De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella

foedevarestyrelsen.dk

De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella

De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella – et kritisk eftersyn.

FødevareRapport 2009:005

1. udgave, 1. oplag oktober 2009. Copyright: Fødevarestyrelsen

Oplag: 500 eksemplarer

Tryk: Damgaard-Jensen A/S

ISBN: 978-87-92395-38-2

Forsideillustration: Dianova A/S

Rapporten findes i elektronisk form på adressen:

www.fvst.dk/publikationer

Fødevarestyrelsen

Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg

Tlf. +45 33 95 60 00, fax +45 33 95 60 01

Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen står for

administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet.

Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af Fødevareregion Nord,

Fødevareregion Syd og Fødevareregion Øst, mens regeldannelse og koordination af kontrollen

foregår i hovedkontoret i Mørkhøj ved København.

Fødevarestyrelsen har ca. 1.700 årsværk i regionerne og ca. 340 årsværk i hovedkontoret.

Side 2 af 36

More magazines by this user
Similar magazines