Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

de tilsynsførende, når f.eks. en mistankeprøve skal udtages i forbindelse med en audit. I andre

kontrolafdelinger udtager de tilsynsførende prøverne. I én af regionerne er det ved kontrollen i

engrosvirksomheder de tilsynsførende, som udtager prøver. Prøveudtagere anvendes i denne

region som hovedregel kun ved mistanke eller hvor den tilsynsførende ikke medbringer udstyr

til prøvetagning. Revisionsenheden konstaterer, at der er forskellig praksis, men finder samtidig,

at brug af prøveudtagere ikke tilgodeser nødvendigheden af kendskabet til virksomheden

ved prøveudtagning, som ikke er en del af projekter.

8.4 Sikrer Fødevarestyrelsen validiteten af analyseresultaterne?

Resultaterne af den analytiske kontrol danner i nogle tilfælde baggrund for vidtrækkende beslutninger.

Overskridelse af en grænseværdi kan for eksempel medføre, at en virksomhed eller

en besætningsejer får et administrativt bødeforelæg. Det er derfor væsentligt, at man kan stole

på, at de analyseresultater, som Fødevarestyrelsen laver, er korrekte. Det gælder uanset, om

analysen gennemføres på styrelsens egne laboratorier eller på ét af de eksterne laboratorier,

der udfører analyser for styrelsen.

Denne tillid til analyseresultatet kan skabes ved at akkreditere laboratoriets analysemetoder.

Akkreditering er en uafhængig bedømmelse af en virksomheds kompetence og evne til at udføre

en bestemt opgave i overensstemmelse med givne specifikationer. Krav til akkrediterede

laboratorier er fastlagt i internationale standarder.

Når laboratorierne er akkrediterede, kan de dokumentere over for kunder, myndigheder og

andre samarbejdspartnere, at deres produkt eller serviceydelse lever op til krav i standarder og

lovgivning.

Revisionsenheden har undersøgt, om de laboratorier, der analyser prøver af fødevarer for Fødevarestyrelsen,

er akkrediterede.

8.4.1 Laboratorierne er akkrediterede af DANAK

Konklusion for afsnittet

Alle de laboratorier, der udfører analyseopgaver for Fødevarestyrelsen samt Fødevarestyrelsens

egne laboratorier, er akkrediterede af DANAK.

Undersøgelsen har vist, at alle de laboratorier, der udfører analyseopgaver for Fødevarestyrelsen,

er akkrediterede af DANAK 20 . Det drejer sig dels om styrelsens egne mikrobiologiske og

kemiske laboratorier, dels om de private laboratorier, der efter en udlicitering af nogle af styrelsens

laboratorieopgaver udfører analyser for styrelsen.

20 DANAK er Danmarks nationale akkrediteringsorgan udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Økonomi- og Er-

hvervsministeriet.

68

More magazines by this user
Similar magazines