Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

egionen udskriver korrekte regninger – både for virksomhederne/besætningsejerne og for

regionen.

Fødevareregion Nord oplyser, at for rekvirerede besøg findes der procedurer for, hvor tiden

registreres, og der tages betaling pr. kvarter, kontrollen har varet. Forberedelse og efterbehandling

er blevet en vigtigere del af kontrollen og fylder meget i forhold til tilstedetiden. Det

er derfor endnu mere vigtigt, at der bliver skrevet den rigtige tid på. Hvis ikke pengene kommer

ind, er der ikke råd til mandskab til kontrollen.

Konklusion for kapitel 5

Revisionsenheden har undersøgt 3 gebyrordninger i primærleddet. I 2006 gav 2 af ordningerne

et overskud, mens den tredje gav et underskud. Fødevarestyrelsen havde et underskud over

en 4-årig periode på alle 3 ordninger. Fødevarestyrelsen har ikke hidtil tilstræbt, at der skulle

være balance på hver af ordningerne opgjort for sig. Ordningerne var således indtil 2006

grupperet med andre ordninger. I grupperne skulle der samlet være balance over en 4-årig

periode.

Fødevarestyrelsen tog i 2006 en række initiativer, herunder gebyrforhøjelser, fokus ved interne

møder, udarbejdelse af en gebyrvejledning og oprettelse af en gebyrfølgegruppe for at

undgå ubudgetterede underskud på gebyrordningerne fremover. Revisionsenheden finder, at

nedsættelse af en gebyrfølgegruppe er et vigtigt initiativ til at forbedre styringen af gebyrerne.

Styrelsen arbejder på at gøre det økonomiske grundlag for kontrollen til en større del af de

tilsynsførendes bevidsthed. Til formålet har Fødevarestyrelsen lavet et kodeks til de tilsynsførende

for tidsanvendelse på kontrolbesøg, der skal sikre korrekt fakturering af virksomhederne.

46

More magazines by this user
Similar magazines