Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

9 Målopfyldelse og datagrundlag

I Fødevarestyrelsens og fødevareregionernes resultatkontrakter fastsættes en række mål for

styrelsens aktiviteter. På baggrund af indberettede data fra regionerne følger styrelsen i Mørkhøj

kvartalsvist op på målopfyldelsen i forhold til resultatkontrakterne. Resultatet heraf fremgår

af 4 kvartalsrapporter pr. år. Målopfyldelsen i den 4. kvartalsrapport for 2006 opsummeres

i Fødevarestyrelsens årsrapport.

Revisionsenheden har undersøgt, om Fødevarestyrelsen har nået målene fra resultatkontrakten

for 2006 om at gennemføre det planlagte antal audit i fødevarevirksomheder. Det er desuden

undersøgt, om Fødevarestyrelsen nåede de mål, der var for kontrolbesøg i primærproduktionen.

Revisionsenheden har videre undersøgt, om fødevareregionerne finder, at målene i de regionale

resultatkontrakter er dækkende for deres aktiviteter. Endelig er det undersøgt, om der for

nogle udvalgte områder er dokumentation for målopfyldelsen, og om dokumentationen er

verificeret af Fødevarestyrelsen i Mørkhøj ved vurderingen af målopfyldelsen.

9.1 Nåede styrelsen sine resultatmål i 2006?

Revisionsenheden har undersøgt, om Fødevarestyrelsen i 2006 levede op til de resultatmål,

der var om at gennemføre et vist antal audit i de forskellige fødevarevirksomhedstyper og i

den del af primærproduktionen, der vedrører fødevareområdet.

9.1.1 2 af de 3 regioner nåede resultatmålet for kontrollen i detailleddet

Konklusion for afsnittet

Målene om at gennemføre et bestemt antal audit i detailleddet blev nået på landsplan og i Fødevareregion

Nord og Fødevareregion Syd. Fødevareregion Øst nåede ikke helt målet.

Målet for kontrollen i detailleddet var, at Fødevarestyrelsen skulle udføre kontrolbesøg gennemført

som audit i alle detailvirksomheder i et omfang, der svarer til ca. 2,7 mio. risikopoint.

En underliggende præmis var, at detailvirksomheder som minimum skulle have én audit.

Formuleringen af dette resultatkrav er et udtryk for, at Fødevarestyrelsen ikke længere måles

på hvor mange audit, styrelsen udfører, men på hvor mange risikopoint, der opnås. I risikopointsystemet

tildeles hver branche et antal risikopoint ud fra de risici, brancherne vurderes at

repræsentere. Et kontrolbesøg gennemført som audit i eksempelvis en kiosk giver 15 risikopoint,

mens en audit i en restaurant giver 70 risikopoint.

Med beregning af risikopoint frem for antal audit blev det ifølge Fødevarestyrelsen muligt at

flytte audit fra gode virksomheder til virksomheder, der havde problemer med at overholde

reglerne. Fødevarestyrelsen forventede, at kontrolindsatsen herefter kunne sættes ind, hvor

70

More magazines by this user
Similar magazines