De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella

foedevarestyrelsen.dk

De danske systemer til overvågning og kontrol med salmonella

I afsnit 1 sammenfattes arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger.

Anbefalingerne skal alle forstås som mulige tiltag, der vil kunne sikre et mere robust system til

overvågning, reduktion og kontrol med salmonella fra jord til bord. Anbefalingerne er indbyrdes

uafhængige, og vil altså kunne besluttes implementeret samlet eller enkeltvist. Anbefalingerne

omfatter forslag til nye projekter og aktiviteter, justering af igangværende systemer, samt

opretholdelse af visse aktiviteter, der var planlagt standset. Anbefalinger omfatter ikke aktiviteter,

som vurderes blot at skulle fortsætte i henhold til planerne.

I afsnit 2 gennemgås salmonellasituationen i 2008. Der opstilles mulige operationelle mål for den

samlede indsats i afsnit 3, og afsnit 4 rummer en vurdering af de internationale forhold. Afsnit 5-13

giver en gennemgang af de forskellige salmonellainitiativer, og anbefalingerne uddybes.

Side 5 af 36

More magazines by this user
Similar magazines