Oplæg vedr vejmidter - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Oplæg vedr vejmidter - FOTdanmark

Silkeborg Kommunes vejmidter

• 54.000 vejmidter – 5.000 km

• Heraf er 32.000 befæstet

• 5-10 vejprojekter om året

• Totalajourføring hvert 3. år – 1/3 af

vejmidterne blev ændret ved sidste

ajourføring i 2010


Behov

• Vi har behov for at editere vejmidter for hvert

vejprojekt og efter hver total-ajourføring

• Vi har behov for at editere alle lag samtidig med

vejmidterne – slet er vigtigst

• Vi forventer ikke at uddelegere det til

fagpersoner, men at holde det i GIS-afdelingen

• Hvis upload af projektdata er smertefrit, vil vi

skifte fra at have projektdata adskilt til at lægge

det i FOT til glæde for andre brugere af vores

FOT-data


Hindringer i dag

• Vi kan kun uploade vejmidter i den

nuværende FOT-editor til Geomedia.

Vejkant er ligeså vigtig som vejmidte

• FOT-browseren er langsom at bruge og

editeringerne er allerede foretaget én gang


Vejprojekt i Silkeborg

More magazines by this user
Similar magazines