Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

ordet egenkontrol skal fremgå. Vejledningen til den veterinære kontrolrapport understreger

dog, at det skal fremgå af bemærkningsfeltet på kontrolrapporten:

• Hvad der er kontrolleret.

• Hvor i virksomheden, det er kontrolleret.

• Hvad der er observeret og konkluderet.

På den baggrund finder Revisionsenheden, at det ved fejl eller overtrædelser skal fremgå af

kontrolrapporten, om den tilsynsførende har gennemgået eller diskuteret egenkontrolprocedurer

med landmanden.

Af kontrolrapportens felt ”Kontrolbesøgets regelgrundlag” skal de relevante regler og den

relevante lovgivning for besøget fremgå. Når der er kontrolleret egenkontrol, skal det med

andre ord fremgå af regelgrundlagsfeltet. Men også her kan det være svært at gennemskue,

om der er kontrolleret egenkontrol.

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har oplyst, at det er fyldestgørende dokumentation for kontrollen

med egenkontrol, hvis den tilsynsførende i regelgrundlagsfeltet henviser til hygiejneforordningerne.

I Revisionsenhedens gennemgang af kontrolrapporter for besøg hos slagtefjerkræ-

og mælkeproducenter henviser de tilsynsførende som hovedregel til hygiejneforordningerne.

Men hvis de henviser til hygiejneforordningerne og ikke nævner noget specifikt om kontrol

med egenkontrol i kontrolrapportens bemærkningsfelt, er det ikke klart, om der er kontrolleret

egenkontrol, eller om der blot er kontrolleret forhold, der relaterer sig mere generelt til hygiejneforordningen.

I enkelte tilfælde henviser de tilsynsførende til egenkontrolbekendtgørelsen i regelgrundlagsfeltet.

Den er ikke længere gældende, og den er derfor ikke gyldig som regelgrundlag for kontrolbesøg.

Revisionsenheden finder, at artiklerne i KontrolNyt, jf. afsnit 3.5.1, kan være med til at skabe

klarhed omkring kontrol af egenkontrollen i primærleddet. Revisionsenheden anbefaler, at

Fødevarestyrelsen udarbejder retningslinjer for, hvordan kontrollen med egenkontrollen skal

fremgå af kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Fødevarestyrelsen oplyser, at det skal præciseres i vejledningen til den veterinære kontrolrapport, at

det i relevant omfang skal dokumenteres, hvis procedurer har været inddraget i kontrollen.

27

More magazines by this user
Similar magazines