Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Kontrolvejledningen angiver de almindelige principper for fastlæggelse af bødestørrelser,

herunder blandt andet også, at ved skærpende omstændigheder skal bødestørrelsen som udgangspunkt

forhøjes med 50 %.

På medicinområdet er der dog særskilt taget stilling til bødestørrelserne i bemærkningerne til

forslag om ”lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger”. Lovændringen trådte

i kraft den 1. marts 2006, og dermed skete der en generel skærpelse af bødeniveauet på medicinområdet.

Bemærkningerne angiver, at bødeniveauet bør forhøjes, hvis der i overensstemmelse

med straffelovens principper forekommer skærpende omstændigheder, herunder gentagne,

systematiske overtrædelser. Herefter anføres, at i sådanne tilfælde bør bøden mindst

fordobles.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Der blev i marts 2007 udsendt et skema til beregning af bøder.

På mælkekontrolområdet anvender Fødevarestyrelsen i praksis 2 forskellige bødekataloger.

Ved fund af restkoncentrationer i mælkekontrolprøver anvendes bødekataloget for medicinsager.

Ved påbud om udarbejdelse af skriftlige egenkontrolprocedurer vedrørende hygiejneforhold

anvendes bødekataloget for fødevareområdet. Revisionsenheden finder det uklart, om

bødekataloget for fødevareområdet skal anvendes på disse sager i primærleddet, da kravene til

egenkontrol i primærleddet adskiller sig fra kravene til egenkontrol i fødevarevirksomheder i

et senere afsætningsled, jævnfør også afsnit 3.5.

4.2.1 Bødestørrelsen svarer ikke altid til bødekataloget

Konklusion for afsnittet

I de gennemgåede medicinsager svarer bødestørrelsen i 14 overtrædelser ud af 19 til bødekataloget.

I mælkesagerne svarer den ene af 2 bødestørrelser til bødekataloget, mens den anden

ligger over bødekatalogets niveau.

Blandt de gennemgåede medicinsager er der 12 sager, som har resulteret i administrative bødeforelæg.

I en del af disse er der i samme brev givet bøder for flere forhold. Revisionsenheden

har vurderet hvert forhold særskilt med hensyn til, om bødestørrelsen svarer til bødekataloget.

Der er således givet bødeforelæg for i alt 19 overtrædelser af lovgivningen i de 12 sager.

Gennemgangen har vist, at for 14 af overtrædelserne svarer bødestørrelsen til den, der angives

i bødekataloget for medicinkontrollen eller til domsafsigelse i tilsvarende sag (1 af de 14

overtrædelser). I 4 tilfælde ligger bødestørrelsen under den, der er angivet i bødekataloget.

Hertil kommer, at der i ét tilfælde uretmæssigt er givet en bøde svarende til halvdelen af en

tidligere givet bøde. Dette er der ikke domspraksis for at gøre.

32

More magazines by this user
Similar magazines