Biprodukter fra fødevare - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Biprodukter fra fødevare - Fødevarestyrelsen

10.5.3 Vurdering af case og konklusion ..........................................................................81

10.6 Andre undersøgelser ....................................................................................................83

10.6.1 Råvarer og mellemprodukter fra produktionen af 1. generations bioethanol .......83

10.6.2 Glycerol fra produktionen af biodiesel .................................................................86

10.7 Forventninger til fremtiden..........................................................................................86

11. Virksomheder, der omsætter og distribuerer bi- og restprodukter.....................................89

12. Afslutning og konklusion...................................................................................................95

13. Conclusion (English version)...........................................................................................102

14. Referencer........................................................................................................................109

15. Bilag.................................................................................................................................121

Bilag 1. Liste over anvendte forkortelser...........................................................................121

Bilag 2. Fund af uønskede stoffer og pesticider i bi- og restprodukter - resultater af

Plantedirektoratets foderkontrol, 1998–2009.....................................................................124

Bilag 3. Oversigt over specifikke citerede oplysninger til kapitel 9..................................134

Bilag 4. Oversigt over relevante betydende mykotoksiner og eksempler på deres effekter

på dyr. ................................................................................................................................139

Bilag 5. Resultater af analyser for restindhold af pesticider og totalindhold af metaller i

DDGS, råvare (hvede) og produkter fra mellemtrin i processen for fremstilling af 1.

generations bioethanol .......................................................................................................143

Bilag 6. Resultater af analyser for restindhold af pesticider og totalindhold af metaller i

glycerol fra fremstilling af biodiesel..................................................................................145

Bilag 7. Oversigt over anvendte analysemetoder med tilhørende detektionsgrænser .......146

4

More magazines by this user
Similar magazines