Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

6.2 Er den forventede besparelse realiseret?

Fødevarestyrelsen havde som nævnt en helt konkret målsætning om at spare 31,4 mio. kr.

årligt på de effektiviseringer, som den nye struktur medførte. Revisionsenheden har undersøgt,

om denne besparelse er blevet realiseret.

6.2.1 Besparelsen ved omstruktureringen er realiseret

Konklusion for afsnittet

Fødevarestyrelsen har realiseret den økonomiske besparelse ved omstruktureringen ved at

fordele beløbet ud på regionerne i forbindelse med budgettet for 2006. Besparelsen har ifølge

regionerne været med til at gøre 2006 til et hårdt år for kontrollen.

Som grundlag for fordelingen af besparelsen på 31,4 mio. kr. mellem afdelingerne i regionerne

anvendte Fødevarestyrelsen følgende tabel:

Tabel 7: Besparelse ved omstrukturering fordelt på regioner (mio. kr.).

Ny struktur besparelser Region Nord Region Syd Region Øst Hele landet

Mikrobiologiske laboratorier

Drift 0,05 0,18 0,14 0,37

Løn 0,47 1,79 1,39 3,64

Total 0,51 1,97 1,53 4,01

Kemiske laboratorier

Drift 0,08 0,77 0,85

Løn 0,08 0,83 0,91

Total 0,16 1,60 1,76

Kontrol- og beredskabsafdelinger

Drift 4,30 4,30

Løn 2,24 2,07 1,92 6,21

Total 2,24 2,07 6,22 10,52

Sekretariater

Drift 0,49 0,38 0,23 1,10

Løn 8,79 6,74 4,16 19,69

Total 9,28 7,12 4,39 20,79

Besparelser løn total 11,58 10,59 8,29 30,46

Besparelser drift total 0,62 0,56 5,45 6,62

Besparelser i alt 12,19 11,15 13,74 37,08

Kilde: Indikativ lønramme 2006 for regionerne – baseret på rapportudtræk, skema 1. Fødevarestyrelsen, 2.

september 2005.

Det fremgår af tabellen, at Fødevarestyrelsen fandt besparelser på 37,08 mio. kr. som følge af

omstruktureringen. Differencen mellem dette beløb og de 31,4 mio. kr. er 5,7 mio. kr., som er

en besparelse på gebyrfinansierede områder. Det fremgår også af strukturrapporten.

Styrelsen blev af departementet pålagt at friholde regionerne fra en generel 2 %-besparelse,

hvilket svarer til et beløb nævnt i strukturrapporten på 2,6 mio. kr., som således skal trækkes

52

More magazines by this user
Similar magazines