Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

• Prøver udtaget ved CKL: 30 % af alle prøver.

• Regionale prøver udtaget ved regionale projekter: 40 %.

• Regionalt udpegede mistankeprøver (ved sygdomsudbrud, forbrugerklager mv.): 30

%.

I alt skal 70 % således gå til den regionalt styrede kontrol. Fødevarestyrelsen udarbejder hvert

år en ramme til fordeling af mikrobiologiske prøver på disse 3 kategorier. Fordelingen i 2006

så således ud:

Tabel 12: Ramme for prøver til mikrobiologisk kontrol

Antal prøver (ca.) % af samlede antal prøver

Centralt koordinerede projekter 11.250 23

Regionalt styrede mikrobiologiske projekter 22.800 48

Regionalt udpegede mistankeprøver mm. 14.000 29

Samlet 48.050 100

Kilde: Fødevarestyrelsen.

Det fremgår af tabellen, at prøver til regionalt styret mikrobiologisk kontrol blev sat til at udgøre

i alt 77 % af det samlede antal prøver til mikrobiologisk kontrol.

Der udarbejdes også årligt rammer for den regionale kemiske kontrol. Rammerne for både

den kemiske og mikrobiologiske kontrol angiver også fordelingen af prøver regionerne imellem.

Fordelingen baserer sig på antallet af virksomheder i regionerne.

I det følgende gennemgås, om regionerne holder sig inden for de interne rammer for antal

prøver til regionalt styret kontrol.

8.2.1 Regionerne nåede ca. ¾ af rammerne for den regionalt styrede

kontrol

Konklusion for afsnittet

Fødevareregionerne har ikke udtaget det antal prøver til regionalt styret kontrol i 2006, som

de skulle ifølge en intern ramme herfor. De udtog 76,2 % af prøverne i forhold til rammen.

Af tabellen nedenfor fremgår, hvor stor en andel af rammen for antal prøver til henholdsvis

kemisk og mikrobiologisk kontrol, regionerne nåede at udtage i 2006:

63

More magazines by this user
Similar magazines