Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Konklusion for kapitel 4

Revisionsenheden vurderer på baggrund af det gennemgåede materiale vedrørende mælke- og

medicinkontrollen, at Fødevarestyrelsens rammetekster til brug for sanktionsbreve overordnet

set sikrer god forvaltningsskik, når de tilsynsførende udsteder sanktioner.

Når det drejer sig om henvisninger til lovgrundlaget for sanktionerne i mælkekontrolsagerne,

danner der sig dog et uensartet billede. Ved overtrædelser af samme karakter henvises der til

forskellige hjemler.

Ved gennemgangen af sager viste det sig, at over halvdelen af medicinsagerne optræder i

Kontrolafdeling Viborg. Koncentrationen af sager i kontrolafdelingen er således markant større

her end i de øvrige kontrolafdelinger i landet.

Med hensyn til Fødevarestyrelsens udstedelse af administrative bødeforelæg viser Revisionsenhedens

undersøgelse, at i 14 ud af 19 overtrædelser i medicinkontrollen svarer bødestørrelsen

til Fødevarestyrelsens bødekatalog. I mælkekontrolsagerne er der kun i 2 tilfælde givet

administrative bødeforelæg. Her svarer den ene bødestørrelse til bødekataloget, mens den

anden ligger over bødekatalogets niveau.

Med henblik på at hæve bødeniveauet politianmeldte kontrolafdelingerne indtil 1. marts 2006

sager i medicinkontrollen. Efter 1. marts anbefalede kontrolafdelingerne imidlertid i enkelte

tilfælde lavere bøder end den domspraksis, der var på daværende tidspunkt.

Indtil september 2006 blev der ikke altid foretaget HPLC-prøver ved fund af restkoncentrationer

af veterinære lægemidler over grænseværdien i mælkeprøver udtaget som led i mejeriernes

egenkontrol. Derfor kunne regionerne ikke altid følge op på fundene. Proceduren for udtagelse

af prøver samt opfølgning er dog siden ændret for at sikre opfølgning hver gang, der

findes restkoncentrationer over grænseværdien.

Det er uklart, om kontrolafdelingerne vurderer, om overtrædelser er uagtsomme/forsætlige

eller ej, når de uddeler sanktioner ved fund af restkoncentrationer af medicin over grænseværdien

i egenkontrolprøver af mælk.

Kontrolafdelingerne tager som hovedregel på ekstraordinært kontrolbesøg ved fund af restkoncentrationer

over grænseværdien af medicin i mælkeprøver. Kontrolafdeling Odense vælger

dog at tage telefonisk kontakt til trods for, at regionerne er instrueret i at foretage ekstraordinære

kontrolbesøg.

37

More magazines by this user
Similar magazines