Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

I kapitel 8 Analytisk kontrol:

• Om Fødevarestyrelsen nåede målene for central koordinerede laboratorieprojektprøver.

• Om regionerne udtog et antal prøver svarende til rammerne for den regionalt styrede

kontrol.

• Om Fødevarestyrelsen sikrer en behovsorientering ved den regionalt styrede kontrol.

• Om Fødevarestyrelsen sikrer validiteten af analyseresultaterne.

I kapitel 9 Resultatkontraktens målopfyldelse:

• Om styrelsen nåede sine resultatmål for 2006.

• Om fødevareregionerne finder at målene i resultatkontrakten er dækkende for deres

aktiviteter.

• Om målopfyldelsen er dokumenteret og verificeret.

I kapitel 10 Auditfrekvensvejledningen:

• Om Fødevarestyrelsen fulgte auditfrekvensvejledningen.

• Om kontrolafdelingerne dokumenterer behovsvurderingen i engrosvirksomheder med

behandling.

2.5 Læsevejledning

Rapportens kapitler er bygget op efter følgende disposition:

• Først præsenteres det overordnede emne, der er behandlet (overskrifter på niveau 1,

for eksempel: Kapitel 10 Auditfrekvensvejledningen).

• Dernæst følger i hvert kapitel et antal afsnit, hvis overskrifter er formuleret som

spørgsmål. Spørgsmålene repræsenterer de forhold, der er undersøgt (overskrifter på

niveau 2, for eksempel: 10.1 Fulgte kontrolafdelingerne auditfrekvensvejledningen?).

• Endelig følger et antal underafsnit, hvis overskrifter fremstår som svar på det stillede

spørgsmål (overskrifter på niveau 3, for eksempel: 10.1.1 Fødevarestyrelsen kontrollerede

99,8 % af fødevarevirksomhederne).

Undersøgelsens konklusioner er fremhævet i en grå boks i starten af hvert underafsnit. Den

samlede konklusion for hvert kapitel står i en grå boks til sidst i kapitlet.

Et udkast til rapporten har været forelagt Fødevarestyrelsen, hvis kommentarer hertil i videst

muligt omfang fremgår af rapporten. Styrelsens kommentarer står med særlig typografi i indrammede

tekstbokse i rapporten. De øvrige oplysninger og kvalitative data, der tidligere i undersøgelsesforløbet

er indhentet fra styrelsen ved interview mv., er indarbejdet i rapporten

som almindelig rapporttekst.

12

More magazines by this user
Similar magazines