Seafood og sundhed – hvad er hele historien for forbrugere og ...

fiskerforum.dk

Seafood og sundhed – hvad er hele historien for forbrugere og ...

Seafood og sundhed

hvad er hele historien

for forbrugere og industri?

25. marts 2009

Arne Jacobsens Allé 15-17, Ørestaden,

København


Seafood og sundhed hvad er hele

historien for forbrugere og industri?

Dette er overskriften for et seminar,

som SeafoodCircle arrangerer i samarbejde

med to nordiske projekter,

Marifunc og Healthy Growth, den

25. marts i København.

Budskaberne der serveres i medierne

er meget forvirrende, hvor man den

ene dag får fortalt, at ens sundhed i

høj grad afhænger af, hvor meget

seafood man spiser, og den næste

bliver man skræmt med trusler om

hvor farligt seafood kan være, fordi

indholdet af miljøgifte j g er for højt. j

Industrien bliver fortalt, at fremtidig

markedsføring må baseres på den

store sundhedsværdi seafood har,

men hvordan kan en virksomhed

forholde sig til det?

På seminaret gives en oversigt på

en forståelig måde, så man kan

forholde sig til de mange

budskaber, og hvordan virksomheder

kan nyttiggøre viden om

sundhed.

Når å man taler seafood og sundhed er

det normalt omega-3 fedtsyrer, der

tænkes på. Der er også utroligt mange

positive effekter af disse fedtsyrer,

hvor betydningen for hjerte-karsygdomme

er bedst dokumenteret.

Herudover er der fremkommet flere

studier, der peger på reduktion af ledsmerter,

allergi og hudlidelser, fødselsdepressioner,

knogleskørhed, og endda

mental sundhed synes forbed-ret hvis

man indtager mere omega-3 end omega-6,

ga 6, som man får fra planter.

Der er i seafood imidlertid en mængde

andre stoffer, hvis sundhedsværdi ikke

er så godt studeret, men hvor man

også har indikationer på, at der kan

være meget gode effekter.

Samlet kan der være mange stoffer i

seafood som kan benyttes i det, der

kaldes ’functional foods’, hvor klare

fysiologiske effekter skal kunne påvises.

Programmet byder på indlæg både

fra forskning og industri. Efter et

indledende oversigtsforedrag gives der

en detaljeret gennemgang af hvilken

betydning fedtsyrerne har i børneernæring,

noget der har haft megen

medieomtale i den sidste tid.

Herefter gives en balanceret fremstilli

ling af, f hhvad d d der k kan være af f risiko- i ik

faktorer hvis fødevarerne indeholder

miljøfremmede stoffer, sammenholdt

med de positive effekter.

Alle foredrag holdes på engelsk.


Programme

Seafood and health (ingredients) What is the full story for the

consumer and industry? industry?’

25 March 2009

Venue: Arne Jacobsens Allé 15-17, Ørestaden, Copenhagen, Denmark

9.30 Registration and coffee

10.00

All presentations will be in English

Welcome and introduction to SeafoodCircle

Torger Børresen, DTU Aqua, Denmark

Introduction to the ‘Healthy Growth’ project

Mie Bendtsen, Øresund Food Network, Denmark

Introduction to MARIFUNC

Joop Luten, Coordinator of MARIFUNC, Nofima Marine, Norway

10.35 Seafood and health what is the full story?

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers University, Sweden

11.35 Long chain n-3 fatty acids in seafood and child nutrition

Lotte Lauritzen Lauritzen, KU-LIFE, KU LIFE Denmark

12.20 Lunch

13.20 Seafood: risks versus benefits

Jens Sloth, DTU Food, Denmark

14.05 Challenges when developing marine lipids for functional foods

Charlotte Jacobsen Jacobsen, DTU Aqua, Aqua Denmark

14.45 Coffee Break

15.05 1-2-3-4 Health

Ola Eide, Olivita, Norway

15.25 Fish proteins and peptide products: processing methods, quality and functional properties

Gudjon j Thorkelson, , Matis, , Iceland

16.05 Closing of the workshop


Seafood og sundhed

- hvad er hele historien for forbrugere og industri?

Bemærk at alle foredrag er på engelsk

Dato: 25. marts 2009

Tid: 9:30 16:15

Sted: Arne Jacobsens allé 15-17, Ørestaden, 2300 København S

Registrering: Foretages på www.oresundfood.org

Pris: 250 DKK

Betaling: Foretages ved bankoverførsel til:

Danske Bank, Algade 33, 4000 Roskilde

Reg. nr: 9173

Konto nr.: 10394732

IBAN: DK6330000010394732

Ved bankoverførsel skriv ‘Marifunc’ samt dit navn

Betalingsfrist er 16. marts 2009

SeafoodCircle kontaktperson: Carsten Østerberg 45252535 car@aqua.dtu.dk

More magazines by this user
Similar magazines