Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

5.2.1 Gebyrforhøjelser på visse ordninger mindsker underskud

Konklusion for afsnittet

Gebyrforhøjelser er med til at mindske underskud på nogle gebyrordninger. I 2006 blev gebyrtaksterne

forhøjet på 3 ordninger.

Regeringens Økonomiudvalg godkendte i 2006, at der skete gebyrforhøjelser på 3 ordninger 12

for at sikre en bedre balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig blev der fastsat en takst

for en anden ordning 13 , der hidtil havde været fritaget for betaling.

I 2006 undersøgte styrelsen videre, om der var et underdækningsproblem på yderligere 2 ordninger

14 .

5.2.2 Gebyrfølgegruppe skal sikre forbedret økonomistyring af området

Konklusion for afsnittet

Fødevarestyrelsen nedsatte i 2006 en såkaldt gebyrfølgegruppe. Nedsættelsen af gebyrfølgegruppen

er et vigtigt initiativ til at sikre en forbedret økonomistyring af gebyrområdet.

Gebyrfølgegruppen skal med udgangspunkt i kvartalsregnskaberne drøfte principielle problemstillinger

på gebyrområdet. Gruppen har deltagelse af et medlem af direktionen såvel

som chefer fra Fødevarestyrelsen i Mørkhøj og regionerne. Arbejdet er således forankret i

Fødevarestyrelsens ledelse. Gebyrfølgegruppen har holdt møder efter hver kvartalsafrapportering

for 2006. Af referaterne fremgår, at gruppen løbende har drøftet udviklingen i økonomien

på gebyrområdet. Gruppen er samtidig kommet med forslag til og har truffet beslutninger om,

hvordan styringen kunne forbedres. Revisionsenheden finder, at nedsættelsen af gebyrfølgegruppen

er et vigtigt initiativ til at sikre en forbedret økonomistyring af gebyrområdet.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Fødevarestyrelsens økonomikontor besøger i april 2007 alle regioner med det formål at drøfte årsagerne

til de ubudgetterede underskud på en række gebyrordninger. Der vil på møderne blive taget

udgangspunkt i et nyt kodeks, men følgende emner vil også være på dagsordenen: korrekt tidsregistrering,

økonomikontorets budgetlægning på gebyrordninger i budgetmodellen, budgetopfølgning

på gebyrordninger, de nye gebyrgrupper pr. 1. januar 2006 samt mulighederne for budgettering

af tidsanvendelse i forbindelse med kontrol på medarbejderniveau og kontrolafdelingsniveau

med henblik på at overholde budgetterne.

12 Det drejer sig om følgende ordninger: ”Tilsyn med virksomheder, der forarbejder animalsk affald”, ”Kontrol

med virksomheder, der fremstiller animalske produkter” og ”Kontrol med udførsel af levende dyr”.

13 Det drejer sig om kontrol af engrosvirksomheder, der producerer og sælger vegetabilske fødevarer.

14 Det drejer sig om analyser i forbindelse med importkontrollen og ordningen vedrørende import af dyr.

43

More magazines by this user
Similar magazines