Dorte Holm - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Dorte Holm - FOTdanmark

Spor B. FOT til hverdag

(sessionsleder: Dorte Holm og Anne Marie Carstens)


Emne

03-06-2010 | Side 2

Spor B – FOT til hverdag

> 14.00 Hvad laver Specifikationsforum?

> Specifikationsforum vil benytte lejligheden til at fortælle om sit arbejde og indbyder

medlemmerne til at blande sig i diskussionen af igangværende og kommende

arbejdsopgaver

> 14.50 Hvad laver FOT2007 Forum

> FOT2007 Forum, der har eksisteret i knap et år vil ligeledes fortælle om sit arbejde

og indbyder til diskussion af afsluttede, igangværende og kommende arbejdsopgaver

> .

> Slut kl. 15.40


Emne

03-06-2010 | Side 3

Specifikationsforum

> 14:00 – 14:05 Velkommen v. Inge Flensted

> En kort intro til Specifikationsforum arbejde samt hvad den kommende time vil byde på.

>

> 14:05 – 14:15 – Status for FOT-specifikationen v. Dorte Holm

> Præsentation af FOT4 og der videre arbejde hen i mod FOT4.1. Der orienteres om den nye master

version der er den engelske oversættelse mv.

> Introduktion af hvordan man indsender forslag til ændringer og det videre arbejde med dem.

>

> 14:15 – 14:30 – Hovedoprydning status og plan for det videre arbejde v. Inge

Flensted

> Formanden for Specifikationsforum giver en præsentation af formålet med opgaven og status for det

hidtidige arbejde.

> Herefter redegøres for planerne vedrørende det videre arbejde i processen

>

> 14:30 – 14:45 – Diskussion af det kommende års arbejdsprogram v. Inge Flensted

> Inge lægger op til en diskussion af hvordan Specifikationsforum skal prioritere de opgaver der ligger i det

kommende års arbejdsprogram.

>

> 14:45 – 14:50 – Afrunding og opsamling v. Inge Flensted

> Inge afrunder og samler op på Specifikationsforums time.


Emne

03-06-2010 | Side 4

Status for FOT-specifikationen

> FOT4 specifikationen blev frigivet d. 28. marts 2009

> Nøgleord i forhold til ændringerne fra FOT3 – forenkling samt indsætning

af lagt flere billedeksempler. Herudover introducerede FOT4 5 nye

objekttyper.

> I november måned 2009 udkom FOT4.0.1. hvor en række fejl og mangler

blev rettet op.

> D. 28. marts 2010 frigav FOT-specifikationssekretariatet FOT4.1. Særligt er

der sket ændringer i vejmidte temaet hvor regler for registrering af stimidter

er modificeret. Ændringer er illustreret med en række illustrationer for at

lette tolkningsarbejdet.


Emne

03-06-2010 | Side 5

Masterudgave af FOT

> I foråret 2009 blev FOT4 oversæt i sin helhed til engelsk.

> To udgaver af specifikationen – men hvilken er master?

> Bestyrelsen slog på deres møde d. 20. januar 2010 at den

engelske version fremover vil være masterudgaven.

> Konsekvensen af dette vil være at hvis der opstår en tvist om

tolkning er det den engelske tekst der gælder.

> Kontroversiel beslutning, men den vil forhåbentligt føre til billigere og

bedre kort.


Emne

03-06-2010 | Side 6

Forslag til ændring af FOT -specifikationen

> Formål sikre en grundig belysning af

konsekvenser (økonomiske og øvrige)

af alle indkomne forslag

> Skemaet kan hentes på hjemmesiden

> Hjælp til udfyldning af skema

> Nyt skema under udarbejdelse. Denne

indeholder ligeledes en

sagsbehandlingsdel.

> Del af resultat fra arbejdsgruppen om

etablering af Business Case værktøj til

Specifikationsforum (arbejdsprogram

2009/2010)


Emne

03-06-2010 | Side 7


Emne

03-06-2010 | Side 8

Business Case værktøj i Specifikationsforum

> Oplæg til procedure for behandling af ændringsforslag.

More magazines by this user
Similar magazines