Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

7 Fugleinfluenza

I 2006 blev Danmark ramt af fugleinfluenza. 44 fund af fugleinfluenza i vilde fugle og et udbrud

i hobbyfjerkræ satte Fødevarestyrelsen i kriseberedskab og trak mange ressourcer. Det er

derfor relevant at se på, hvilke konsekvenser fugleinfluenza havde for Fødevarestyrelsens

kontrol med fødevarer i 2006.

Fugleinfluenza er en smitsom fjerkræsygdom, som kan medføre høj dødelighed hos fjerkræ.

Fugleinfluenza forekommer med sporadiske udbrud over hele verden, og sygdommen har

været beskrevet siden 1880. Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men der er stor forskel

på, hvor smittefølsomme forskellige fuglearter er, og dermed på hvor alvorlige symptomer

de udvikler. Kalkuner og høns hører for eksempel til den mest følsomme gruppe.

På baggrund af udbruddet af fjerkræsygdommen Newcastle Disease i Danmark i 2002 nedsatte

Fødevarestyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en handlingsplan og retningslinjer

for styrelsens arbejde og beredskab ved fremtidige udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Arbejdet udmøntede sig i marts 2005 i rapporten ”Prioritering og arbejdsdeling ved kriser”,

der er et internt arbejdsdokument for styrelsen.

Fokus for rapporten om prioriteringer ved kriser er, hvordan Fødevarestyrelsen kan løse sine

arbejdsopgaver i krisesituationer på en måde, så det får færrest mulige konsekvenser for kvaliteten

af styrelsens øvrige arbejde. Her fokuserer rapporten særligt på at sikre, at fremtidige

kriser ikke går ud over fødevaresikkerheden.

Revisionsenheden ser i det følgende nærmere på de øgede udgifter, som konstateringen af

fugleinfluenza betød for Fødevarestyrelsen i Mørkhøj i 2006. Herefter ser Revisionsenheden

nærmere på, hvordan fødevareregionerne prioriterede deres opgaver ved håndteringen af fugleinfluenza.

7.1 Hvordan påvirkede fugleinfluenzaen Fødevarestyrelsens

udgifter i 2006?

Bekæmpelsen af fugleinfluenza krævede mange ressourcer. For at sikre et overblik over udgifter

til fugleinfluenzaen, bad Fødevarestyrelsen i marts 2006 alle enheder i styrelsen om at

redegøre for afholdte og forventede driftsudgifter i forbindelse med fugleinfluenzaen. Nedenfor

følger en gennemgang af de økonomiske ressourcer, som Fødevarestyrelsen oplyser, blev

brugt på fugleinfluenzaen samlet set i 2006.

54

More magazines by this user
Similar magazines