Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

troltype, hvilket har medført, at der er brugt flere timer end budgetteret. Regionerne har også

anført, at der i det budget, der blev udmeldt af Fødevarestyrelsen i Mørkhøj, var budgetteret

med for få timer.

Regnskabstallene for ordningen for de sidste 4 år ser således ud:

Tabel 4: Resultatopgørelse og balance for mælkekontrol 2003-2006

År 2003 2004 2005 2006 Balance 2003-2006

Resultat i kr. -8.820.621 -917.000 667.000 699.200 -8.371.421

Kilde: Fødevarestyrelsens økonomirapport 4. kvartal 2006.

Tabellen viser, at der over den 4-årige periode har været et underskud på knap 8,4 mio. kr.

Baggrunden er primært, at der i 2003 var et stort underskud, som skyldtes tilbagebetaling af

tidligere års overskud på ordningen. Fødevarestyrelsen har ikke hidtil tilstræbt, at der nødvendigvis

skulle være balance over en periode på 4 år på ordningen. Dette skyldes, at ordningen

frem til 2006 har været en del af gebyrgruppen ”kontrol i henhold til fødevareloven”, der består

af en række ordninger, og at styrelsen tilstræbte balance for denne samlede gebyrgruppe

under ét. Med den nye gruppering opgøres mælkekontrollen for sig selv og indgår ikke regnskabsmæssigt

sammen med andre ordninger.

Revisionsenheden har undersøgt, om styrelsen ved budgetteringen af ordningen for 2006 tog

udgangspunkt i regnskabstallene for perioden 2003-2005 med henblik på at skabe balance på

ordningen. Fødevarestyrelsen har oplyst, at det ikke har været tilfældet. I budgetteringen for

2006 tog Fødevarestyrelsen udgangspunkt i de udgifter og indtægter, som styrelsens budgetmodel

med de nuværende takster ville generere. Styrelsen vil fremadrettet søge at skabe balance

på ordningen over en 4-årig periode - eventuelt ved at nedsætte taksten.

5.1.2 Fødevarestyrelsen havde overskud på registrering og mærkning af

kvæg i 2006

Konklusion for afsnittet

For gebyrordningen ”registrering og mærkning af kvæg” var der i 2006 et overskud på ca. 3,1

mio. kr. Overskuddet har været med til at dække et underskud, der har været på ordningen i

tidligere år. Samlet har Fødevarestyrelsen et underskud på ca. 1 mio. kr. på ordningen for de

sidste 4 år. Fødevarestyrelsen tilstræber ikke balance på ordningen for sig over en 4-årig periode.

Der var i 2006 et overskud på ca. 3,1 mio. kr. på ordningen ”registrering og mærkning af

kvæg”. Fødevarestyrelsen havde budgetteret med, at udgifter og indtægter balancerede i 2006,

jf. tabel 3. Som det fremgår af tabellen var udgifterne lavere end budgetteret. Det skyldes

primært, at der var lavere, reelle udgifter til kontrollen end forventet. Ifølge Fødevarestyrelsen

skyldtes mindreforbruget blandt andet arbejdet med fugleinfluenza. Samtidig har styrelsen

haft ekstraordinære indtægter, der er kommet ind for kontrol udført tidligere år.

40

More magazines by this user
Similar magazines