Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Her har Fødevarestyrelsen i Mørkhøj ikke verificeret dokumentation for målopfyldelsen.

Vurderingen af målopfyldelsen baserer sig i stedet på tillid til regionernes indberetninger.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

For resultatmål 3.4 om tilbagetrækningssager i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt er det korrekt, at

vurderingen af målopfyldelsen bygger på regionernes indberetninger. Men dette er kun en midlertidig

dokumentation, der er anvendt af hensyn til, at kvartalsrapporten og årsrapporten skal være

færdig. Der vil blive lavet en egentlig årsrapport for fødevareberedskabsenheden i løbet af foråret

2007. I den forbindelse vil regionerne blive afkrævet dokumentation for deres indsats.

Konklusion for kapitel 9

Fødevarestyrelsen nåede på landsplan sit mål om at gennemføre et bestemt antal audit i detailleddet,

men Fødevareregion Øst nåede ikke helt målet.

Fødevarestyrelsen gennemførte flere audit i gruppen af engrosvirksomheder uden behandling,

end det var målet. Der blev i alt gennemført 665 flere audit, end målet var.

Fødevarestyrelsen nåede på landsplan sit mål om at gennemføre det planlagte antal audit i

gruppen af engrosvirksomheder med behandling. Fødevareregion Syd og Fødevareregion Øst

nåede dog ikke helt målene, idet de 2 regioner manglede at gennemføre henholdsvis 26 og 37

audit.

2 af de 3 regioner nåede målene for medicinkontrollen, men Fødevareregion Øst manglede at

gennemføre 4 kontrolbesøg i besætningerne. Fødevarestyrelsen nåede de udmeldte mælkekontrolbesøg.

Fødevarestyrelsen tog i 2006 en række særlige initiativer for at opfylde resultatkontrakten.

Målene i resultatkontrakten afspejler ifølge fødevareregionerne ikke fuldt ud de aktiviteter,

der er i styrelsen. Det skyldes dels, at der tilføres opgaver i løbet af året, og dels at nogle aktiviteter

ikke er omfattet af resultatkontrakten.

Fødevarestyrelsen har dokumentation for, om resultatkontraktens mål er opfyldt. I nogle tilfælde

har styrelsen i Mørkhøj ikke verificeret regionernes dokumentation ved vurderingen af

målopfyldelsen. Det vil sige, at styrelsen i Mørkhøj ikke har undersøgt dokumentationen.

Vurderingen baserer sig på tillid til regionernes indberetninger. Når styrelsen i Mørkhøj i nogle

tilfælde ikke verificerer dokumentationen sker det også af ressourcemæssige grunde, og

fordi noget dokumentation indeholder fortrolig information.

79

More magazines by this user
Similar magazines