Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

10.2.2 Behovsvurderingen er dokumenteret

Konklusion for afsnittet

Kontrolafdelingerne dokumenterer vurderingen af kontrolbehovet i engrosvirksomheder med

behandling og lever dermed op til auditfrekvensvejledningens krav herom.

Revisionsenheden har gennemgået kontrolafdelingernes dokumentation for behovsvurderingen

i virksomhederne. Alle kontrolafdelinger har dokumenteret behovsvurderingen. Gennemgangen

har også vist, at i de fleste tilfælde er auditfrekvensen for virksomheden fastsat, så den

svarer til det antal risikopoint, som fremkommer ved vurderingen. For enkelte virksomheder

er det imidlertid ikke tilfældet. Revisionsenheden har spurgt kontrolafdelingerne om baggrunden

for afvigelserne mellem risikopoint og antal planlagte audit. Revisionsenheden finder, at

de årsager, som regionerne har givet til afvigelserne, ikke svarer til de mulige årsager, der er

nævnt i auditfrekvensvejledningen.

10.2.3 Behovsvurderingen giver færre audit end minimumsfrekvensen

Konklusion for afsnittet

Behovsvurderingen betyder, at der samlet set planlægges gennemført færre audit end minimumsfrekvensen

i engrosvirksomheder med behandling. Dette er i overensstemmelse med

auditfrekvensvejledningen. Kontrolafdelingerne har ikke noget økonomisk incitament til at

vurdere kontrolomfanget lavere, da kontrollen med engrosvirksomheder med behandling er

gebyrfinansieret.

Revisionsenheden har opgjort hvor mange af virksomhederne i stikprøven, der var placeret i

grupperne ”over middel”, ”middel” og ”basal”. Opgørelsen viser, at der er dobbelt så mange

virksomheder, som er placeret i gruppen ”over middel” end i gruppen ”basal”. Det betyder, at

der samlet set planlægges gennemført færre audit end minimumsfrekvensen. Virksomhederne

i gruppen ”over middel” har en auditfrekvens, som ligger under minimumsfrekvensen (med

mindre minimumsfrekvensen er 1). Virksomheder, som ligger i gruppen ”middel”, ligger på

minimumsfrekvensen, mens virksomheder i gruppen ”basal” ligger over minimumsfrekvensen.

Revisionsenheden har beregnet det samlede antal planlagte audit. Dette tal er sat i forhold til

antal audit, som de samme virksomheder skulle have haft, hvis de var blevet sat til minimumsfrekvensen

for de virksomhedskategorier, de tilhører. Dette er gjort med henblik på at

vurdere, hvor meget det planlagte antal audit ligger under minimumsfrekvensen i hver af kontrolafdelingerne.

Undersøgelsen viser, at behovsvurderingen i alle kontrolafdelinger giver anledning til færre

audit i virksomhederne. Undtagelsen er Kontrolafdeling Rødovre, hvor antallet af audit er sat

88

More magazines by this user
Similar magazines