Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

kontrolbehovet var størst. Beregningen af hvor mange risikopoint, der skulle være målet, blev

foretaget ud fra:

• Regionernes indberetning af antal detailvirksomheder i hver branche efter 4. kvartal

2006.

• Minimumsfrekvensen for hver detailbranche i auditfrekvensvejledningen for 2006.

• Antal risikopoint for hver detailbranche.

Ud fra beregningen skulle styrelsen gennemføre et antal audit, der svarede til ca. 3,0 mio. risikopoint.

Målet på de ca. 2,7 mio. risikopoint er et udtryk for, at der blev foretaget en reduktion

på 10 % i forhold til den oprindelige beregning. Reduktionen skyldtes, at Fødevarestyrelsen

for 2006 fastlagde et ambitionsniveau på ca. 90 % af kravet til kontrolaktiviteten i detailleddet

i 2005.

Den beregnede reduktion skulle fordeles på detailbrancher med en vejledende auditfrekvens

på 2-4 audit årligt. Fødevareregionerne fik af styrelsen i Mørkhøj oplyst, hvor mange kontrolbesøg

de skulle undlade at gennemføre og efter hvilke kriterier, de skulle udvælge de virksomheder,

hvor de kunne skære ned på kontrollen. Reduktionen skulle ske på baggrund af

tidligere kontrolresultater. Virksomheder, der havde været gode til at overholde reglerne tidligere,

kunne få reduceret omfanget af kontrolbesøg i 2006. Reduktionen af kontrolindsatsen i

detailleddet blev iværksat for bedre at udnytte kontrollens ressourcer.

Nedenstående tabel anskueliggør Fødevarestyrelsens og regionernes resultatkrav, samt i hvilken

udstrækning de nåede resultatkravene:

Tabel 14: Risikopoint i detailvirksomheder

Antal risikopoint DK NORD SYD ØST

Mål (antal risikopoint) 2.674.210 814.922 631.393 1.227.895

Udført (antal risikopoint) 2.721.095 868.105 644.720 1.208.270

Målopfyldelse (%) 101,8 106,5 102,1 98,4

Kilde: Fødevarestyrelsens 4. kvartalsrapport 2006.

Tabellen viser, at målene blev nået på landsplan og i Fødevareregion Nord og Fødevareregion

Syd, men at Fødevareregion Øst ikke helt nåede målet.

Fødevareregion Øst har i januar 2007 indhentet efterslæbet på de manglende kontrolbesøg.

9.1.2 Fødevarestyrelsen havde en høj målopfyldelse ved kontrollen med

engrosvirksomheder uden behandling

Konklusion for afsnittet

Fødevarestyrelsen gennemførte 665 flere audit i gruppen af engrosvirksomheder uden behandling,

end det var målet.

71

More magazines by this user
Similar magazines