Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

I de 10 mælkekontrolsager, som Revisionsenheden har gennemgået, er der 2 sager, som har

resulteret i administrative bødeforlæg. I den ene sag svarer bødestørrelsen til den, der er angivet

i bødekataloget. I den anden sag er bøden forhøjet med 50 % i forhold til bødekataloget.

Det fremgår ikke af beskrivelsen i sanktionsbrevet, hvorfor bøden er forhøjet. Hvis bøden er

forhøjet pga. skærpende omstændigheder, skal det fremgå af sanktionsbrevet.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Fødevarestyrelsen er enig i, at skærpende og formildende omstændigheder skal fremgå af bødeforelægget.

Autotekster er ved at blive ændret, så det indsættes i autoteksten, og den dermed lægger op

til, at kontrolafdelingerne beskriver forholdet i det administrative bødeforelæg, når det er relevant.

4.2.2 Ved politianmeldelser anbefalede kontrolafdelingerne i enkelte

tilfælde lavere bøder end domspraksis

Konklusion for afsnittet

Ved politianmeldelser af medicinsager anbefalede kontrolafdelingerne i enkelte tilfælde lavere

bøder end domspraksis.

I perioden fra slutningen af 2003 til den 1. marts 2006 lavede kontrolafdelingerne ikke administrative

bødeforelæg på medicinområdet. I stedet politianmeldte de sagerne med henblik på

at hæve bødeniveauet. Med bødekataloget fra 2006 har Fødevarestyrelsen fået et nyt bødekatalog

for medicinområdet, som fastsætter nye normalbødestørrelser.

I de gennemgåede sager er baggrunden for politianmeldelser efter 1. marts 2006 imidlertid

fortsat primært at hæve bødeniveauet. Gennemgangen viser, at der i 3 ud af 8 politianmeldelser

er bødepraksis for overtrædelserne, og at kontrolafdelingerne anbefaler lavere bøder end

den domspraksis, der var på daværende tidspunkt.

4.3 Følger kontrolafdelingerne op på egenkontrolresultater i

mælkekontrollen?

Når mejerierne som led i deres egenkontrol udtog prøver af mælk ved afhentning, kunne regionerne

indtil november 2003 udstede et administrativt bødeforelæg til mælkeproducenterne,

hvis der i prøverne blev fundet rester af veterinære lægemidler. Efter beslutningen om at hæve

bødeniveauet på medicinområdet skulle alle sager på området politianmeldes.

I januar 2005 meddelte Fødevarestyrelsen i Mørkhøj regionerne, at der ikke kunne foretages

politianmeldelse af mælkeproducenterne på baggrund af prøver udtaget som led i mejeriernes

egenkontrol, da prøverne ikke var juridisk gyldige 8 . I februar 2006 reviderede styrelsen sagsgangen

vedrørende fund af veterinære lægemiddelrester i egenkontrollen og meddelte fødeva-

8

At en prøve er juridisk gyldig betyder, at analyseresultatet kan anvendes ved den offentlige kontrolmyndigheds

sagsopfølgning.

33

More magazines by this user
Similar magazines