Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

• Virksomhedens størrelse og forbrugergrundlag.

• Fødevarevirksomhedens kompleksitet.

• Vareudvalg.

• Produktionsforhold.

• Virksomhedens egenindsats 25 .

• Efterlevelse af egenkontrolprogrammet.

• Resultater fra tidligere egenkontrolbesøg og prøver.

For hver risikofaktor skal kontrolafdelingen vurdere, hvor mange risikopoint virksomheden

skal have. Antallet af risikopoint danner grundlag for at fastsætte et antal audit i virksomheden

og en kategorisering af virksomheden i grupperne ”over middel”, ”middel” og ”basal”.

Tabel 21: Sammenhæng mellem behovsvurdering og auditfrekvens for engrosvirksom-

heder med behandling

Vurdering af den enkelte

virksomhed

”Over middel”

virksomheder

”Middel”

virksomheder

”Basal”

virksomheder

Frekvens for audit Lavere Normal Højere

Tid for audit Lavere Normal Højere

Kilde: Auditfrekvensvejledningen.

Tabellen viser, at virksomheder, der anses som ”over middel”, skal have færre audit, mens

virksomheder, der anses som ”basale”, skal have flere audit end minimumsfrekvensen.

Antallet af audit kan ifølge auditfrekvensvejledningen forhøjes i forhold til den behovsvurdering,

som opgørelsen af risikopoint fastsætter. Det drejer sig om virksomheder, som skal have

kontrol med særlige områder som økologi, særlig mærkning af kød, handelsnormer, import og

eksport. Frekvensen kan dog ikke overstige maksimum i de vejledende intervaller angivet i

auditfrekvensvejledningen.

Den konkrete behovsvurdering i engrosvirksomheder med behandling skal ifølge auditfrekvensvejledningen

for 2006 dokumenteres. Det har Revisionsenheden undersøgt, om kontrolafdelingerne

gør. Det er også undersøgt, om det antal audit, der er vurderet et behov for i de

enkelte virksomheder, er blevet gennemført i 2006.

Undersøgelsen bygger på en repræsentativ stikprøve blandt landets engrosvirksomheder med

behandling 26 og kontrolafdelingernes dokumentation for behovsvurderingen i hver af virksomhederne.

25 Virksomhedens egenindsats handler om omfanget af egenkontrol i virksomheden, herunder om virksomheden

er 3. parts certificeret eller har et internt auditprogram.

26 Eksklusive kødvirksomheder, hvilket er virksomheder omfattet af bilag 3 i auditfrekvensvejledningen for 2006.

86

More magazines by this user
Similar magazines