De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella

foedevarestyrelsen.dk

De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella

1. Konklusioner og anbefalinger Forbehold Landbrug & Fødevarer står bag de dele i denne rapport, der vedrører konsumæg, slagtekyllinger og kvæg, herunder salmonellahandlingsplanerne. Landbrug & Fødevarer står ikke bag de dele i hverken denne rapport eller delrapporter, der vedrører svin og svinekød. Endvidere tager Danske Slagtemestres Landsforening afstand fra anbefalingerne vedr. revision af handlingsplanen for svin, jf. afsnit 9 og Bilag 5. Introduktion Efter beslutning fra fødevareministeren er der i perioden fra marts til oktober 2009 gennemført et ”kritisk eftersyn” af de danske initiativer til forebyggelse og kontrol med salmonella. Det ”kritiske eftersyn” har baggrund i et meget højt niveau af salmonellasmittede danskere i 2008. Rapportens hovedsigte er at vurdere de konkrete danske salmonellaforanstaltninger i hele kæden fra den primære produktion af fødevarer til detailled. Målet med eftersynet er således at stille forslag til mulige justeringer i de forskellige initiativer, så man kan forebygge en sådan udvikling i fremtiden. Der foretages ikke en vurdering af den faglige indsats, eller den organisatoriske tilrettelæggelse, vedrørende det dominerende udbrud i 2008 med Salmonella Typhimurium U292. Forhold vedr. kødkontrol er endvidere ikke omtalt. Arbejdet med det ”kritiske eftersyn” er varetaget af en arbejdsgruppe 1 , der har suppleret sig med en række underudvalg. Rapporteringen fra arbejdsgruppen består af tre dele: Nærværende hovedrapport Bilag til hovedrapporten. Her behandles områder, hvor arbejdsgruppen har fundet anledning til en mere dybtgående eller detaljeret vurdering Grundmateriale til ”det kritiske eftersyn”. Dette består af arbejdsgruppens kommissorium, samt en række mere detaljerede analyser og fremstillinger om status på relevante områder 2 . Dette grundmateriale findes tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside på adressen www.fvst.dk. 1 Kåre Mølbak, Statens Serum Institut, Tove Rønne, Sundhedsstyrelsen, Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer (L&F), Vibeke Møgelmose, L&F, Mie Nielsen Blom, L&F, Liza Rosenbaum Nielsen, KU-Life, Dorte Lau Baggesen, DTUFødevareinstituttet, Tine Hald, DTU Fødevareinstituttet, Mogens Madsen, Dianova, Gudrun Sandø, Fødevarestyrelsen (FVST), Karin Breck, FVST, Jan Mousing, FVST (formand). 2 Materialet blev fremstillet som afsæt til en konference om de danske salmonellainitiativer, arbejdsgruppen afholdt 18. og 19. maj 2009 i Helsingør. Konferencen talte ca. 40 danske og internationale deltagere, hvorfor materialet er udarbejdet på engelsk. Side 4 af 36

More magazines by this user
Similar magazines