Præsentation fra dialogmøde tirsdag den 29. maj ... - FOT - Danmark

fotdanmark.dk

Præsentation fra dialogmøde tirsdag den 29. maj ... - FOT - Danmark

Emne

30-05-2012 | Side 2

Dialogmøde vedr. webservice til FOT2007

1. Velkommen

2. Formål og baggrund for mødet

3. Præsentation af projektet - hvilken udvikling vil vi forsøge at

hjælpe i gang?

4. Teknisk præsentation af den webservice, der er i høring

5. Reaktioner fra udviklere – hvilke muligheder og perspektiver

ser I?

6. Den videre proces

– Workshop i anden halvdel af august

– Pilotprojekter i regi af FOTdanmark


Emne

30-05-2012 | Side 3

Ny forretningsdrevet & tidssvarende

systemunderstøttelse

En tostrenget strategi:

> En kortsigtet løsning med en tilpasning af FOT2007

> En ny forretningsdrevet systemunderstøttelse


Emne

30-05-2012 | Side 4

Webservice med 5 nye funktionaliteter

Hvorfor nu det?

> Det er FOTdanmarks ambition at være et fællesoffentligt geografisk

administrationsgrundlag. For at indfri den ambition skal vi i tættere

”dialog” med brugere af FOT-data; også uden for den ”snævre” GISverden

> Det kan vi kun, hvis det er let at få FOT2007 ─ det fælles

databasesystem ─ i tale


Emne

30-05-2012 | Side 5

Strategiske overvejelser

> Vi ønsker at muliggøre integrering mellem FOT og fagsystemer

(udover GIS-klienter og web-GIS)

> Vi vil medvirke til at lette udviklingsopgaven for

tredjepartsleverandører (= jer !) og dermed gøre det mere attraktivt

for markedet at udvikle løsninger

anvendelse af FOT-data bredes længere ud i den

kommunale forvaltning


Emne

30-05-2012 | Side 6

Strategiske overvejelser

> De nye services giver reelle muligheder for FOT-integration i

fagsystemer. Vi vil påvirke udviklingen i retning mod en meget

dybere brug af FOT som grunddata i en række sektorer.

> Veldefinerede standardiserede snitflader vil kunne genbruges også

med en ny systemunderstøttelse. Det vil betyde, at de løsninger

som leverandører udvikler, vil have en levetid der rækker videre end

den opstillede tidsramme på 3 år fra vedtagelsen af projektet.


Emne

30-05-2012 | Side 7

De 5 funktionaliteter i den nye webservice

> opdatering (rette, slette, oprette) af helt objekt

> opdatering med geometri alene (bevarede attributter)

> opdatering af enkeltattribut uden geometri

> opdatering af attributkombination uden geometri

> z-påklistring ved geometriopdatering


Emne

30-05-2012 | Side 8

Materiale i høring

> Beskrivelse af webservice inkl. bilagsmateriale kan læses her:

http://www.fotdanmark.dk/Menu/Organisation/Aktiviteter/web-services-til-fot2007

> Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information

vedr. projektet


Emne

30-05-2012 | Side 9

Den videre proces…

> Beskrivelsen er i høring indtil den 15. juni

> Kort herefter ─ alt efter hvilke svar der kommer ind – ”låses”

beskrivelserne

> Løbende dialog

– Vi bruger FOTdanmarks hjemmeside som dialogforum,

offentliggørelse af Q & A mv.


Emne

30-05-2012 | Side 10

Workshop i anden halvdel af august 2012

> Deltagere

FOT2007 Forum

FOTdanmarks Kontaktforum

– udviklere (dvs. jer – eller nogle af jeres!)

> Formål

– at gå i dybden med en afklaring af muligheder og forretningspotentialer – både

hos de kommunale og statslige medlemmer af FOTdanmark – men også hos

leverandører af GIS og fagsystemer

More magazines by this user
Similar magazines