Oplæg om Grunddata i den Fællesoffentlige ... - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Oplæg om Grunddata i den Fællesoffentlige ... - FOTdanmark

Digitaliseringsstrategien og grunddata 19. april 2012 Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk


Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi • Fuld digital kommunikation med borgere og virksomheder • Digitale velfærdsreformer • Digital infrastruktur og digitaliseringsparat lovgivning


Grunddata som digital infrastruktur • Grunddata: ”Den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle” • Inspiration • Historikken • Business casen: ”Mere effektiv produktion, distribution og anvendelse af grunddata”


Perspektivet for grunddata


Bruttoliste over aftalepakker 1. Ejendoms- og bygningsdata 2. Adresser, stednavne og landinddelinger 3. Vandløb 4. Adgang til geodata 5. Personområdet 6. Virksomhedsområdet 7. Fælles distribution af grunddata 8. Fælles styring af grunddata


Med grunddata kommer nye krav og muligheder • Grunddata er ”autoritative”… • Grunddata er korrekte, fyldestgørende og opdaterede • Grunddata er tilgængelige 24/7/365 • Grunddata anvendes i alle relevante sammenhænge • Grunddata lægges til grund for lovgivning • Grunddata er regulerede • Grunddata udvikles i et fællesskab mellem forvaltere og anvendere • Grunddata er en langsigtet indsats

More magazines by this user
Similar magazines