Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

4 Sagsopfølgning

Fødevareregionerne fører kontrol med, at love og regler relateret til fødevarekontrollen bliver

overholdt. Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolvejledning er det vigtigt, at regionen konsekvent

og i nødvendigt omfang reagerer på overtrædelser af gældende regler. Kontrolvejledningen er

Fødevarestyrelsens vejledning til, hvordan fødevarekontrollen skal gennemføres. Ifølge vejledningen

skal regionerne sanktionere i det omfang, som er nødvendigt for at sikre, at reglerne

overholdes. Retningslinjerne for sagsopfølgning i forbindelse med sanktioner er ligeledes beskrevet

i vejledningen. Ud over retningslinjerne i kontrolvejledningen har Fødevarestyrelsen

bødekataloger til fastsættelse af bødestørrelser, når styrelsen udsteder administrative bødeforelæg

for overtrædelse af reglerne.

Revisionsenheden har undersøgt, om sagsopfølgningen i forbindelse med medicinkontrollen

og mælkekontrollen lever op til forvaltningslovgivningens krav og til Fødevarestyrelsens

principper for sagsopfølgning, som er beskrevet i kontrolvejledningen. Det er også undersøgt,

om bødestørrelserne fastsættes i henhold til de relevante bødekataloger.

Herudover har Revisionsenheden undersøgt, om kontrolafdelingerne følger op på sager, hvor

mejerierne ved deres egenkontrol finder rester af veterinære lægemidler i mælken.

4.1 Udførte kontrolafdelingerne sagsopfølgningen i

overensstemmelse med kontrolvejledningen?

Revisionsenheden har undersøgt, om sagsopfølgningen i tilfælde af overtrædelser konstateret

i forbindelse med medicinkontrol 6 og mælkekontrol lever op til Fødevarestyrelsens kontrolvejledning.

Til det formål har kontrolafdelingerne indsendt samtlige sanktioner 7 udstedt i forbindelse

med overtrædelser konstateret ved henholdsvis medicinkontrollen og mælkekontrollen

i perioden 1. januar til 1. oktober 2006.

Revisionsenheden har gennemgået 24 sager fra medicinkontrollen og 10 sager fra mælkekontrollen.

Blandt de 24 medicinsager er der 2 påbud, 12 administrative bødeforelæg og 10 politianmeldelser.

Blandt de 10 mælkekontrolsager er der 7 sager om påbud om skriftlig beskrivelse

af egenkontrolprocedurer, 2 administrative bødeforelæg og 1 politianmeldelse.

4.1.1 De forvaltningsmæssige krav er efterlevet

Konklusion for afsnittet

Generelt er de forvaltningsmæssige krav til sanktionsbrevenes indhold overholdt i både medicin-

og mælkekontrollen.

6 I medicinkontrollen drejer det sig om praksistilsyn hos dyrlæger og besætningsbesøg.

7 Sanktioner kan have form af påbud, forbud, administrativt bødeforelæg eller politianmeldelse.

29

More magazines by this user
Similar magazines