikke sammen for mig, hvis en

kæde ikke støtter alle sine medlemmer,«

fastslår han.

»Hvis man som medlem køber/bruger

de varer/ydelser, vi tilbyder, falder

der penge af, ligesom vi selvfølgelig også

fordeler kædens overskud. Og vore medlemmer

får den bonus, de skal have – hver

gang.«

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

11


Brandt er ekspert

i at bevare

friskheden

i maden

Brandt BFC1302VX køle-/fryseskab med

Vac Packer vakuummaskine i midterskuffe

► Fuld NO Frost, rumfang: 291 liter netto -

219 liter køl, 72 liter 4* fryseafdeling

► Energiforbrug: 299 kWh/år, 0,82kWh pr/ døgn

► Skuffe med vakuummaskine til fryseposer

► Produktmål hxbxd: 200,4x59,8x61,0 cm

► Energiklasse A+

Få yderligere information hos: www.brandt-hvidevarer.dk

Undgå unødigt madspild med den perfekte kombination

Køle-/fryseskab med indbygget multi vakuummaskine

Brandt har, i sit ønske om at reagere på de nye forbrugerkrav, tilføjet et andet

middel til at bevare maden i køleskabet udover kulde: vakuum-pakning.

Vakuumpakning er en teknik, der består i at fjerne den luft, der omgiver et

produkt, for at opnå en luftfri (oxygenfri) atmosfære. Det forøger holdbarheden

i næsten alle fødevarer, fordi man derved hæmmer væksten og spredningen

af de svampe og bakterier, der naturligt findes i næsten alle fødevarer.

Brandt BFC1302VX Vac Packer forlænger holdbarheden

på dine fødevarer

Nu kan du forlænge holdbarheden og derved

undgå at smide så mange fødevarer ud som

tidligere, når du bruger den indbyggede

vakuummaskine. Altid klar lige der, hvor den

skal bruges. Gemt i en ekstra skuffe mellem

køle- og fryseafdeling. Vac Packer giver også

andre fordele ud over bedre holdbarhed: Intet

vægttab - ingen lugtgener - ingen saftrester

- bedre hygiejne.

Ekstra tilbehør med nye

opbevaringsmuligheder.

Du bestemmer selv, om du vil vakuumere

dine fødevarer i plastposer, beholdere eller

individuelt lavede plastposer - valget er dit.

-HVIDEVARER.DK


Brandt præsenterer

Vac packer.

det første køleskaB med

indBygget Vakuummaskine.

Undgå unødig spild.

Brug den indbyggede vakuummaskine

og spar mange penge

► Vac Packer samler i samme enhed to af de

mest effektive teknikker til konservering af

fødevarer: kulde og vakuum.

► Med denne kombination er Brandt i stand til at

holde maden frisk op til 5 gange længere.

► Design, innovation og bæredygtighed går hånd i

hånd for at forbedre trivslen i køkkenet og

livskvaliteten for forbrugeren.

Vi kender alle til fødevarer, som ikke længere ser

appetitlige ud, selv om de har været opvaret på

køl.

Nu kan du forlænge holdbarheden og derved und-

gå at smide så mange fødevarer ud som tidligere.

Ved at vakuumpakke fødevarer, fjerner man den

ilt, som mikroorganismerne lever af - derved

sker nedbrydning af fødevarerne i et meget mere

afdæmpet tempo. Det gør, at man kan nå at forbruge

fødevarerne i stedet for at smide dem ud.

Opbevaring i køleskab Uden Vac Packer Med Vac Packer

Ost 1-2 uger 4-8 måneder

Skinke (kogt) 4-5 dage 20-30 dage

Skiveskåret skinke 6-7 dage 30-35 dage

Rødt kød 3-4 dage 9-12 dage

Fisk 1-3 dage 6 dage

Smør 5 uger 3-4 måneder

Opbevaring i køleskab Uden Vac Packer Med Vac Packer

Kød 6 måneder 15-20 måneder

Fisk 3-4 måneder 10-12 måneder

Blancherede grøntsager 8-10 måneder 18-24 måneder

BEMÆRK: Alle opgivne tal er omtrentlige og afhænger af den

mikrobiologiske belastning maden har inden pakkeprocessen

samt køleskabstemperaturen

Kontakt din konsulent fra Brandt Nordic A/S og

få det nye innovative skab i udstillingen nu, eller

ring direkte til salgsafdelingen på 7342 1810

På gensyn!

kryds kanalerne

– og vind!

den fysiske butik skal ikke slås

mod internettet. og internettet

skal ikke slås mod den fysiske

butik

Detailhandelen er under forvandling. De,

der bedst forstår at skabe synergi mellem

forskellige salgskanaler, er vinderne, frem-

gik det af Retail Scandinavias konference

“Detailhandel på tværs” i København i

oktober.

Baggrunden er dyster nok. 13 procent

er detailhandelen faldet siden 2007 – og

vi har ikke set slutstenen af udviklingen

endnu. Hver tredje detaillist overvejer at

afskedige personale.

Hvad byder fremtiden på? Konferencen

løftede noget af sløret – og gav ideer

til de fremmødte.

Først og fremmest: forbrugerne tænker

ikke i siloer og kanaler, som producenter

og salgskanaler gør. Forbrugerne

tænker i gode produkter, billige priser,

god service, tryghed – og måske en god

oplevelse oven i købet.

Producenter og detailled må indrette

sig på dette. Den fysiske butik skal ikke

slås mod internettet. Internettet skal ikke

slås mod den fysiske butik. Trafikken skal

drives begge veje – på kryds af kanalerne.

Click & Collect er en af fremtidens op-

lagte muligheder for krydsning af kanaler.

Køb på nettet, hent i butikken. En

The Corner Store i Innerleithen

er en af 5.000 forretninger i Storbritannien,

hvor kunder i fremtiden kan afhente/returnere

deres Amazon-pakker – som regel syv dage

om ugen til sent ud på aftenen.

anden oplagt mulighed er, at fremtidens

fysiske butik bliver mindre – men udval-

get større. Internettet skal med ind i

butikken og personalet involveres i kundernes

søgning.

Sanserne skal involveres i salget. Kaffe-

branchen (og FEHA-medlemmet Nes-

presso) blev fremhævet som et godt ek-

sempel på, at der både kan skabes atmos-

fære i fysiske butikker og sælges via nettet.

Elektronikbranchen er som helhed i

forreste linje, når det gælder om at om-

favne – og blive udfordret af – de nye

muligheder.

Udfordringen for producenter og de-

tailhandel bliver at deltage aktivt i for-

vandlingen af salgskanalen samtidig med,

at man fastholder markedsandel og mær-

kevare-værdi. Hvordan en sådan øvelse

times, og hvordan investeringshorisonten

for fremtidens detailhandel ser ud, det er

op til markedets aktører … HE

• Ren e-handel er ikke længere “ren”. amazon.com – mastodonten i e-handel – er efter alt

at dømme ved at være klar med en fysisk forretning i Seattle. Og i Storbritannien vil kunderne

om føje tid kunne afhente deres Amazon-forsendelser i næsten 5.000 minimarkeder og døgn-

kiosker mv. over hele landet. Distributionen vil blive lagt i hænderne på Colletct+, der dagligt

leverer til 5.000 ‘pakkeshops’ i Storbritannien…

• Gamle tricks virker stadig: de fleste forbrugere orienterer sig før køb via tilbudsaviser.

• personalet er fortsat vigtigere end alt andet under købet.

• Efter købet: den størst voksende kategori af film på YouTube er “how to …”-film

– dvs. manualer.

• facebook er ikke brokkehovedernes foretrukne holdeplads: 58 procent af utilfredse kunder

klager i butikken, 41 procent fortæller om deres utilfredshed til familie og venner. Kun 5 pro-

cent underholder sociale medier med deres erfaringer – og det er mest de ekstreme sager …

• adidas har ca. 4000 produkter – og kun 200 produkter i en gennemsnits fysisk butik. Det

kræver nye løsninger, hvis kunden skal se det hele …

• hummel fik kundeindsigt via Facebook: kernekunden er en ung mand mellem 13 og 19, ikke

en ung mand mellem 17 og 34.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

13


MARKEDETS

STØRSTE

BAGEPLADE

BP8314021M

Scan koden og se flere fordele

ved AEG MaxiKlasse .

GIVER DIG EKSTRA

PLADS TIL AT GØRE

JULEN UIMODSTÅELIG.

Uanset om du byder julens gæster på småkager eller andesteg, fordeler

ThermiC°Air varmluftfunktionen varmen jævnt og sørger for, at din

julemad bliver en fuldendt smagsoplevelse. Med det store ovnrum på

74 liter er der god plads til alle lækkerier – og når gæsterne er gået,

rengøres ovnen nemt med den selvrensende funktion Pyroluxe ®Plus.

Se mulighederne på www.aeg-home.dk


Branchen og verden

Tænk-redaktion

nedlagT

Forbrugerrådet har besluttet at nedlægge

bladet Tænks redaktion og lægge den

fremtidige drift af bladet ud til Forlaget

Benjamin.

»Det er ikke længere muligt for For-

brugerrådet at have en dyr bladproduktion

in-house,« forklarer kommunikationschef

Claus Dithmer.

Bladet Tænk og Forbrugerrådets testafdeling

fortsætter, hvorfor der er lagt

op til en videreførelse af de nuværende

aktiviteter i nye rammer. Dog med undtagelse

af det ‘redaktionelle frihedsbrev’,

som redaktionen ind til nu har haft.

Bfe skifter direktør

BFE – Brancheforeningen for Forbrugerelektronik

– skifter direktør.

Kurt Frausing, direktør siden 2009,

stoppede som direktør pr. 1. november

2012. BFE-direktørjobbet varetages

i øjeblikket af Laila Kelp Rasmussen,

tidligere Viasat, mens brancheforeningen

sætter en proces i gang for at finde en

afløser for Kurt Frausing.

positiv oktober

FOTO: ERlING MADSEN

Oktober var en udmærket måned for

branchens afsætning. Efter to halvsløje

måneder i august og september var oktober

positiv – og giver dermed belæg for,

at årets samlede omsætning slutter i plus.

År til-dato har de store apparater omsat

1 procent bedre end sidste år, de små

apparater 7 procent bedre.

ftalater – dansk enegang udskudt

Hvidevarer og elektriske husholdningsapparater bliver ikke

med det samme ramt af miljøminister Ida Aukens planlagte

forbud mod brug af fire ftalater – plastblødgørere – i produkterne.

En dialog med brancheforeninger har overbevist Miljø-

ministeriet om, at et hurtigt, dansk forbud ikke er realistisk.

I dag produceres til et globalt, ikke et særskilt dansk marked. Derfor er det danske

forbud, når det gælder elektrisk udstyr, udskudt til tidligst slutningen af 2014.

Comet i frit fald

Ledelsen af Storbritanniens næststørste forbrugerelektronik-kæde, Comet, med 240

forretninger og 6.500 medarbejdere, blev i uge 45 lagt i hænderne på Deloitte Touche

(UK), der er indtrådt som administratorer for selskabet.

Målet er at afhænde kæden, der sidste år kom ud med et underskud på £ 35 mio.

Meget tyder imidlertid på, at det er ‘game over’ for Comet-kæden, som Kesa Electricals,

der står bag Darty-kæden i Frankrig, for et år siden solgte til investeringsselskabet

OpCapita for £ 2. I forbindelse med salget modtog OpCapita en medgift på £ 50 mio

fra Kesa Electricals, som også tilbød at dække et £ 39 mio stort underskud i kædens

pensionsfond.

Comet, som blev etableret i 1933, er den

29. britiske high street-kæde, der er i 2012

er blevet sat under administration. Det vil

sige: på vej mod konkurs i 2012.

media markt kæmper i sverige

8. november 2012 var der brandudsalg i Cometkædens

240 forretninger.

Meget tyder på, at tingene ikke går så godt for Media Markt på det svenske marked,

hvor kæden tilsyneladende ikke er i stor fremgang, som ledelsen af den tyske forbrugerelektronik-kæde

ellers giver udtryk for. Ifølge dagbladet ”Dagens Industri“ har

selskabet tabt mindst SEK 1,1 - 1,2 mia på sine investeringer i Sverige.

Veckans Affärer skriver, at Media Markt har skjult sine tab ved at udelade en række

oplysninger i sine regnskaber, og at det er sket i fuld forståelse med selskabets revisor.

Nu har en privatperson anmeldt revisoren til det svenske revisornævn (Revisorsnämnden),

som skal undersøge, om Media Markts regnskaber opfylder svensk lovgivning.

Kampen om det svenske forbrugerelektronik-marked har kostet store kæder som

Expert og OnOff livet.

Siden 2006, hvor Media Markt rykkede ind på det svenske marked, har selskabet

åbnet 25 varehuse, hvoraf ni varehuse er kommet til inden for de sidste 18 måneder.

I uge 46/12 slog kæden dørene op til nye butikker i Linköping, Södertälje og Gøteborg

- klar til den forestående julehandel.

»Vi vil ikke være i stand til at holde det samme tempo i fremtiden, men det er fort-

sat vores mål at vokse på det svenske marked,« siger adm. direktør Mikael Hagman,

Media Markt, til internetavisen IT24.se.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

FOTO: ClAUS BJøRN lARSEN

15


elreTUr

hvert tredie apparat

BorTskaffes UlovligT lovligT

især butikkerne står bag ulovlighederne – derfor er kampagnen

‘projekt find affaldet!’ sat i gang for at få det forsvundne frem i lyset

AF ERlING MADSEN

»30 procent af kølemøbler og hvidevarer

bortskaffes ulovligt. Og forhandlerne står

for hovedparten – det er butikkerne, der

fravælger kommunernes og producenter-

nes indsamlingsordninger, og sælger de

udtjente produkter til anden side,« for-

tæller direktør Peer Lund-Thomsen fra

‘elretur’.

elretur er en kollektiv indsamlingsord-

ning stiftet af blandt andre FEHA og har

omkring 1.000 virksomheder som medlemmer.

elretur fokuserer på miljørigtig

indsamling og behandling af de udtjente

produkter og batterier og varetager dermed

producentansvaret for sine medlemmer

i henhold til Elektronikaffalds- og

Batteribekendtgørelsen.

manglende viden og spekulation

I nogle tilfælde skyldes det manglende

viden om lovgivningen, men ikke mindst

høje råvarepriser får firmaer til at tilbyde

at aftage hårde hvidevarer, elapparater

etc. – og frister forhandlerne til at sige

‘ja tak’. Men det er ikke tilladt at handle

uden om systemet på den måde.

producenterne har pligt og ret til at tage udtjent udstyr,

der stammer fra husholdningerne tilbage. kan man som

forhandler ikke aflevere det udtjente udstyr, man har taget

retur fra en kunde, på genbrugspladsen, tilbyder elretur

afleverings- og indsamlingsløsninger i hele landet.

»Elektronikaffald, inklusive hårde

hvidevarer, der stammer fra husholdningerne,

skal afleveres på genbrugspladserne

eller returneres til producenternes

indsamlingsordninger. Alt andet er straf-

bart,« understreger elreturs direktør og

præciserer:

»At man ‘bare lige kan klippe ledningen

af’, og så er alt i orden, er en stor

misforståelse. For alle komponenter og

delkomponenter i de udtjente produkter

er nemlig omfattet af producentansvaret

og skal derfor retur til producenterne.«

15.000 tons hvidevarer mangler

Ifølge de officielle statistikker forsvinder

omkring halvdelen af elektronikaffaldet

hvert år. elretur har via en TNS/Gallupundersøgelse

konstateret, at alene 15.000

tons kølemøbler og hvidevarer hvert år

bortskaffes ulovligt.

»Det svarer til 2.230 lastvognstræk.

Holder de på en lang række, fylder de

45 kilometer – fra Rådhuspladsen til

Helsingør!« siger Peer Lund-Thomsen.

Det er store mængder, som ikke samles

korrekt ind, og det er bag-

grunden for, at elretur

har sat ‘Projekt Find Affaldet!’

i gang, der blandt

andet skal gøre forhandlere,

elinstallatører, boligselskaber,genvindingsvirk-

»Vi »Vi kan kan eksempelvis eksempelvis se, se, at at 15.000 15.000 ton ton kølemøbler kølemøbler

og hvidevarer bortskaffes ulovligt hvert år. Det

svarer til 2.230 lastvognstræk. Holder de i en lang

række, fylder de 45 kilometer fra Rådhuspladsen

til Helsingør!« siger elreturs direktør, Peer lund-

Thomsen. (Foto: Maiken Kestner).

somheder og kommuner opmærksom

på reglerne. Og i den sidste ende få de

forsvundne mængder elektronikaffald

frem i lyset – til gavn for miljøet.

ministeren støtter kampagnen

Da elretur i begyndelsen af november

sendte en pressemeddelelse ud om kam-

pagnen, fik den lynhurtig tilslutning fra

Miljøstyrelsen og miljøminister Ida Au-

ken (SF).

Ida Auken siger til Ritzau, at problemet

med de store mængder elektronikskrot,

som forsvinder uden om de offi-

cielle systemer, vil få høj prioritet i den

ressourcestrategi, som hun har på vej.

»Indsamlingen af elektronikskrot er

vigtig, både for vores miljø, men også

fordi der kan være stor gevinst ved at

genanvende materialerne i det, som

for eksempel guld og kobber,« siger

Ida Auken.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

17

foTo: erling madsen


AF PER GRAU

klummen

a+++ -20

– holder reTorikken?

De maskiner, som kom på markedet

for 20 - 25 år siden, var

der ikke noget at udsætte på.

De gjorde det, de var sat i verden for at

gøre. Og de gjorde det godt – ganske

som nutidens maskiner – uden at man

rigtigt kan sammenligne de gamle med

de nuværende.

For selv de bedste af de nu hedengangne

apparater kommer end ikke i

nærheden af de husholdningsapparater,

der er på markedet nu. Hverken hvad

angår teknologi, features, brugervenlighed

eller energi- og vandforbrug.

Og det er ikke slut med dét, som er

nået. For der vil løbende komme nye

apparater på markedet med forbrugsdata,

der må give sved på panden hos

dem, som står for fastlæggelsen af de

specifikationer, der udmøntes i den europæiske

energimærknings-ordning.

Vi så på IFA i Berlin apparater med

A+++ og et -20. Alt tyder på, at man i

løbet af relativ kort tid risikerer at løbe

tør for plusser…

Lad os fastholde perspektivet: nutidens

forbruger har fået kæmpe energibespa-

relser gennem

de effektive

hvidevarer. hvidevarer.

Dagens ap-

parater bruger

60 -70 -70 procent

mindre energi

end de hus

18 Hvidvare-Nyt 6 • 2012

af a per graU

foTo: f nan raae

holdningsapparater, der var på markedet

for blot 15 år siden. Samme optimeringsgrad

gælder også, hvad angår vaskemaskiner

og opvaskevaskemaskiners

vandforbrug. (Hvis biler havde samme

energioptimering, så kunne vi sør'me

køre langt på literen …)

Hvem ville eksempelvis for 15 år siden

have kunnet forestille sig en opvaskema-

skine, der klarede tingene med et forbrug

på seks - syv liter vand? Nej, vel.

Og ingen af apparat-typerne er sådan

set blevet dyrere i tidens løb…

Det fælleseuropæiske energimærke har

siden 1990’erne været en massiv succes.

Mærket er konkret, troværdigt og indarbejdet

i markedet. Forbrugerne har for

længst taget det til sig. Når forbrugeren

orienterer sig i markedet for nye appara-

ter, så er netop energimærkningen et af-

gørende pejlemærke for de fleste. Vi ser,

at salget konstant bevæger sig mod de

bedste energiklasser. A – og nogle plusser.

Man kan forestille sig andre brancher

– vi nævner ingen navne – være misundelige

over en så gennemarbejdet ordning,

der konsekvent flytter afsætningen frem

mod de bedste apparater.

Én ting er, at selve energimærket står

over for en revision. Det bliver spændende

at se, hvordan et revideret energimærke

udformes. Den europæiske brancheforening,

CECED, og EU-Kommissionen

er i tænkeboks i øjeblikket. Der er en for-

i hvidvare-nyts

klumme er udgangspunktet

at se på vores

branche fra nye vinkler

– og hvor synspunkterne

står for skribentens

egen regning.

red.

ifa 2012 viste, at udviklingen af stedse mere energivenlige apparater fortsætter i et så højt tempo, at

plusserne snart slipper op. spørgsmålet er, hvordan energiargumentet indgår i fremtidens markedsføring.

ståelig modvilje mod at ændre et mærke,

som har været en så markant succes. På

den anden side vil der være en god findeløn

til dem, der erstatter det nuværende

bogstav og –plus (og snart plus-minus)

system med en mere slidstærk løsning.

En anden ting er, om hvidevarebran-

chen – som i sin tid fagbevægelsen – i

realiteten er ved at sejre sig ihjel på energiområdet?

Er energiargumentet i dag

lige så stærkt, som det var?

De forbrugere, der skifter et ti år gammelt

apparat ud med et nyt, kan naturligvis

spare mærkbar energi. Men hvad

med de forbrugere, der i dag køber et af

de toptrimmede, energirigtige apparater?

Hvilket argument skal få dem til at købe

næste nye apparat? Er det også energibesparelsen?

Eller skal der mere til?

Mit gæt er, at branchen står over for at

justere retorikken de kommende år. Vi

kommer nok til at tage energieffektivitet

som en mere given sag: de nyeste apparater

er som udgangspunkt energirigtige

med lavt strøm- og ressourceforbrug.

Der bliver brug for at supplere energiretorikken

med nye argumenter: komfort,

holdbarhed, design, eco-design, integration

til smarte el-målere, alternativ

energiforsyning, internet/smart phone.

Vi ser allerede mange af branchens

aktører træne med nye, kombinerede

argumenter i deres markedsføring. Vi

vil givetvis se mere af dette de kommende

år.


Grundig Cuisinery Line

Stilren køkkenserie i flot hvidt design.

Grundig Diamond Collection

Til blond hår med Diamond Blond Shine

Activator.

“Må have hele serien”

Med specialdesign rettet mod udvalgte målgrupper,

skaber serien fra Grundig købelyst og mersalg. Grundig

ønsker dig en god jul og et strålende nytår.

Grundig Professional Line

Professionel serie til hjemmebrug

Color Protector.

Grundig Glamstyler

Serie som appellerer til de unge og

feminine. Glamourøs, cool og attraktiv.

Grundig Black Line

Elegant, sort, blankt design med rustfri detaljer

For mere information om produkterne og bestilling af kataloger kontakt: danmark@grundig.com

www.grundig.dk

www. sterkkommunikasjon.no - foto: ShutterStock


publitrust.it

fremtiDen i hÅnDen

ADC teknologi AutomAtisk filter

rens

integreret tilbehør

Click er den nye håndholdte med et unikt design. Takket være Advanced Dust Control Technology (ADC) som

giver mulighed for at støvbeholderen kan åbne 45° and 90°. Det gør tømning af beholderen meget lettere og

simpelt uden kontakt med støv. Derudover renser en integreret børste filtret automatisk med at tryk på en knap.

Det integrerede fugemundstykke samt børstemundstykket, er let at komme til og klar til brug.

youtube.com/hoovereurope

www.hoover.dk


vestfrost har et bredt udvalg af kolde muligheder at vælge imellem - også ret avancerede skabe.

om vestfrost f.eks. vil markedsføre et french door-skab, der blev tildelt den amerikanske designpris

‘good design 2011’ – eller om man vil gå efter et køleskab med en avanceret ‘billed-låge’, vides ikke.

men mulighederne er til stede.

samsUng Nyudviklet isolerings-teknologi

har gjort det

muligt for Samsung at gøre

væggene i køle/fryseskabene

tyndere. Herved øges den

indvendige volumen med

eksempelvis 50 liter i et

skab, der udvendigt holder

målene. Samsung taler om

‘Space Max’-teknologi, som

også er taget i anvendelse på

French Door-skabet med en

‘udtræks-fryseskuffe’, hvilket

har øget skabets volumen til

520 liter (køleskab 396 liter

/ fryseskuffe 124 liter). Det

ligger ikke helt klart, hvornår

dette skab vil komme til at

indgå i det danske sortiment.

IronSPEED

BosCh Man kan undgå meget madspild i køleskabe ved at

opbevare madvarerne på bedst tænkelig vis. Det vil sige i

skabe, hvor der er helt styr på temperatur og luftfugtighed, og

adgang til Nulzone, HydroFresh og Crisperbokse, fremhæver

Bosch. Nye fryseskabe med meget fleksible og rummelige

skuffer er også vej ind på markedet. Der er også afsætningsvækst

i 70 cm-skabene. I øjeblikket rummer Bosch’s kolde

sortiment 28 A+++-modeller.

JULEGAVEIDÉ

Strygestation med Hoover’s

unike patenterede Multi

Steam TM Technology, som er 3

forudindstillede programmer:

1. Diffuse Caresse: Dampstrømmen

er indrettet til at stryge

sarte tekstiler. En reduceret

damptrøm spredes foran

strygejernet.

2. Precise Power: Dampstrømmen

rettes mod spidsen og

giver et konstant, koncentreret

og kraftigt dampskud.

Dette bruges på svære områder,

såsom knapper, ærmer og

sløjfer.

3. Profound care: Denne dampfunktion

til det daglige brug,

gør det muligt hurtigt og let

at fjerne krøller på alle

tekstiler med kraftig damp.

www.hoover.dk

➜ ifa snap-shoTs • deT kolde


Vi ønsker alle en hvid jul og et grønt nytår

Den hvide jul kan vi kun håbe på og ønske os. Det grønne nytår

har BSH allerede bragt sikkert i hus.

Vi har været igennem et udfordrende og spændende år, hvor

vores grønne filosofi igen har markeret sig tydeligt og bevist sit

værd.

Med vores kendte brands Bosch og Siemens, er vi stolte af, at

vi fortsat kan tilbyde forbrugerne nye fordele samt de ultragrønne

hvidevarer, som sikrer de helt store energibesparelser.

Vores grønne udvikling rækker allerede langt og sikkert ind i

det nye år, hvor vi fortsat vil arbejde for alt det grønne og vise

forbrugerne vejen til bæredygtige valg.

Vi takker for det gode samarbejde og den stærke indsats I

alle har ydet i årets løb. Vi ser frem til et grønt og frugtbart

samarbejde i det nye år.

Glædelig jul og godt nytår.

BSH Hvidevarer A/S - Telegrafvej 4 - DK-2750 Ballerup - Telefon 44 89 85 10


ANNONCE

Bosch forkæler kunderne

med friske madvarer...

...når de vælger energibesparende

køle- og fryseskabe fra Bosch i energiklasse

A++ og A+++.

Vi belønner de danske forbrugere, der køber energirigtige

køle- og fryseskabe fra Bosch, med en

levering af friske fødevarer, der kræver den gode

opbevaring og derefter giver en herlig middag for

mindst 4 personer.

Bosch giver dine kunder en luksuspakke

fra Skagenfood.

Skagenfood er kendt som leverandør af årstidens

friske fisk, kød og grønt i høj kvalitet. I kampagnen

har forbrugeren mulighed for at vælge mellem tre

forskellige direkte leveringer, alt efter om man bedst

kan lide fisk eller kød. Se mere om kampagnen og

gavekort på www.boschkampagne.dk/skagenfood

Kampagnen gælder køb af alle Bosch køle- og fryseskabe i

energiklasse A++ og A+++ i perioden 15. november 2012 til

og med 31. marts 2013. www.bosch-home.dk

også hos liebherr stiger

antallet af a+++-modeller, og

led-belysning er vejen frem.

miele Miele udvider nu sortimentet

med et nyudviklet 70 cm vinskab på

505 liter og tre temperaturzoner, der

kan sikre op til 178 flasker (35 flere end

tidligere) under forsvarlige forhold. Med

topmodellen Sommelier ved hånden er

det muligt at opbevare dekanteret vin i

det B-mærkede skab.

aeg er klar med et a+++

-køleskab med inverterkompressor.

Beko GNE 114612 X er navnet på

Beko’s fire-dørs A+-køle/fryseskab,

der har en bruttokapacitet på 610 liter.

Om dette skab kommer til at indgå i det

danske sortiment vides ikke.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

23

➜ ifa snap-shoTs • deT koldeifa snapshoTs • opvask

der er fortsat fokus på opvaskemaskiner hos vestfrost, der vil

være klar med nye modeller til næste år.

samsungs sortiment inden for opvaskemaskiner vil blive udvidet

med fem nye a+++-modeller i begyndelsen af 2013. nogle af

maskinerne har tre skuffer, som alle kan fjernes, når man har brug

for et ekstra stort rum. med alle skufferne på plads er der plads

til ca. 14 kuverter. man noterer sig, at samsung også har haft kig

på bestikskufferne, hvor blot et lille løft eller vip løsner bestikket,

så det er lettere at komme til.

gorenJe De nye A+++-

SpaceDelux-opvaskemaskiner

i Gorenjes sortiment klarer

en opvask ved hjælp af otte liter

vand. På de nye maskiner

vil det også være muligt at

tilvælge et hygiejne-program,

som bringer temperaturen

i det sidste hold skyllevand

op på +70° C. Det sikrer, at

99,9 procent af eventuelle

bakterier uskadeliggøres,

fremhæver Gorenje.

24 Hvidvare-Nyt 6 • 2012

siemens og BosCh At Siemens’ og

Bosch’s opvaskemaskiner virkelig

kan tage sig af lyden, bliver klart

demonstreret, når man anbringer

en transistorradio med høj musik

i en af opvaskemaskinerne: Når

lågen lukkes, forsvinder lyden fra

transistor-radioen helt. Siemens

fremhæver også, at (zeolit) opvaskemaskinerne,

og dem vil der

blive flere af, er i stand til at tørre

selv Tupperware-grej, hvilket sædvanligvis

betragtes som en svær

opgave.

den d næsTe ifa-messe

finder sTed i Berlin

6. - 11. sepTemBer sep 2013

ANNONCE

Kære Miele-forhandler

2012 blev et meget aktivt Miele-år,

hvor du fik en stribe af solide produktnyheder

og en lang række af slagkraftige

kampagner at arbejde med.

En af Mieles helt store ”julegaver” til

dig er de nye Edition 111 vaskemaskiner

og tørretumblere. Edition 111

modellerne har fået tilført en masse

ekstra features, der gør dem særligt

attraktive.

Glæd dig over Hygiejne-info, Pletpro-

gram, AutoClean, EcoFeedback og

SteamCare, der blot er nogle af de

features, du finder på Edition 111

vaskemaskinerne. De matchende

tørretumblere har ligeledes alt, hvad

hjertet måtte begære, og fås både

med og uden varmepumpeteknologi.

Miele har tænkt sig at holde godt fast

i at skabe gode forretningsmæssige

muligheder for vores forhandlere og

blive ved med at stille uovertrufne

produkter og slagkraftige kampagner

til rådighed. Faktisk tør vi godt love,

at 2013 bliver det absolut største

Miele-år nogensinde. Forude venter

store introduktioner, der slår alt, hvad

du tidligere har set!

Miele ønsker alle vores

forhandlere en rigtig

glædelig jul og et godt

og succesrigt nytår!


Wunderbar!

Miele ønsker alle vores forhandlere

en rigtig glædelig jul og et godt og succesrigt nytår!

Miele A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 14 00 · www.miele.dk

Besøg Miele Gallery: Øst: Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Vest: Logistikvej 3 · E45 - exit 59 · 7100 Vejle

BENDT WIKKE MARKETING A/S


Stor kapacitet.

Beko kombineret vaske-/tørremaskine.

Vasker. Tørre. Sparer energi.

• 9 kg vaskekapacitet/6 kg tørrekapacitet

• Avanceret kondenseringsteknologi: 80% mindre

vandforbrug i tørringsprocessen. *

* Sammenlignet med konventionelle vaske-/tørremaskiner

fra november 2012.

www.beko.com

Energiklasse A


kaffe til tiden

Hvad der kan blive årets julegave, er hverken Nescafé eller Wilfas

Thomas Korreborg det mindste i tvivl om: Det bliver de automa-

tiske Dolce Gusto-kapselmaskiner ‘Genio’ og ‘Circolo Automatic’.

I dag rummer Dolce Gusto-kapselsortimentet mere end 30

forskellige varianter. Fra mørkristet sort kaffe og espressoer, over

mælkevarianter som latte, cappuchino og chai latte til flere forskellige

kakaodrikke og sågar iskaffe og isthe.

vakuum holder på maden

OBH er klar med tre forskellige vakuum-løsninger, som alle kan medvirke til at forlænge

madvarers holdbarhed med op til fem gange. For det handler om fjerne luften

omkring madvarerne - tørre såvel som friske.

Men der er også grund til at være opmærksom på, at vakuum-emballering giver

adgang til yderligere muligheder:

• Krydrer man fisken eller kødet i posen inden vakuumeringen, effektiviseres marine-

rings-processen ganske betydeligt. OBH lover, at det kun vil tage ganske få

minutter at frembringe et godt resultat.

• Er kødet eller fisken blev vakuumeret i en af OBHs poser, kan man uden videre

‘sous vide’ maden. Det vil sige, at man kan langtids-tilberede (simre) maden i et

vandbad, som har den temperatur, maden skal have, når den er færdig. Normalt

tager processen fire til fem timer. Nemmest er det, hvis man investerer i et sous vide

‘vandbad’ med automatisk tempe-

ratur-kontrol. Seje stykker kød,

f.eks. oksespidsbryst, kan også gøres

mørt og saftigt i en sous vide-proces.

Men det kan tage op til 72 timer,

før det seje er spiseligt.

Prestige vakuumpakker, der er topmodellen i

OBHs vakuum-serie, er udstyret med en ‘Anti

Crush’-indstilling, som vakuumpakker skrøbelige

fødevarer ekstra skånsomt.

De automatiske Dolce Gusto-kapselmaskiner

‘Genio’ og ‘Circolo Automatic’ kan gå hen at blive

årets julegave, vurderer Nescafé og Wilfa’.

skab med indbygget vakuum

Mangelfuld emballering er en af forklaringerne på, at meget mad går til spilde i danske

køle/fryse-skabe. Men det har bl.a. Brandt en spændende løsning på i form af et køle/

frysekab (BFC1302VX), der er blevet udstyret med en indbygget vakuummaskine (Vac

Packer), som er placeret i en udtrækkelig skuffe

lige over frysesektionen på det A+mærkede No

Frost-skab. Fordelen ved at vakuumpakke fødevarer

er, at den luft, der omgiver et produkt, fjernes, og

dermed hæmmes væksten af og spredningen af de

svampe og bakterier, der naturligt findes i næsten

alle fødevarer.

Vakuumpakning af fødevarer forøger holdbarheden i

næsten alle fødevarer – op til fem gange, lover Brandt.

Kraftige jetstråler, der kører lodret- såvel som

vandret, når alt i Whirlpools nye A+ og A++mærkede

6th Sense PowerClean-opvaskemaskiner.

Jet-opvask

Whirlpools nye 6th Sense Powercleanopvaskemaskine

er udstyret med en

teknologi, der kombinerer moderne

teknologi og jetstråler med elegant design

og effektiv ressourceudnyttelse, som

commercial manager Carsten Nederup,

Whirlpool Danmark, udtrykker det.

Genstridigt snavs fra ovnfaste fade og

pander klarer den nye opvaskemaskine

uden forvask, iblødsætning eller skrubning,

idet målrettede jetstråler sprøjter

både lodret og vandret. Under hele opvaske-processen

(PowerClean) registrerer

6TH SENSE–sensorer, hvor snavset

opvaskevandet er, og tilpasser automatisk

vandtrykket efter behov uden at der

bruges mere vand under opvasken.

I den nyudviklede opvaskemaskine

er der blevet ekstra plads i den nederste

opvaskekurv, hvilket gør det muligt at

placere også store, pladskrævende pander

og forme lodret bagerst i opvaskekurven.

»Det nye funktionsdesign skaber plads

til op til ti ekstra tallerkener,« fremhæver

Carsten Nederup.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

27

➜ prodUkTnyhederPresser stille og effektivt al saft

og væske ud af frugt og grønt.


Så let at bruge, at selv de

allermindste familiemedlemmer

kan være med.

4 gode grunde til at Wilfa JuiceMaster

bør blive en del af din hverdagLav dejlig juice af bær, druer, kiwi, broccoli, appelsiner, tomater og meget andet godt! JuiceMaster

er en kraftig men stille juicepresser på 150 watt, som får den maksimale mængde juice og næringsstoffer

ud af frugt og grønt. JuiceMaster er en nyttig hjælper til at få de vigtige ”6 om dagen” ind

i kosten. Desuden er den børnesikker, passer i en dyb køkkenskuffe og kan rengøres på 2 minutter.

Enkel og god. Wilfa.dk

Hæfte med tips, gode råd

og mange dejlige opskrifter

følger med maskinen.

Scan denne kode

med din telefon og se

Wilfa JuiceMaster i brug.

Enkel at rengøre med få og

store dele - samt med et

meget mindre frugtkøds-filter

end konkurrenterne.

Kværner frosne bær til sorbet.

Sundt, godt og vældig

populært.

The juicy way to

happy health!

vitamin C

finner du i frukt og bær.

vitamin B

De bygger ben og brusk,

finner du i erter og annet grønt. helbreder sår, er viktig for

B-vitamin er viktig for stoffskifte, immunforsvaret og er en

nervesystemet og kroppens evne ypperlig antioksidant.

til å omdanne proteiner.

vitamin a

finner du i f.eks gulerøtter,

brokkoli, spinat og mango.

Denne vitaminen er viktig

for godt syn, bygging av

blod og vev og reproduksjon.

vitamin E

finner du i grønt, f.eks

grønnkål. Den reduserer frie

radikaler og hemmer derfor

skade på kroppen celler.

vitamin K

finnes i f.eks grønnkål,

avocado, broccoli og

spinat. K-vitamin er blant

annet viktig for at blodet

skal koagulere.

Juice_hefte_NO_frontpage.indd 1 14.05.12 16.04

Ann_Hvitevarenyt_SJ-150_JuiceMaster_DK.indd 1 29.05.12 20.42


Nespresso har åbnet en butik i Søndergade i Aarhus – tæt på bl.a. Salling.

nespresso åbner i aarhus

6. november 2012 åbnede Nespresso sin anden butik i Danmark. Den nye 200 m² store forretning,

som er nummer 296 på verdensplan, ligger særdeles centralt placeret på Søndergade i den aarhusianske

midtby. Butikken i København (Kristen Bernikowsgade) åbnede i 2006.

Nespresso har en global vækst på cirka 20 procent. Og det går også godt herhjemme, hvor der

de sidste to år har været en vækst på knap 70 procent, oplyser landechef Niels Bille, Nespresso.

electrolux er

danmarks

6. bedste

arbejdsplads

‘Man bliver simpelthen glad af at arbej-

de i Electrolux’. Sådan skriver en af

medarbejderne i en kommentar til Great

Place to Work, som hvert år kårer landets

bedste arbejdspladser. Og den opfattelse

deles af de fleste i Electrolux, for ikke

mindre end 97 procent af medarbejderne

svarer, at Electrolux er et rart sted at

arbejde, og 92 procent fastslår, at det

er et sjovt sted at arbejde. Det er bl.a.

svar som disse, der har medvirket til, at

Electrolux i år indtager en sjetteplads på

listen over Danmarks bedste arbejdspladser

– to pladser frem i forhold til

sidste år.

ny key account manager til vestfrost

slå et slag for frankrig

Den 1. september 2012 tiltrådte ole Carstensen en stilling som

key account manager hos Vestfrost. Her skal han stå for salget af

Vestfrosts produktprogram vest for Storebælt.

Ole Carstensen var senest ansat hos Gram A/S, hvor han var

country manager DK. Inden da var han i perioden 2004 - 2007 key

account manager med nordisk ansvar inden for køkkenbranchen.

Han kom til Gram i 2004 som key account manager, hvor han havde

den danske køkkenbranche som arbejdsområde.

Før turen gik til Gram i Vojens, var Ole Carstensen i otte år indret-

ningskonsulent hos HTH køkkener i Aarhus.

I Frankrig var industriminister Arnaud Montebourd

(Parti Socialiste) i slutningen af oktober

på forsiden af le Parisien Magazine for at slå

et slag for Frankrig – og forbruget. Det gjorde

han iført en klassisk, fransk sømandstrøje med

en (Moulinex) Soup & Co i hænderne. Et konkret

eksempel på et innovativt produkt som blev lanceret

på IFA 2012 – og jo, Soup & Co er ‘made in

France’. Måske kunne det franske tiltag inspirere

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen

(SF) (SF) til at promote ‘en køb

dansk-kampagne’- på for

siden af et livstilsmagasin

eller et dameblad?

»lad os slå et slag for Fran-

krig,« opfordrer industri-

minister Arnaud Montebourd

sine landsmænd.

Ole Carstensen.

living kitchen 2013

Den årligt tilbagevendende, internationalt

anerkendte møbeludstilling ‘imm Cologne’,

kommer til januar igen til at danne ramme om

‘living Kitchen’, der første gang så dagens lys

i 2011.

Side om side med mere end 170 udstillere

af køkkener har ni hvidevareproducenter også

reserveret udstillingsplads på messen til janu-

ar 2013.

Man vil derfor blandt andet kunne danne sig

et indtryk af, hvad Bauknecht, Beko, Blomberg,

Bosch, Electrolux-AEG, Gaggenau, Miele, Neff

og Siemens er klar med på indbygningssiden.

Begge udstillinger åbner 14. januar og lukker

20. januar 2013.

læs mere på

www.livingkitchencologne.com/

eller

www.intermess.dk/

direktørskifte hos elgiganten

peder stedal blev 1. oktober 2012 udnævnt

til adm. direktør hos Elgiganten. Her afløser

han kædens navnkundige adm. direktør, Jesper

Boysen, der om et halvt år tiltræder en stilling

hos Expert som etableringsdirektør.

Peder Stedal kom til Elgiganten som sales

& marketing manager i 2000, en stilling han

fratrådte i 2004. Frem til april 2008 arbejdede

han for UniEuro S.p.A, Electroworld og DSG

International. I maj 2008 vendte han tilbage

til Elgiganten,

hvor han tiltrådte

en stilling

som Manager

Consumer Elec-

tronics & Marke-

ting.

Peder Stedal.

isenkram under pres

Isenkram-branchen er i knæ efter flere år med

priskrige. Det fastslår Retail Institute i en

analyse omtalt i Dagbladet Børsen.

Branchen omsætter 5 procent mindre end i

2005. De seks egentlige kæder og to frivillige

kæder omsætter for i alt 4,6 mia. kr. om året.

»Isenkræmmerne er præget af kundernes

prisbevidsthed. De befinder sig i et udpræget

gavemarked med produkter, som er nice, men

ikke need-to-have,« siger Flemming Birch,

ekspert i forbrugertendenser.

Hvidvare-Nyt 6 • 2012

29

➜ BranChenyT


årets julegaver i norge og sverige

I Norge kårede det norske brancheblad, ‘Elektronikkbransjen’, Wilfas Juicemaster som vinder i

kategorien ‘Årets små el-apparater’, og Siemens’ Flex induktion vandt i kategorien ‘årets store

hvidevare’. Det var ottende gang, ‘Elektronikkbransjen’ organiserede en kåring af årets (forbrugerelektronik)

julegave inden for 11 kategorier. I år tog 893 branchefolk stilling til 33 produkter i de

forskellige kategorier.

Samlet vinder blev Samsungs Galaxy S3-smartphone, der er blevet udnævnt til ‘årets julegave’

såvel som ‘årets mobil’.

I Sverige har brancheorganisationen kåret robotstøvsugere uden at pege på et bestemt mærke.

Det var i år 12. gang svenske fagfolk stemte om årets julegave.

morten hammelsvang

tilbage til Witt a/s

morten hammelsvang tiltrådte 1. december

2012 en stilling som salgsdirektør

hos Witt A/S, hvor han blandt andet får

ansvar for afsætningen af store husholdningsapparater

og indgår i den daglige

ledelse.

Morten Hammelsvang blev i 2003

ansat som kontorelev hos Witt og efter

endt læretid, fortsatte han som kørende

sælger.

I 2006 kom han til BSH som salgskonsulent

og blev i 2010 udnævnt til

key account manager. Undervejs har

han også taget en HD (O) på Aarhus

Universitet.

expert/punkt1

åbner i roskilde

Den 1. september 2012 åbnede en 800 m²

stor Expert/Punkt 1-butik på Københavnsvej

70, hvor Tæppeland tidligere holdt til.

John Graversen er butikschef.

BranChenyT ➜

30 Hvidvare-Nyt 6 • 2012

et husholdningsapparat er da

en ‘hjemme-app’

Hvad skal et husholdningsapparat hedde eller

kaldes de næste 125 år? For at finde frem til et

alternativ, opfordrede AEG i anledning af sit

125-års jubilæum tidligere på året danskerne til

at lægge hovederne i blød. Og det kom der mere

end 100 bud på.

Konkurrencen er blevet afgjort, og det var

Margit Anderson fra Aarup på Fyn, der havde

udtænkt vinderordet ‘hjemme-app’ - og som

nu også kan glæde sig over sin præmie: et AEG

S73800KMX1-køleskab. Med i konkurrencen var

også ord som: Arbejdsfrigivere, El-butler, hverdagsmaskiner,

hyldefyldere, utensilium, vidundermaskiner,

maidchine og hjemme-elektronik.

Måske bliver ordet

husholdningsapparat

med tiden til en ‘hjem-

me-app’, som blev

vinderordet i AEGs

jubilæumskonkurrence.

dansk tredieplads i electrolux’ design-konkurrence

Mere end 1.200 studerende fra hele verden deltog i år i Electrolux’ designkonkurrence, og for første

gang i konkurrencens 10-årige historie var en dansker med. Det var Christopher Holm-Hansen,

DTU, som strøg helt til tops og ind på en tredieplads med sin intelligente grydeske, ‘Tastee’. Han

blev samtidig vinder af publikumsprisen.

‘Tastee’ er udformet som en røreske, der er i stand til at opfange og analysere madens smagsnuancer.

Disse informationer sendes via bluetooth til en tilhørende applikation på en tablet – f.eks. en

iPad. Her kan man få tips om, hvilke ingredi-

enser der smagsmæssigt ville kunne fuldende

den ret, man er i gang med at tilberede.

Med Christopher Holm-Hansens 3. plads følger

en pengepræmie på 2.000 euro.

‘Tastee’ er udformet som en røreske og

kan give tips om, hvilke ingredienser

det kunne være godt at tilføre den ret,

man er i gang med at tilberede.

ANNONCE

ANNONCE

Støvsugning,

der hverken kan

ses eller høres...

siemens-home.dk

silencePower serien i Q4 & Q5

er lydsvage støvsugere med

kun 70 db.

Nu fås de også med eco+

kompressor teknologi på kun

1200 watt.

Stor sugeevne, der næsten

ikke kan ses på elmåleren og

næsten heller ikke kan høres.

Startkit - få en musik cd og en

pakke støvsugerposer.

Siemens. Fremtiden flytter ind.


Garanteret tilfredshed

eller pengene tilbage!

Der er altid 60-dages kundetilfredshedsgaranti

på alle vores støvsugere.

siemens-home.dk

Siemens støvsugere er kendte for deres høje ydeevne og kvalitet.

Med et stilrent design og innovativ teknik gør de rengøringen til en

fornøjelse. Om du mod al forventning ikke skulle være tilfreds med

din nye Siemens støvsuger kan du returnere den op til 60 dage efter

købsdatoen og få alle pengene tilbage. Siemens kundetilfredsgaranti

gælder samtlige støvsugere fra Siemens. Læs mere om vores garanti

på siemens-home.dk

TILFREDS-

HEDS-

GARANTI

Pengene tilbage

Siemens. Fremtiden fl ytter ind.


d

d

d d

BranChenyT ➜

60 år – reception for sonja Bjaaland

sonja Bjaaland, FEHAs navnkundige sekretær, fylder 60 år

den 27. januar 2013. Sonja blev ansat i 1983 og har

siden da sat sit store præg på branchen gennem en kompe-

tent og humørfyldt indsats.

Den runde dag markeres med en reception fredag den

25. januar 2013 kl. 14 - 16 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105,

3500 Værløse. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

d

d

d dd d

Redaktionen ønsker læsere og annoncører

en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Næste udgave af Hvidvare-Nyt er på gaden

15. februar 2013.

Super Silent FT

• Hvidlakeret eller rustfrit stål.

• Bredde: 600 og 900 mm.

• 2 x 20 W halogenspots.

• Fingertouchbetjening.

• Labyrintfilter: Bedre sugeevne + design.

• Easy clean.

• Thermex Quickfit.

• 230 V.

• Wattforbrug: 135 W.

• Luftmængde: 380-850 m³/t.

• Lydniveau: 40 - 59 dB.

• Kanaltilslutning: Ø 150 mm.

Motorhjulet kan nemt og hurtigt

afmonteres for rengøring.

Udstyret med et labyrintfilter, som giver

bedre sugeevne, mindre støj og et flottere design.

Med Quickfit moduler kan du nemt servicere

produktet samt spare tid og penge.

Flot fingertouchbetjening med forskellige funktioner.

· Tænd/sluk lys · 3 hastigheder · Filterrensindikator

· Timerfunktion · Turbofunktion

THeRmex scAnDinAViA A/s

Farøvej 30 · DK-9800 Hjørring · Tlf. 98 92 62 33 · Fax: 98 92 60 04 · Valhøjs Allé 190 · DK-2610 Rødovre · Tlf. 36 70 70 29 · Fax: 36 70 74 13 · www.thermex.dk · info@thermex.dk

d

Vi beder jer kaste et blik på vores fantastiske

Super Silent FT fra Thermex..!

Vel er den ikke lydløs, men næsten, blot 40-59 dB.

Alligevel er denne emhætte udstyret med en særdeles

kraftfuld motor, som suger 850 kubikmeter luft ind i

timen, og det er cirka det dobbelte af, hvad tilsvarende

emhætter præsterer. Tre hastigheder, en boosterfunktion,

efterløb, periodisk rumventilation, labyrint filter, samt

mulighed for at afmontere turbinehjulet, for rengøring.

Disse er flere af de finesser du finder i Super Silent FT.

NYHED!

Nu også i 90 cm

Quickfit modulet

Endelig er der Quickfit modulet, som også er en nyhed.

En fordel hvis emhætten skulle strejke efter garantiens

udløb. For så kræver det hverken besøg af tekniker

eller særligt håndelag at udskifte modulet til et nyt,

som omgående leveres med posten ved henvendelse til

Thermex.

Magasinpost UMM

ID-nr.: 46382

More magazines by this user
Similar magazines